SL:s chockhöjning

Den 1 september höjs avgiften på SL- korten. Den som behöver ett månadskort blir då tvungen att betala 100 kronor extra för att ta sig runt i kollektivtrafiken. Kritiken har varit massiv och organisationen Planka är övertygade om att beslutet endast leder till att fler nu väljer att hoppa över spärrarna.

Stockholms Fria

(V)ill ha enbart vegetarisk lunch

Vänsterpartiet i landstinget har lagt en motion där man vill att det bara ska serveras vegetarisk mat i landstingsmatsalen när landstingsfullmäktiges har sammanträden. På sätt hoppas man inte bara direkt halvera den aktuella måltidens klimatpåverkar utan också skapa debatt.

Stockholms Fria

”Moderaterna sviker de långtidsarbetslösa”

Alliansen satsning ”Jobb istället för bidrag” får allvarlig kritik av Stockholms stads revisorer på en rad punkter. Granskningen visar att det saknas aktuella arbetsplaner och uppföljningen bedöms som bristfällig och en del grupper stängs ute.

Stockholms Fria

SL-resor registreras och lagras

Alla resor som görs med SL:s Access-kort registreras och lagras i 60 dagar. Det innebär att över en halv miljon resenärers resor registreras varje dag. De är nämligen så många som använder sitt kort för att åka kommunalt med tunnelbana, buss eller pendeltåg en vanlig vardag.

Stockholms Fria

Tuffa hyresförhandlingar väntar

Vid årsskiftet träder nya lagar i kraft som bland annat innebär att de kommunala bostadsbolagens normerande roll försvinner och att fastighetsägarna själva kan bestämma vilken hyreshöjning de vill förhandla om. Men samtidigt innebär det att de drygt 3 500 lokala hyresförhandlingarna får en större roll.

Fria Tidningen

”Vi vill ha folkomröstning”

Regeringens budget för 2011 innebär att bygget av Förbifart Stockholm kommer igång. Den finns nu med i budgeten och byggstart planeras till 2012. Men miljörörelsen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har inte gett upp hoppet om att stoppa bygget genom en folkomröstning.

Stockholms Fria

Sidor

© 2024 Fria.Nu