Debatt


Narkotikapolitik

Fria Tidningen

"Cannabis är en kapitalists våta dröm"

Med anledning av debattartikeln "Utvärdera och reformera svensk narkotikapolitik" replikerar här Otto Linander från Hassela helpline, som tidigare haft en artikel införd om legaliseringstrenden av marijuana.

Alkohol och nikotin är tragiska misstag som tusentals människor dagligen lider för. Låt oss inte göra samma misstag med cannabis. Vi vet i dag att hjärnans kognitiva funktioner försämras av de cannabinoider som lagras i hjärnan när man rökt cannabis. Vi vet att dessa cannabinoider är fettlösliga och stannar i hjärnan i 4–8 veckor. Röker man oftare än var tredje vecka lagras alltså allt högre halter av dessa cannabinoider i hjärnan och de kognitiva förmågorna försämras allt mer. På samma grund vet vi i dag att efter en tids användning kommer användaren in i en fas som kallas kronisk påverkan, eller kroniskt rus, som kännetecknas av håglöshet, oföretagsamhet, seghet, tröghet, retlighet, kort stubin och noja. Man behöver röka på för att få något gjort och känna sig normal.

Antalet ungdomar i åldern 15–16 år som använder cannabis fördubblades då Portugal legaliserade cannabis. I Holland är det tre gånger så hög andel 15–16-åringar som använt cannabis jämfört med Sverige. Cannabis är till 96 procent debutdrogen och genomsnittsåldern för debuten är 14,5 år för de som hamnar i missbruk. Ungdomar som söker hjälp och stöd för att ta sig ur sitt cannabisbruk blir inte kriminaliserade i Sverige.

Mot bakgrund av detta är det svårt att förstå de personer som argumenterar för att den fria marknadsekonomin ska tillåtas tjäna pengar på att marknadsföra och sälja ett preparat som försämrar ungdomars kognitiva förmågor och som dessutom ofta gör dem beroende. Det är ju närmast en kapitalists våta dröm: En produkt som gör kunden beroende av att köpa mer och lagom loja och tröga för att inte begripa det.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Samhällets expansion och produktion av mat

Via tidningar sprids mycket som är skrämmande. Det kan vara svårt att behålla en framtidstro efter det att vi tagit del av de prognoser, som med stor inlevelse framförs. Några av de mest skrämmande framtida katastroferna är kopplade till förändringar i klimatet. Avsevärt högre temperatur, häftiga regn, torka, smältande glaciärer och stigande havsnivåer förespeglas, skriver Wibjörn Karlén, professor emeritus (geografi) och styrelseledamot i Vårda Uppsala.

Uppsala Fria
Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2024 Fria.Nu