• Bältessängen på Bup kommer inte att vara fast men ha ett eget rum, för att undvika att behöva göra bältningarna på patienternas rum, enligt Christina Fridén, som är enhetschef för slutenvården.
Skånes Fria

Bältesrum byggs på Bup

Patienter som blir för aggressiva på Barn- och ungdomspsykiatrin, Bup, i Malmö skickas till vuxenpsykiatrin för tvångsåtgärder. Det vill ledningen nu ändra på – och bygger ett rum där barn och ungdomar kan spännas fast.

I åratal har patienter på Bup skickats till den vuxenpsykiatriska intensivvårdsavdelningen PIVA om de bedömts för utåtagerande. Där har tvångsåtgärder som bältning kunnat sättas in. Men som Skånes Fria berättade förra veckan har PIVA beslutat om att ta bort avdelningens bältesrum på prov.

– Vi tycker att vi har en modern psykiatri och vill ha något annat, sa då avdelningschefen Teresa Mozalewski.

Men att PIVA inte längre kommer att kunna ta emot patienter från Bup är inte anledningen till att Barn och ungdomspsykiatrin nu bygger ett bältesrum, enligt Christina Fridén, som är enhetschef för Bup:s slutenvård i Malmö. Utan åtgärden ska ses som en förbättring i linje med arbetet med att få ner antalet tvångsåtgärder och den kränkning en tvångsåtgärd kan innebära.

– Det är en förbättringsåtgärd. Att flytta till vuxenavdelningen tror vi inte är bra, utan vi menar att barn ska få finnas i den miljö de är vana vid. Vi vill erbjuda tryggheten i att göra det som behövs hos oss, säger hon.

Kan inte det ge fel signaler, att ha en plats för bältningar?

– Fel signaler kan det inte ge. Därför att om lagen om psykiatrisk tvångsvård finns, finns det också tvångsåtgärder, även om alla strävar efter att hålla dem till det absolut minimala och nödvändiga. Men man måste ha beredskap för det. Lagen är till för att skydda patienten om den blir en fara för sig själv eller andra.

Hur kan det ha kommit sig att man så länge flyttat över unga personer och barn till vuxenpsykiatrin?

– Jag kan inte historien för så länge har jag inte varit här, men jag tror att man har ansett att det har varit det bästa och mest skonsamma, att man kanske velat ha miljön i en barnverksamhet fri från den typen av rätt så allvarliga tvångsåtgärder.

Christina Fridén uppskattar att cirka tio barn och unga har skickats över till PIVA per år. På PIVA vårdas de svårast sjuka patienterna med slutenvård. Patienter kan komma direkt från psykakuten eller genom handräckning från polisen. Inom Barn och ungdomspsykiatrin vårdas patienter under 18 år.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Sällsynt med domar

Endast sex ärenden som rör koppleri, grovt koppleri och människohandel ledde till fällande domar i Malmö tingsrätt mellan 2010 och 2014, visar en undersökning som Skånes Fria har gjort.

Skånes Fria

Allt fler fristäder för hbtq-flyktingar

De flyr sina hemländer för att deras känslor är förknippade med livsfara – men på Migrationsverkets boenden tvingas de återigen dölja sin sexualitet. Under året som gått har tre nya kaféer öppnats i Skåne för att erbjuda hbtq-flyktingar en fristad.

Skånes Fria

© 2024 Fria.Nu