Fria.Nu

Läkare vill veta hur det går för barnen

Svenska myndigheter har inte ansvar för att de apatiska flyktingbarnen får vård. Migrationsverket säger att de inte får undersöka hur barnen mår. Svenska läkare blir tvungna att vara med om att avvisa barnen. De vill veta vad som händer.

Svenska läkare är oroliga för vad som händer med de apatiska flyktingbarnen när de avvisats. De kan inte arbeta så, säger Niels Lynöe. Han är professor i medicinsk etik.

- Det är fel att avvisa personer till en vård som kanske inte är bra. Vi vet ju inte hur det går för barnen. Som läkare ska vi vara i det godas tjänst och inte skada.

Flera barnläkare och barnpsykiatrer har sagt att man bara frågar dem om barnen överlever resan tillbaka till hemlandet. Niels Lynöe jämför med vad läkarna ska göra när de skickar patienter till andra delar av landet.

- Om en svensk patient behöver vård på ett universitetssjukhus, skickar vi inte patienten till ett litet sjukhus eller till vårdcentralen och säger att de får ta hand om patienten där.

Niels Lynöe är ordförande i Delegationen för medicinsk etik. De har just börjat sitt arbete. De måste vara försiktiga. Annars kan det bli svårare för dem som har återvänt. Därför ber de inte myndigheter i hemländerna om hjälp. De har egna kontakter i stället.

- Det handlar ju om människor som har flytt för att de har haft det svårt och kanske trakasserats av myndigheter eller grannar, säger Niels Lynöe.

Statliga Riksrevisionen har sagt att det är dåligt att Migrationsverket inte undersöker vad som händer med asylsökande som avvisas. Eero Marttinen på Riksrevisionen säger att Migrationsverket slutar att ta ansvar för sitt beslut när personen lämnar landet.

- Om man undersöker vad som händer, får myndigheten veta om beslutet var bra, säger Eero Marttinen.

- Regeringen har inte sagt att vi ska göra det. Men det kanske skulle vara bra, säger Karin Juhlén på Migrationsverket.

I januari 2004 började Migrationsverket samla siffror om vad som hänt med de apatiska barnen. Sedan dess har Migrationsverket bara avvisat sju familjer. Men ingen myndighet i Sverige ansvarar för barnen när de har lämnat Sverige.

Annica Ring på Migrationsverket i Stockholm säger att Migrationsverkets personal försöker se till att barnen får det bra. Men de kan inte undersöka händer.

- Vi får inte undersöka det. Vi får bara veta något om familjen tar kontakt med oss.

Migrationsverket i Stockholm har fått veta vad som hänt med två apatiska barn som de har avvisat från Stockholm. Barnens familjer har berättat hur de mår. Annica Ring säger att de mår bra. Dagens Nyheter besökte en pojke som avvisades till S:t Petersburg i april. Dagens Nyheter skriver att pojken inte mådde bra.

Man vet inte hur många fler sjuka barn som kommer att avvisas. Regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet talade länge om deras situation när de arbetade med budgeten.

Det senaste året har 70 barn med uppgivenhetssyndrom fått avslag från Utlänningsnämnden. De har ännu inte avvisats. Nästan 100 barn väntar fortfarande på ett beslut.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Synen på migration mer positiv

Migranterna blir fler och fler och det är dags att diskussionen om migration börjar låta annorlunda. Begrepp som tillgång och utveckling är perspektiv som saknas i dag och det är olyckligt, anser bland andra Jan O Karlsson, medförfattare till en FN-rapport om migration. Rapporten presenterades i höstas och pekar på att alla kan vinna på ökad migration.

Nio apatiska flyktingbarn har fått avslag sedan juli

I somras bestämde regeringen att apatiska flyktingbarn skulle få lättare att stanna i Sverige. Sedan dess har Utlänningsnämnden och Migrationsverket fattat 21 beslut om apatiska barn. Över hälften har fått nej till asyl.

Läkare vill själva följa upp de avvisade barnen

Svenska myndigheter tar inget ansvar för att apatiska flyktingbarn får den vård de behöver efter att de avvisats. Svenska läkare hamnar i en ohållbar sits när de deltar i avvisningen och vill nu därför själva ta reda på vad som händer.

Nio apatiska flyktingbarn har fått avslag sedan juli

Utlänningsnämnden och Migrationsverket har fattat 21 beslut rörande barn med uppgivenhetssymtom sedan nya riktlinjer kom i slutet av juli. Av dessa har över hälften fått avslag på sin ansökan att stanna i Sverige. Anders Sundquist på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar är kritisk och menar att ingenting har hänt efter regeringens vägledande beslut.

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

© 2024 Fria.Nu