Stockholms Fria

Trafikkontoret håller fast vid klotterpolicyn

Remissrundan av Miljöpartistens Mats Berglunds motion om en mer positiv attityd till gatukonst och graffiti, stötte på patrull på Trafiknämnden senaste möte.

Den borgerliga majoriteten i trafiknämnden röstade inte oväntat ner Mats Berglunds motion om att liberalisera stadens klotterpolicy. Till skillnad från kulturnämndens remissvar, tidigare i höstas, finns inget i trafiknämnden svar som tyder på någon uppluckring av stadens klotterpolicy.

– Jag tycker de är fega. De svarar inte alls på motionen, utan rabblar om tekniska detaljer om klottersanering, säger Mats Berglund.

Är det vanligt att tjänstemännen är så otydliga i sina remissvar?

– Nej, jag tycker det är jättekonstigt. Jag förstår inte varför de skriver så långt när de inget har att säga.

Remissvaret från trafikkontoret är fyra sidor och det mesta i svaret ägnas åt tekniska detaljer kring hur betong reagerar på färgen från graffitimålningar.

– De skriver mest om att graffitifärgen förstör betongen, jag tycker man åtminstone kunde tagit reda på vilken behandling betongen kräver utan att den förstörs. Men det saknas vilja till det.

Det remissvar som röstades igenom i kulturnämnden är i flera hänseenden kritisk till stadens klotterpolicy. Där menar man att tillämpningen av stadens policy skapat problem och att det har skett en förändring i tonen kring graffitin. De skriver vidare att graffitin är en konstart som mer och mer tas upp som en etablerad konstform av offentliga utställare och privata gallerier.

Mats Berglund hoppas ändå att staden ändrar sin nuvarande klotterpolicy och kommer fortsätta arbeta för att inrätta lagliga vägar.

– Vi får se vad som händer när motionen kommer upp i kommunstyrelsen.

Fakta: 

FAKTA

Mats Berglund vill i sin motion att Stockholms stad ska ha en mer positiv attityd till gatukonst och graffiti och föreslår kommunfullmäktige att:

Ompröva den så kallade nolltoleransen mot graffiti.

Stryka eller omformulera §9 i stadens policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm samt omarbeta eller stryka övriga paragrafer utifrån vad som anförs i motionen.

Införa lagliga väggar för graffitikonstnärer.

Staden intar en allmänt positiv attityd till ung konst och unga konstnärer.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Stan kan få kvinnomuseum

Umeå har ett. Snart kanske även stockholmarna. ”Det finns ju inte bara ett manligt museum”, säger Ann Mari Engel som vill ha ett museum för kvinnorörelsens historia.

Stockholms Fria

Nya valregler hade gett Fi 5 mandat

Val 2014

SD fick 6 mandat, Fi och C bara 3 mandat var – trots att SD inte fick mer än 0,6 repektive 0,5 procent fler röster i kommunvalet i Stockholm.

Stockholms Fria

© 2024 Fria.Nu