Stockholms Fria

T-Nacka: Regeringens förslag förlorade första ronden

Det förslag som regeringen vill ha utrett – en dragning av tunnelbanan till Nacka parallellt med en motorväg mellan Henriksdal och Djurgården – är  enligt SL det alternativ som ger minst antal resenärer. Det kortar också restiderna minst av alla alternativ.

Fakta

Fakta: Resenärer och restider (pdf)

De första översiktliga analyser som SL gjort över de olika alternativen för tunnelbanesträckningen till Nacka visar att det förslag som regeringen vill ha utrett, en kombinerad motorväg och tunnelbanesträckning, ger minst samhällsekonomiska nytta. 

Men Stefan Persson, tunnelbanans projektledare på landstinget, vill understryka att det bara är översiktliga analyser som gjorts. 

Det förslag som regeringen fört fram ger bara hälften så många resenärer jämfört med om tunnelbanan dras via Slussen eller om blå linje kopplas ihop med någon av grön linjes södra ”ben”. 

Även restidsvinsterna blir små med regeringens förslag.

 – Det vi presenterat är översiktliga resandeanalyser och vi kommer att titta på det mer i detalj när vi vet sträckningarna för de olika alternativen, säger Stefan Persson.

Hur ser du på regeringens förslag ger minst antal resenärer och minst vinst vad gäller restiden?

– Det regeringen sagt är att det är intressant att se om det finns samordningsvinster att göra. Projektet är inte bundet till något alternativ.

När kommer det finnas ett färdigt förslag?

– Målet är att till årsskiftet ha ett färdigt förslag, eller rekommendation, som sedan kommer gå ut på remiss till de berörda kommunerna.

Hur många förslag finns det nu?

– Just nu är vi inne i ett samrådsskede. Fram till 30 april kommer det hållas en rad samrådsmöte ute hos de berörda kommunerna där de som vill kan komma med nya förslag och tillföra mer kunskap.

Yvonne Blombäck, trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting, som sitter med i den politiska styrgruppen där SL:s analys presenterades, menar att analysen visar att en sträckning med Österleden inte kan bli aktuell.

– Det är klart att man inte kan bortse från detta och det finns inte några siffror som visar på att en tunnelbanelinje där Österleden ingår är att föredra.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

197 miljoner till landsbygden

Regeringen nya Hela Sverige-satsning ska ge fler gröna jobb, servicekontor på små orter och bättre internetuppkoppling.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu