• Mandatfördelningen i Botkyrkas kommunfullmäktige.
Stockholms Fria

MP kan avgöra om det blir folkomröstning i Botkyrka

Det ser ut som att det blir Miljöpartiet som avgör om det blir en folkomröstning i Botkyrka. Det visar en rundringning som SFT har gjort till partierna i Botkyrka.

Förra fredagen lyckades organisationen Alby är inte till salu vinna den första ronden på vägen mot en folkomröstning. Då lämnades de 6 500 namn krävs för få till stånd en folkomröstning – med krav att stoppa planerna på att sälja 1 300 allmännyttiga hyresrätter i Alby till en privat fastighetsägare.

– Det känns sjukt bra! Vi har lagt ner all vår fritid och det har varit ett mycket tidsödande arbete att få ihop alla namn på listorna. Nu hoppas jag att politikerna i kommunfullmäktige tar sitt ansvar och ordnar en folkomröstning om utförsäljningen, säger Emma Dominguez från Alby är inte till salu.

Nästa rond blir på torsdag, den 13 juni, då ett extra tillsatt valnämndsmöte ska kontrollera att namninsamlingen är korrekt utförd och att den innehåller tillräckligt många namn för att kunna väcka frågan om en folkomröstning i kommunfullmäktige.

Ifall namninsamlingen blir godkänd kommer frågan sannolikt avgöras på det extrainsatta fullmäktigemötet den 26 juni. Där behöver Alby är inte till salu få med sig minst 21 ja-röster av fullmäktiges 61 mandat. Eller som lagen föreskriver: det krävs att två tredjedelar av ledamöterna i fullmäktige aktivt röstar emot för att stoppa folkomröstningen. Vilket i Botkyrkas fullmäktige motsvarar 41 nej-röster.

SFT:s rundringning visar att Miljöpartiet med sina fyra mandat kan bli de som kommer att avgöra frågan. Miljöpartiet tar dock ställning först på onsdag, den 12 juni. Då sammanträder deras fullmäktigegrupp för att diskutera frågan.

– Vi har inte diskuterat frågan än, men rent principiellt har MP en positiv inställning till folkomröstningar, säger Dan Gahnström, gruppledare i fullmäktige för Miljöpartiet.

Moderaterna är splittrande i frågan. Trots att partiet officiellt förväntas ta ställning för en folkomröstning – en majoritet i partiets styrelse är för – gick ledamöterna i fullmäktige mot partiets linje. Vid onsdagens, enligt uppgift tidvis hetsiga, fullmäktigegruppsmöte tog en majoritet av ledmöterna beslutet att rösta nej till folkomröstning.

– Vi hade ett fullmäktigegruppsmöte i går och majoriteten beslutade då att inte stödja en folkomröstning.

– Jag har en avvikande åsikt och kommer därför rösta för. När så många vill ha en folkomröstning tycker jag inte man kan gå emot folkets vilja, säger Edip Noyan, ledamot i fullmäktige och och ordförande för Moderaterna i Botkyrka.

Är ni fler moderater som är för en folkomröstning?

– Vi är tillsammans runt fem eller sex stycken som kommer att rösta ja.

Vänsterpartiet, Botkyrkapartiet, Sverigedemokraterna och Tullingepartiet uppger att de alla är för en folkomröstning. Tillsammans har de 15 mandat.

Socialdemokraterna kommer vad SFT erfar sannolikt rösta nej.

– Jag kommer själv att rösta nej till kravet på en folkomröstning, sa det socialdemokratiska kommunalrådet Katarina Berggren till P4 Radio Stockholm.

På nej-sidan finns även Folkpartiet. Kristdemokraterna kommer i nästa vecka att bestämma sig. Enligt uppgifter till SFT kommer de att ansluta sig till nej-sidan, vilket innebär att nej-sidan, tillsammans Miljöpartiets fyra röster, i dagsläget har 40–41 röster. 41 röster är det som krävs för att nej-sidan ska vinna.

Miljöpartiet tar ställning på onsdag.

SFT har sökt Katarina Berggren (S).

Fakta: 

Stockholms frias rundringning:

Nej-sidan: 37 röster (S 24 + M 8* + FP 3 + KD 2)

Ja-sidan: 20 (M 5* + Tup 6  + V 4 + SD 3 + BP 2)

Miljöpartiet har 4 röster i fullmäktige

* Moderaterna är splittrade i frågan och SFT har inte lyckats få bekträftat vidare det är 5 eller 6 ledamöter som är för en folkomröstning.

Fotnot: Nej-sidan behöver 41 röster.

 

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Stan kan få kvinnomuseum

Umeå har ett. Snart kanske även stockholmarna. ”Det finns ju inte bara ett manligt museum”, säger Ann Mari Engel som vill ha ett museum för kvinnorörelsens historia.

Stockholms Fria

Nya valregler hade gett Fi 5 mandat

Val 2014

SD fick 6 mandat, Fi och C bara 3 mandat var – trots att SD inte fick mer än 0,6 repektive 0,5 procent fler röster i kommunvalet i Stockholm.

Stockholms Fria

© 2024 Fria.Nu