Debatt


Narkotikapolitik

Fria Tidningen

Ekonomiska intressen bakom legaliseringstrend

I lördags (2/2-2013) hade Fria Tidningen ett reportage om legaliseringen av marijuana i delstaten Washington. Här frågar sig företrädare för Hassela vilka som egentligen har intresse av att cannabis legaliseras när drogens skadliga effekter på hjärnan är väldokumenterade.

Vem kan med berått mod förespråka att marknaden fritt fram ska få marknadsföra och sälja cannabis samtidigt som en undersökning i The British journal of psychiatry 2011 visar att cannabis hindrar den neurologiska omstruktureringen av tonårshjärnan till vuxenhjärna? Att man stannar av och utvecklas sämre som individ. Till detta ska läggas att vi sedan tidigare vet att snittåldern för cannabisdebuten för en missbrukare är 14,5 år i Sverige, där cannabis är en illegal drog. Vem kan mot bakgrund av detta ha intresse av att legalisera cannabis?

Vi lever i dag i ett samhälle som definieras av det som kallas arbetslinjen och där budskapet är tydligt: Om jag inte arbetar är jag utanför. Samma samhälle har skapat en situation där 25 procent av ungdomarna är arbetslösa. De som är intresserade av stabilitet, god tillgång på billig arbetskraft och nöjda väljare har kanske börjat oroa sig. De har kanske sett tecknen på att de unga i dag snart inte kommer att nöja sig med detta utan med allt större kraft kräver sin rättmätiga plats i samhället.

Kan det vara så att vissa personer har börjat känna att det skulle vara bekvämare att ha en del av dessa unga lagom loja och oföretagsamma, och samtidigt kunna tjäna pengar på det – tillverkning, försäljning och distribution till ett värde av 3 miljarder kronor, i Sverige. I USA uppskattas det till 800 miljarder kronor. Det blir en hel del pengar till både näringslivet och statskassan. För de där forskarna har ju sagt att det inte skadar permanent, bara medan man röker, så då skadar vi ju inte de unga. Vi bara hjälper dem igenom en svår fas i deras liv.

Är detta anledningen till att ägare, finansiärer, redaktörer och producenter i allt större omfattning okritiskt släpper fram och producerar media och underhållning som förespråkar en liberal attityd till cannabis? Är detta anledningen till att omröstningarna i Colorado och Washington med hjälp av resursstarka lobbygrupper röstade för att legalisera cannabis?

En indikation är den rapport som The UK Drug policy commission efter sex års utredning släppte förra året i England. Den rekommenderar att cannabis legaliseras. Ett av de vanligaste ämnena i rapporten är "cost-effective", det vanligaste är ”cost”. I de få avsnitt som, ytterst rudimentärt, ägnas åt hur cannabis påverkar hjärnan, kognitiva funktioner eller beteende framförs samtidigt balanserande argument om positiva effekter. Tittar man lite närmare på The UK Drug policy commission visar det sig att det är en privat stiftelse som startades och finansieras av The Fairbairn foundation för, ja just det, sex år sedan. The Fairbairn foundation är en privat fond med stora resurser som har till syfte att verka för en positiv ekonomisk utveckling i England.

Nej, så otäckt kan det väl ändå inte vara? De vet ju att ungdomars användning av cannabis fördubblades då Portugal avkriminaliserade droger 2001 och att tre gånger så stor andel av ungdomar provat cannabis i Holland som i Sverige. Våra misstankar måste väl vara ett hjärnspöke?

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Regeringen måste följa forskningens rekommendationer

Utfiskning av Östersjön, utrotning av vargen och förtätning av städer på grönområdenas bekostnad är bara några exempel på problem som vi människor orsakar ekosystemen och dess biologiska mångfald. Politiken måste i högre grad följa forskningens rekommendationer för att komma till rätta med vår ohållbara levnad på planeten, skriver Yuri Silva som är biolog och språkrörskandidat för Gröna Studenter.

Landets Fria
Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2023 Fria.Nu