• ”Att ta bort den fasta sängen är ett steg i rätt riktning. Ska vi ta fler steg behöver det också vara en psykiatriövergripande fråga. Att andra avdelningar också arbetar bra förebyggande”, säger Skúli Collins om att den avdelning han jobbar på planerar att ta bort bältesrummet. En mobil bältessäng kommer att finnas kvar.
Skånes Fria

Bältesrum bort från psykintensiven

Bältesläggningar och tvångsavskiljningar har blivit färre på den psykiatriska intensivvårdsavdelningen i Malmö. Nu har personalen beslutat om nästa steg – att ta bort bältesrummet.

– Vi tycker att vi har en modern psykiatri och vill ha något annat, säger avdelningschefen Teresa Mozalewski.

De senaste tre åren har den psykiatriska intensivvårdsavdelningen PIVA i Malmö gått igenom stora förändringar. Det som tidigare inte ens skulle diskuterats har nu blivit verklighet. Bältesrummet som används till att spänna fast patienter ska bort. Och flera steg för att minska antalet tvångsåtgärder har tagits.

– Ibland känner man inte igen sig. Folk frågar om det varit en tung arbetsdag, men det har varit trevligt. Vi har grillat ute i trädgården och spelat pingis, säger Skúli Collins, sjuksköterska på PIVA.

Bakgrunden är en satsning som Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomfört med stöd av Socialdepartementet. Målet med projekten har bland annat varit att minska antalet tvångsåtgärder och minimera det trauma och den kränkning som en tvångshändelse kan innebära. Och arbetet har gett resultat, enligt de utvärderingar som gjorts för de två projektomgångar där PIVA i Malmö deltagit. Antalet tvångsåtgärder minskade med 50 procent mellan 2010 och 2011 och med 19 procent mellan 2012 och 2013. Samtidigt som andelen nöjda patienter ökat väsentligt.

– Att bli bältad påverkar patienten jättemycket, den kan få dåliga erfarenheter och upplevelsen av vården bli kass, då är det bra att man tar det på allvar, säger Skúli Collins.

Han menar att psykiatrin ofta dras med tabun och onödiga regler, vilket kan trigga utbrott som kanske inte hade behövt hända. Med ett annat förhållningssätt kan många svåra situationer undvikas, tror han.

– Det kan vara svårt att se att det går att spela pingis med människor som är jättesjuka. Men det är också en åtgärd. De blir naturligt trötta och får luft. Mår man dåligt och har ångest är det jättedumt att vara instängd mellan fyra väggar.

Ett annorlunda bemötande är något som gått som en röd tråd genom allt förändringsarbete på avdelningen, fortsätter Skúli Collins.

– Vi har fått ett större fokus på varför patienten mår dåligt och vad vi kan göra där och då för att det inte ska blossa upp. Med det kommer också en större förståelse för patienten, säger han.

Nyligen beslutades om att på prov ta bort bältesrummet, där patienter kan spännas fast om en läkare bedömer att de kan utgöra ett hot mot andra eller sig själva. Istället planerar personalen för ett sinnesrum. Där en viss ljussättning kan användas för att framkalla lugn.

– Vi har sett att vi bälteslägger väldigt få gånger jämfört med tidigare. Då kom frågan, måste vi ha kvar det? Det väcker stora frågor. Om vi inte gör det speciellt mycket – finns det grejer vi kan göra för att aldrig använda det? säger Skúli Collins.

Men någon nollvision är det inte frågan om, menar Teresa Mozalewski. En mobil bältessäng kommer fortfarande att vara tillgänglig. Och kan komma att användas.

– Att ta bort bältesrummet är inget vi skulle ha diskuterat för ett år sedan. Men det har mognat till när vi ändrat arbetssätt och tänkande. Det är små steg, men steg framåt, säger Teresa Mozalewski.

Fakta: 

Psykiatrisk intensivvård

Den absoluta majoriteten av patienterna på den psykiatriska intensivvårdsavdelningen PIVA är tvångsintagna.

Personer kan komma dit med hjälp av polisen eller direkt från någon annan psykiatrisk avdelning, såsom psykakuten.

En av de tolv platserna är för kriminalvårdens patienter, anhållna, häktade eller från fängelse och två av platserna är för tillnyktring av beroendeklinikens patienter.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Sällsynt med domar

Endast sex ärenden som rör koppleri, grovt koppleri och människohandel ledde till fällande domar i Malmö tingsrätt mellan 2010 och 2014, visar en undersökning som Skånes Fria har gjort.

Skånes Fria

Allt fler fristäder för hbtq-flyktingar

De flyr sina hemländer för att deras känslor är förknippade med livsfara – men på Migrationsverkets boenden tvingas de återigen dölja sin sexualitet. Under året som gått har tre nya kaféer öppnats i Skåne för att erbjuda hbtq-flyktingar en fristad.

Skånes Fria

© 2024 Fria.Nu