• Lotta kör gräs till korna med ardennerhingsten Botik under sin praktiktid förra säsongen i Äskhults by nära Kungsbacka.
Landets Fria

Gamla bruksmetoder i ett nytt företagande

I Varberg driver den ideella föreningen Växtkraft ett projekt med att få i gång en ekologisk stadsbondgård. Där ska människor med nedsatt arbetsförmåga kunna få arbetsträning och anställning genom naturnära socialt företagande.

I dag har Växtkraft sin föreningslokal i bygdegården, sina hästar i ett stall i ett naturskönt område och odlingar på en koloni – på 10 minuters gångavstånd ifrån varandra. Medlemmarna kämpar för att få samverkansavtal med kommunen, så att fler som inte har råd med närhet till djur, natur och kultur, ska kunna få det.

– Det finns ju gott om gårdar på landet, men vi vill ha det stadsnära så att de som bor i höghusområdena ska kunna vara med. De måste kunna ta sig dit själva genom att åka buss, gå eller cykla, säger Lotta Callander, en av eldsjälarna och tillika nyanställd i föreningen.

Lotta Callander har själv varit sjukskriven i perioder. Av egen erfarenhet har hon fått insikt om hur läkande djur och trädgård är, både för kropp och själ.

– Att sätta arbetslösa människor vid datorer är vansinne. Man blir ju deprimerad av det. Jag vet det av erfarenhet. Man får pengar för att göra ingenting och sitta framför datorer. Vi i Växtkraft vill göra något positivt för naturen, för miljön och för oss själva. På en stadsbondgård kan vi erbjuda miljövänligt arbete som är stärkande för kropp och själ.

Att vi kommer att göra en omställning från oljeberoende och globalisering till ett mer hållbart samhälle är en fråga om när snarare än om, menar Callander.

– Folk vill ofta gärna göra hållbar utveckling till ett komplicerat begrepp, men det kan också bara handla om att försöka ställa om till en hållbar livsstil.

I Växtkraft kombineras odling med djur och kultur. Lotta Callander har alltid varit intresserad av hästar och av odling. Att kombinera dem är spännande.

– Så sent som på 1960-talet, när jag bodde i Luleå. fick man åka på timmervagnen, när bonden körde förbi med sin häst, minns hon.

På sextiotalet kom maskinerna in i jordbruket och på sjuttiotalet blev hästen mer eller mindre en tjejgrej och en idrottsgren i första hand. Men nu tar hästen ytterligare ett steg in i kulturlandskapet, menar Lotta Callander

De senaste femtio åren har hästen blivit en idrottsföreteelse. Förr i världen använde man nästan bara hästen i skogs- och jordbruket.

– Jag tror att hästarna kommer tillbaka till det småskaliga jordbruket. Vi vill sprida kunskap om bruksmetoderna. Det här handlar helt enkelt om vad man kan göra med sin häst.

Arbetet med att lära ut bruksmetoder kom i gång efter att Callander gått en kurs i socialt företagande. I samband med utbildningen gjorde hon praktik på Äskhult, en gård utanför Kungsbacka som drivs som den gjorde anno 1825. Hon praktiserade där från april till december förra året och filmade arbetet med hästarna som hur man kopplar och använder olika typer av utrustning på hästen som till exempel slåttermaskin, harv och släpsax. De flesta filmer finns upplagda på Youtube under namnet Collectra för att andra ska kunna se hur bonden i Äskhult jobbar med hästarna och bruksredskapen.

Lotta Callander berättar att det finns en massa ”skrot” kvar på gamla gårdar, som i själva verket är jordbruksredskap, men som många faktiskt inte vet hur de ska använda.

– Jag har varit arbetslös och inte haft råd att hålla ardennerhästar. Det är svårt att få låna en arbetshäst för att få kunskapen om brukskörning. Det vill vi i Växttkraft lära ut. Det är ypperligt för både miljö och hälsa. Växtkrafts hästar är små, men kan dra timmer och vagn, samt göra en massa olika småjobb som man behöver på ett småskaligt lantbruk eller odlingar.

– En del bönder är arroganta när det gäller de här gamla bruksmetoderna och har attityden att ”det är bara vi som kan utöva det här”. Men det vore roligt om fler ville dela med sig av kunskapen, även till dem som vill odla i den lilla skalan. Det handlar om att en värdefull kunskap ska kunna leva vidare. Man kan träna att harva en mindre odling – även med en liten häst – och med ”hästvana” kan man komma en bra bit på vägen – trots allt... Fler borde få möjligheten att träna körteknik och bruksmetoder under ledning av en erfaren hästbonde.

Växtkraft är en lite annorlunda förening, för i styrelsen sitter enbart kvinnor.

– Det är inget som vi bestämt, utan det har bara blivit så. Det kan kanske vara en faktor i att det går långsamt att få förankring i kommunen för det naturnära sociala företagandet som vi vill sprida kunskap om, säger Lotta Callander.

Föreningen Växtkraft i Varberg fick nyligen stöd från Stiftelsen Längmanska Kulturfonden för att göra en hemsida om bruksmetoder med arbetshästar under ett år. Hemsidan ska fungera som en dokumentation av kulturarvet, men också vara en källa till kunskap om hur arbetshästen kan användas i dag, i ett småskaligt skogs- och jordbruk. Hemsidan ska bli klar under år 2014 och vara öppen för allmänheten.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Omställningsrörelsen laddar för nytt år

Omställningsagendan för 2014 har politiskt inflytande, självförsörjning och inre omställning högt på agendan. Landets Fria Tidning har kontaktat omställare runt om i landet för att fråga vad de prioriterar nästa år.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu