• Vindsnurrebyggare från vänster: Marcus Menchawi, Henrik Nilsson, Simon Schütte, Oskar Norman, Johan Söderberg, Johan Baggman, Oskar Lindgren, Tobias Johansson och Petter Jakobsson.Foto: Linköpings universitet
Landets Fria

Småskalig el med stor effekt

Ett vindkraftverk i mikroformat, tillverkat av billigt och lätt material av studenter och professorer vid Linköpings universitet, kan göra att flickor i Kenya kan läsa sina läxor och bönder i Thailand enkelt kan ladda sina mobiltelefoner. Snart ska konstruktionen testas runt om i världen.

Arbetet med att bygga ett enkelt, litet och mobilt vindkraftverk tog fart 2009. Simon Schütte som är universitetslektor i maskinkonstruktion på Linköpings universitet kom i kontakt med en hjälporganisation i Bangladesh som ville ha hjälp med att skapa alternativa elgeneratorer till avlägsna byar.

– De modeller som fanns på marknaden var anpassade för rika människor i väst, med ett fungerande elnät. Vi började konstruera en modell som byggde på vindkraft, men som skulle kunna generera energi även om det inte blåser så mycket, säger han.

Tanken är att vindkraftverken ska gå att sätta upp på landsbygen i utvecklingsländer, till exepel på ett hustak, och generera elektrictet nog varje dag för att driva ett kylskåp eller en fläkt eller ladda en mobil.

– Många som lever i avlägsna byar har mobiltelefoner i dag, men det kan hända att de måste åka in till städerna för att ladda dem en gång i veckan, säger Simon Schütte.

Aven i flyktingläger eller i katastrofområden dar elnätet ännu inte återuppbyggts skulle mikrovindkraftverken kunna vara alternativ till generatorer som drivs pa diesel.

Under de senaste åren har han hållit i projektkurser där studenterna haft i uppgift att skapa ett vindkraftverk som dessutom skulle vara billigt att bygga, hållbart i varma och fuktiga miljöer och möjligt att köra ut med flygplan. I våras blev den första prototypen klar, och i höst ska ett par till skapas, för att sedan provas av universitet och organisationer i bland annat Kenya och Thailand samt på Filippinerna.

– I Kenya är vi i kontakt med en organisation som driver flickskolor, där eleverna jobbar under dagtid, och på kvällen när det är mörkt vill de läsa läxor. Det krävs inte mycket watt för att göra en enorm skillnad i vad som är möjligt.

Vindkraftverket byggdes från början av återvunna material, så som avloppsrör, en tvättmaskinmotor och en salladsskål. De nya exemplaren är skapade i nya material, men tanken är att de ska gå att bygga av lokala material som finns enkelt till hands, vingbladen går till exempel att skära ut ur bamburör. Kraftverket ska ocksa vara enkelt att reparera och delarna gå att byta ut.

– Vi har varit noga med att välja material som inte gör någon direkt skada om de hamnar i naturen, och undvikit till exempel plast.

Ritningar på modellen kommer att läggas upp på en hemsida och gå att ladda ner gratis. Simon Schütte hoppas att sidan kommer fungera som ett community, där folk rapporterar tillbaka vad som har fungerat bra och vad som kan förbättras.

– Det blir som en IKEA-ritning, där vi tydligt visar hur man gör, så att vem som helst kan sätta ihop den, även om vi rekommenderar att man har grundläggande elkunskap.

Studenterna som har byggt vindkraftverket har arbetat i projektform och skapat olika komponenter, några har jobbat med att skära ut vingar och andra med infästning eller att undersöka hur naturmaterial kan användas för teknisk utrustning. Anders Sundström har varit involverad i projektet i ett och ett halvt år och arbetat med mätsystemet för den energi som vindkraftverket samlar in och det som kommer ut.

– Det känns bra att vi lyckades få ett enklare elektroniskt system att fungera, och få så pass bra resultat. Ett enklare system är också enklare att få att hålla längre. Det gör att det är möjligt att använda den här lösningen på andra större vindkraftverk, säger han.

Simon Schütte menar att intresset for småskalig energiproduktion har ökat, och flera större företag har varit nyfikna på deras uppfinnning. Vindkraftverket är inte bara anpassat till utvecklingsländer, utan kan även användas för att ge ström till sommarstugan.

– Jag ser det som en stor framtidstrend, snart kan vi producera vår egen energi på tak eller trädgårdstomter pa ett ganska enkelt sätt.

Fakta: 

Mer om verket

Mikrovindkraftverket mäter 220 centimeter i rotordiameter och ska inte vara tyngre än att det går att frakta på en åsnerygg om det behovs, enligt Simon Schütte.

Upp till 100 kilowatttimmar per dag kan utvinnas, vilket räcker till att lysa upp ett mindre hushåll eller driva ett kylskåp.

Vindkraftverket genererar likström i 12 eller 14 volt. Det skulle kunna producera växelström i upp till 70 watt men det skulle innebära en större fara för personer som inte har elkunskap.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu