Hotellen tar krafttag mot sexköp

Sexköp och människohandel är något som företag inte vill bli förknippade med. Hotellkedjan Scandic är ett av de första att se på sexköp som en hållbarhetsfråga.

Fria Tidningen

En globaliserad värld kräver kulturell förståelse

Intervju

Annick Sjögren är idealist. Med universitetsstudier i statsvetenskap och etnologi har hon hela livet försökt att förstå hur pusselbitarna i världen hänger ihop. Målet har alltid varit större kulturell förståelse mellan människor och en bättre värld. Hon har bland annat arbetat med integrationsfrågor i Botkyrka i 15 år och varit med och startat en lärarutbildning med interkulturell profil på Södertörns högskola. SFT har träffat henne för ett samtal.

Stockholms Fria

Synen på migration mer positiv

Migranterna blir fler och fler och det är dags att diskussionen om migration börjar låta annorlunda. Begrepp som tillgång och utveckling är perspektiv som saknas i dag och det är olyckligt, anser bland andra Jan O Karlsson, medförfattare till en FN-rapport om migration. Rapporten presenterades i höstas och pekar på att alla kan vinna på ökad migration.

Läkare vill veta hur det går för barnen

Svenska myndigheter har inte ansvar för att de apatiska flyktingbarnen får vård. Migrationsverket säger att de inte får undersöka hur barnen mår. Svenska läkare blir tvungna att vara med om att avvisa barnen. De vill veta vad som händer.

Nio apatiska flyktingbarn har fått avslag sedan juli

I somras bestämde regeringen att apatiska flyktingbarn skulle få lättare att stanna i Sverige. Sedan dess har Utlänningsnämnden och Migrationsverket fattat 21 beslut om apatiska barn. Över hälften har fått nej till asyl.

Nio apatiska flyktingbarn har fått avslag sedan juli

Utlänningsnämnden och Migrationsverket har fattat 21 beslut rörande barn med uppgivenhetssymtom sedan nya riktlinjer kom i slutet av juli. Av dessa har över hälften fått avslag på sin ansökan att stanna i Sverige. Anders Sundquist på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar är kritisk och menar att ingenting har hänt efter regeringens vägledande beslut.

Läkare vill själva följa upp de avvisade barnen

Svenska myndigheter tar inget ansvar för att apatiska flyktingbarn får den vård de behöver efter att de avvisats. Svenska läkare hamnar i en ohållbar sits när de deltar i avvisningen och vill nu därför själva ta reda på vad som händer.

© 2023 Fria.Nu