Fördjupning


Fokus: Prostitution

Fria Tidningen

Hotellen tar krafttag mot sexköp

Sexköp och människohandel är något som företag inte vill bli förknippade med. Hotellkedjan Scandic är ett av de första att se på sexköp som en hållbarhetsfråga. Men det har tagit tid att komma igång.

– I baren, receptionen och i städningen, där ska vi leta efter signaler. För vi vet att det förekommer hos oss också och vi måste våga ingripa. Det säger Inger Mattsson, hållbarhetsansvarig på Scandic hotels.

Hotellkedjan har sedan början av 1990-talet arbetat med hållbarhetsfrågor. Men först i höstas började företaget arbeta på koncernnivå med ett gemensamt arbetssätt mot sexköp och trafficking. En workshop för två år sedan ledde fram till att sexköp och människohandel identifierades som något företaget borde arbeta mot. Men sedan tog det stopp. Det har tagit tid för Scandic att gå från ord till handling.

– Det var inte självklart hur vi skulle gå vidare och hur mycket vi skulle skylta med vad vi gjorde, säger Inger Mattsson. Det här är en känslig fråga och det är viktigt att vi försöker göra det här på ett positivt sätt.

Nu tas riktlinjer fram för att visa vad personalen ska göra när man ser något misstänkt, som exempelvis att ett rum besöks av flera olika personer. Exakt hur riktlinjerna ska se ut vet inte hållbarhetsansvarig ännu men det handlar om att skapa en störande miljö för de som är på hotellen för att köpa sex. Kunder som Scandic inte vill ha.

– Om något ser misstänkt ut kan vi gå fram och fråga om vi kan hjälpa till. En vanlig hotellgäst ser det som god service, någon som inte vill skylta med sin närvaro blir snarare stressad, tror Inger Mattson.

– Det här är annorlunda än andra hållbarhetsfrågor. Hur ska vi göra om det handlar om någon av våra stamgäster? Vi anklagar ju faktiskt någon och hävdar att de begår brott. Det vill vi ju inte göra i onödan, tillägger Inger Mattsson.

Hur man ska hantera stamgästers eventuella sexköp vill hon inte prata om.

Planen var att ha en policy klar och dra i gång arbetet på hotellen i Sverige under våren. Men arbetet har försenats genom att Scandic växer. I mitten av april köptes 65 nya hotell och verksamheten blev 50 procent större. Scandic är nu nordens största hotellkedja med 230 hotell och 13 000 medarbetare.

– Vi måste låta de nya företagen komma in i vår kultur. Vi börjar stegvis efter sommaren istället.

En utmaning i arbetet framöver tror Inger Mattsson blir när policyn ska vidare till andra länder med annan lagstiftning och inställning till prostitution. Inger Mattsson nämner både Tyskland, Nederländerna och Danmark. Länder med en liberalare syn på sexköp och där Scandic har hotell.

Samtidigt menar Inger Mattson att det kanske inte är så känsligt som många tror. Hittills har hon bara fått positiva reaktioner på den nya hållbarhetsfrågan. Hon tror också att det kan vara lättare för medarbetarna när det finns en policy och riktlinjer att luta sig mot.

– Vi vet ju redan att det förekommer sexköp, även hos oss.

I Göteborg är det familjeägda Hotel Flora med 65 rum och 14 medarbetare inne på samma linje. Även Hotel Flora har tvingats konstatera att prostitutionen hittat dit och vill nu visa sina gäster att det inte är något som accepteras. Sedan början av juni får Floras gäster därför information på bland annat hotellets hemsida, på nyckelkorten och i informationspärmarna om vad hotellet står för. Arbetetet sker i samarbete med organisationen Realstars som arbetar för allas rätt till sex på lika villkor. Hotel Flora är först ut med att bli ett så kallat ”Fair Sex Hotel.”

– I branschen pratar vi om vad som händer i andra länder men inte så mycket om vad som händer här. Nu synliggör vi var vi står, säger Stéphanie Strnad, dotter i familjen och hotellassistent. Hon påminner också om att Göteborg vill vara en eventstad vilket brukar betyda fler sexköp. Det är därför dags att agera.

Hur mycket som händer bakom hotelldörrarna vet däremot ingen. Men branschen är utsatt och problemen är störst i storstäderna. Fler anmälningar och fler gripanden kan också lätt tolkas som att prostitutionen ökar. Det kan dock lika gärna bero på ökad aktivitet från både polisen och hotellen, påpekar Simon Häggström, kriminalinspektör på prostitutionsgruppen i Stockholm. I dag finns det dock en risk att prostitution och människohandel växer i de nordiska länderna.

– De signaler vi får från kollegor i södra Europa är att hallickarna skickar offren norrut. Det finns mer pengar att hämta här eftersom vi drabbats mindre av krisen, säger Simon Häggström.

Under det senaste året har dock prostitutionen på hotellrummen i Stockholm minskat. Stockholmspolisens prostitutionsgrupp har samarbetat med hotellen och flera sexköpare har gripits på bar gärning. Några fall har också fått stor uppmärksamhet i media. Under förra året fick 32 hotell gratis utbildning av stockholmspolisen med fakta och tips om vad man ska kika efter. Personal från Scandic har också gått dessa kurser.

– Trenden är tydlig här i Stockholm. Det har blivit för obekvämt för hallickarna och de prostituerade att vara på hotellen, säger Simon Häggström, kriminalinspektör vid prostitutionsgruppen i Stockholm.

Simon Häggström påminner också om kopplerilagstiftningen. Enligt den har hotellen en skyldighet att agera om de upptäcker sexköp i en lokal som man hyr ut.

– Många är omedvetna om det här och tänker bara på att sexköp är olagligt. Hotellen har rätt och faktiskt också en skyldighet att göra något, och det räcker att ringa polisen. Har vi resurser så kommer vi.

Även om hotellen börjar vakna finns det mycket kvar att göra när det gäller näringslivets engagemang mot sexköp och människohandel. Det menar Malin Roux, grundare av organisationen Realstars som även samarbetar med Scandic. Hon påpekar att för flertalet svenska bolag är frågorna känsliga och ännu obruten mark. Många företag som exempelvis bostadsbolag, finansiella aktörer och företag i hotell- och resebranschen inser inte att deras verksamhet riskerar att underlätta för sexköpare, menar Malin Roux.

– De här frågorna har inte varit i rampljuset på samma sätt som andra hållbarhetsfrågor. Det är lite mer känsligt och heller inte kopplat till produkten.

Men kanske ännu mer känslig än frågan om den egna verksamheten är frågan om den egna personalen. Den laddade frågan är vad som händer på tjänsteresor och i samband med representation, påpekar Malin Roux. När Realstars i höstas frågade 20 svenska storföretag var det bara ett som hade en tydlig policy mot sexköp för sina anställda.

– Alla säger att de självfallet är emot sexköp men samtidigt har man inte satt det på pränt eller gjort det till exempelvis en del av sitt arbete för mänskliga rättigheter. Det är ju tvetydigt.

På Realstars har man därför tagit fram ett förslag till policy för företag. Organisation har funnits sedan 2010 och arbetar med kampanjer på EU-nivå, i skolor och för företag. Man har också utbildningar och arbetar för att traffickingfrågor ska bli en hållbarhetsfråga bland andra. Hittills har stor tid lags på att kartlägga behoven. I dagarna lanserar organisationen också en kampanj för hotellbranschen. Syftet är att hotellen ska visa vad de står för och på så sätt få fler att jobba mot sexköp och människohandel.

– Trafficking och prostitution är helt klart nästa hållbarhetsfråga för näringslivet. Svenska företag pratar inte så mycket om de här ännu, säger Malin Roux.

Inger Mattsson på Scandic håller med om att arbetet mot prostitution och människohandel är en hållbarhetsfråga och är nöjd med att arbetet börjar komma igång på allvar på hela Scandic. Hon vet att det behövs. Att Scandic genom sitt agerande bara skulle skyffla problemet vidare till ett annat hotell tror hon inte. Hon ser det snarare som ett sätt att påskynda utvecklingen och få fler hotell att jobba mer aktivt. Scandic inför också nolltolerans mot sexköp i sin egen uppförandekod.

– Man kan tycka att vi borde gjort det här tidigare, men vi gör det nu i alla fall, säger Inger Mattsson.

Fakta: 

Vad säger lagstiftningen om sexköp?

Människohandel/trafficking
Ofta personer i flera olika länder som samarbetar för att få offret att åka från ett ställe till ett annat och utnyttjas, till exempel för sexuella ändamål. Straffet är fängelse i lägst två och högst tio år.

Koppleri
Någon utnyttjar att en annan person har tillfälliga sexuella förbindelser mot betalning, kan vara att en lägenhet hyrs ut. Straffet är fängelse i högst fyra år. Vid grovt brott är straffet fängelse i lägst två år och högst åtta år.

Sexköpsbrott
Förbjudet att köpa, men inte sälja, sexuella tjänster sedan 1999. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år.

Källa: Polisen

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu