• Stockholms stora bostadsbolag ska bygga bostadsrätter i områden där hyresrätter dominerar. Enligt ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M) är Rinkeby ett aktuellt område och syftet är att få fler upplåtelseformer som gör områdena ännu mer attraktiva.
Stockholms Fria

Stockholms stad: Allmännyttan ska bygga bostadsrätter

Ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M) vill att de kommunala bostadsbolag ska bygga bostadsrätter. Dessutom kommer byggandet att subventioneras med vinster från fastighetsförsäljningar. Något som fått oppositionen att ilskna till.

Det är för de stora kommunala bostadsbolagen i Stockholm, Stockholmshem, Svenska bostäder och Familjebostäder, som Joakim Larsson vill ta fram en strategi för att bygga bostadsrätter. Ett beslut som togs av den alliansledda koncernstyrelsen i början av december.

Det rör det sig, enligt Per Blomstrand, vice vd i Stockholm stadshus, om en till tre pilotprojekt om några hundra lägenheter. Marken kommer säljas till marknadspris, via budgivning, men Stockholms kommun kommer att stå för exploaterings- och plankostnader.

– Det viktiga är inte vem som bygger utan att det byggs, säger Per Blomstrand.

Man hoppas att privata intressenter ska nappa på erbjudandet, där stockholmarna och allmännyttans hyresgäster står för exploaterings- och plankostnader. Kostnaderna för rabatten kommer att tas från de kommunala bostadsbolagens miljardöverskott – ett överskott som till stor del kommer från utförsäljningarna av hyresrätter till bostadsrätter.

Om det inte blir några bud från privata byggherrar är det meningen att något av de kommunala bolagen blir de som bygger bostadsrätterna.

Beslutet har gjort Vänsterpartiet upprört. Ann-Margarethe Livh (V), vice ordförande i Familjebostäder, menar att beslutet i grunden är ett ideologiskt beslut och inte ser till de stora bostadsbehov som finns.

– Bristen på hyresrätter är skriande men Joakim Larsson väljer att låta allmännyttan bygga bostadsrätter. Det är inget annat än ett ideologiskt beslut. Han är inte intresserad av blandade stadsdelar och inte av att bygga med hyrestak så att folk har råd att bo i Stockholm, säger Ann-Margarethe Livh.

Joakim Larsson svar är att över hälften av alla markanvisningar som sker avser hyresrätter.

– Man ska dock komma ihåg att hyresrätten ger mindre intäkter till staden som därmed gör att det blir underskott vid markarbeten.

– Därför är det också viktigt att bostadsrätter byggs så man inte riskerar för stora underskott. I de områden som nu diskuteras räknar vi dock med att markpriset inte täcker kostnaden, men det är ändå viktigt att få in bostadsrätter för att nå en jämnare fördelning.

Varför ska staden bygga och subventionera bostadsrätter?

– I områden med mycket hög andel hyresrätter är det bra om det byggs bostadsrätter, syftet är att få fler upplåtelseformer som gör områdena ännu mer attraktiva.

Har inte stadens bostadsbolag förlorat tillräckligt med pengar genom alla ombildningar?

– Staden har fått in över 25 miljarder kronor i reavinster vid försäljningar av bostadsfastigheter. Så att påstå vi har förlorat pengar är inte korrekt.

Greger Björkegren, ordförande Hyresgästföreningen Stockholm, säger till tidningen Hem och hyra att alla initiativ till ökat byggande är bra. Men han tycker det är bättre att satsa pengarna på att renovera eller bygga hyresrätter, på skolan eller hjälpa gamla och sjuka istället för att subventionera bostadsrättsbyggande.

Fakta: 

"För att stimulera till nyproduktion av bostäder i svagare områden föreslås att Stockholms stadshus AB får i uppdrag att i samråd med exploateringsnämnden inventera nybyggnadsmöjligheterna inom aktuella stadsdelar, för urval av ett eller flera pilotprojekt. Staden ansvarar för planläggning och exploateringskostnader. Byggrätten, i första hand för bostadsrättsproduktion, konkurrensutsätts via anbudsgivning."

Koncernstyrelsen, 9 december 2013

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Stan kan få kvinnomuseum

Umeå har ett. Snart kanske även stockholmarna. ”Det finns ju inte bara ett manligt museum”, säger Ann Mari Engel som vill ha ett museum för kvinnorörelsens historia.

Stockholms Fria

Nya valregler hade gett Fi 5 mandat

Val 2014

SD fick 6 mandat, Fi och C bara 3 mandat var – trots att SD inte fick mer än 0,6 repektive 0,5 procent fler röster i kommunvalet i Stockholm.

Stockholms Fria

© 2024 Fria.Nu