Pinochets arv lever 40 år efter kuppen

I dag är det 40 år sedan militärkuppen i Chile. Fria har träffat Gustavo Ruz, som jobbade nära Salvador Allende innan kuppen och som än i dag kämpar mot kvarlevorna av diktaturen.

Fria Tidningen

Sidor

© 2024 Fria.Nu