T-Nacka: Regeringens förslag förlorade första ronden

Det förslag som regeringen vill ha utrett – en dragning av tunnelbanan till Nacka parallellt med en motorväg mellan Henriksdal och Djurgården – är  enligt SL det alternativ som ger minst antal resenärer. Det kortar också restiderna minst av alla alternativ.

Stockholms Fria

Jakt på papperslösa ökar

Papperslösa

Papperslösa barn och ungdomar vågar inte längre uppsöka psykiatrin eller ta sig till skolan. I Malmö har polisens projekt Reva lett till en kraftigt upptrappad jakt på papperslösa. I veckan startade polisen projektet i Stockholm.

Stockholms Fria

”Det kan handla om liv och död”

Kommunal stödjer förslaget att hemtjänstpersonal borde vara skyldig att anmäla våld mot äldre i nära relationer. Roks däremot varnar för att en lagstiftning kan innebära livsfara för många kvinnor ifall vårdpersonalen saknar tillräcklig utbildning och kunskap i frågan.

Stockholms Fria

Sidor

© 2024 Fria.Nu