Fria.Nu

Nio apatiska flyktingbarn har fått avslag sedan juli

I somras bestämde regeringen att apatiska flyktingbarn skulle få lättare att stanna i Sverige. Sedan dess har Utlänningsnämnden och Migrationsverket fattat 21 beslut om apatiska barn. Över hälften har fått nej till asyl.

- Det har inte blivit lättare för apatiska barn att få stanna i Sverige, säger Anders Sundquist på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

- Men det trodde vi inte heller. Sverige har alltid gett få uppehållstillstånd av humanitära skäl. Barnen måste vara väldigt svårt sjuka, helt apatiska och sondmatas för att få stanna.

I våras frågade Utlänningsnämnden regeringen hur de skulle göra med apatiska barn. Karin Juhlén är expert på barnfrågor på Migrationsverket. Hon säger att regeringen bestämde att man ska tänka mer på barnets utveckling. Men hon säger att de ännu inte vet hur de ska göra.

- Regeringen ville att det skulle bli lättare att få stanna av humanitära skäl. Men vi vet inte hur det blir, säger Karin Juhlén.

Migrationsverket har ändrat sina regler för hur de ska arbeta med barn. De nya reglerna kom i slutet av juli. Sedan dess har man fattat 21 beslut. Över hälften har fått beslut om att de ska avvisas. Migrationsverket sa nej till tre av fem asylansökningar. Utlänningsnämnden gav sju barn permanent uppehållstillstånd men bestämde att nio ska avvisas.

Anders Sundquist trodde att de flesta skulle få nej. Han säger att regeringens beslut och Migrationsverkets riktlinjer inte innehåller något nytt. Det finns redan flera lagar som säger att barnets bästa är viktigast: utlänningslagen och FN:s barnkonvention, till exempel.

- Där står att man ska tänka på hur barnet mår av att återvända. Lagen sa redan förut att man kan ge asyl av humanitära skäl, säger Anders Sundquist.

Karin Juhlén på Migrationsverket säger:

- Vi behöver bli bättre på att utreda sådana skäl. Vi måste få veta vad som händer med barnen när de avvisas, säger hon.

Svårt sjuka barn får nej på sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige för att man är van vid att säga nej, säger Anders Sundquist. Tjänstemännen har många ärenden och mycket arbete.

- De ser att många vill stanna för att de är sjuka. De ser inte så allvarligt på det. Därför ställer de högre krav, säger han.

Lagen säger att det inte ska finnas stora möjligheter att stanna på grund av sjukdom. Regeringens beslut i juni säger inget nytt om det. Men den 31 mars 2006 kommer en ny lag. Där byter man 'humanitära skäl' mot 'synnerligen ömmande omständigheter'.

- Då ska man titta på alla skäl. Det kan vara både sjukdom och något annat skäl. I dag tittar man bara på sjukdom. Då blir det allt svårare att få stanna, säger Anders Sundquist.

Fakta: 

Rådgivningsbyrån
* Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar är en ideell förening som bildades 1991.
* Medlemmar är Amnesty International, Caritas, LO, Rädda Barnen och Svenska Kyrkan.
* Föreningen erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i bland annat asylfrågor.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Synen på migration mer positiv

Migranterna blir fler och fler och det är dags att diskussionen om migration börjar låta annorlunda. Begrepp som tillgång och utveckling är perspektiv som saknas i dag och det är olyckligt, anser bland andra Jan O Karlsson, medförfattare till en FN-rapport om migration. Rapporten presenterades i höstas och pekar på att alla kan vinna på ökad migration.

Läkare vill veta hur det går för barnen

Svenska myndigheter har inte ansvar för att de apatiska flyktingbarnen får vård. Migrationsverket säger att de inte får undersöka hur barnen mår. Svenska läkare blir tvungna att vara med om att avvisa barnen. De vill veta vad som händer.

Nio apatiska flyktingbarn har fått avslag sedan juli

Utlänningsnämnden och Migrationsverket har fattat 21 beslut rörande barn med uppgivenhetssymtom sedan nya riktlinjer kom i slutet av juli. Av dessa har över hälften fått avslag på sin ansökan att stanna i Sverige. Anders Sundquist på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar är kritisk och menar att ingenting har hänt efter regeringens vägledande beslut.

Läkare vill själva följa upp de avvisade barnen

Svenska myndigheter tar inget ansvar för att apatiska flyktingbarn får den vård de behöver efter att de avvisats. Svenska läkare hamnar i en ohållbar sits när de deltar i avvisningen och vill nu därför själva ta reda på vad som händer.

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

© 2024 Fria.Nu