Fria Tidningen

Kritik mot tvångsutvisningar till Afghanistan

Mohammad är en av tio afghaner som väntas tvångsutvisas till Kabul i dag, utan pass eller resehandlingar. Nu kräver FARR nya analyser av säkerhetsläget i landet.

Enligt organisationen Aktion mot deportation rör det sig om upp till 30 afghaner som i dag, tisdag, väntas utvisas till Kabul, varav minst nio stycken från förvaret i Märsta. Ingen av dem ska ha något pass och endast en har skrivit under papper om frivilligt återvändande.

– Vi är tio personer och de kommer att deportera oss med tvång någon gång under morgondagen. När och hur det ska gå till är upp till polisen, det är allt vi vet, säger Mohammad på måndagen.

Mohammad har varit på förvaret i Märsta i två månader och är en av dem som väntas deporteras till Kabul under tisdagen, efter tre år på flykt från hemlandet. Enligt Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas riksråd, FARR, planeras deportationen att ske utan samarbete med vare sig afghanska myndigheter eller Internationella migrationsorganisationen, IOM, som organiserar återvändande från Sverige till Aghanistan.

– Ett antal personer har samlats ihop i förvaret och bara en har anmält sig till IOM:s återvändandeprogram. Jag vet inte hur de ska få resedokument eller bli insläppta. Ingen har pass, säger Sanna Vestin.

IOM utfärdar inte resedokument om inte återvändandet sker frivilligt vilket innebär att den svenska gränspolisen blir tvungen att förhandla vid gränsen för att få in personerna i Afghanistan, enligt Vestin.

– Detta är för oss ett oväntat undantag att man förväntar sig att få in personer i Afghanistan utan pass, säger hon.

Vestin anser att alla tvångsutvisningar till Afghanistan tillfälligt bör stoppas helt eftersom situationen i landet är så osäker inför tillbakadragandet av de internationella trupperna och för att besluten i de flesta migrationsärenden grundar sig på rapporter från 2009–2010. FARR ställer som minimikrav att utvisningarna bör stoppas tills Migrationsverket har gjort en ny analys av läget i landet.

– Civila skadas och det är olämpligt att utföra tvångsdeportation eftersom situationen är föränderlig. Det kan finnas personer som absolut inte bör återsändas.

Hur den planerade deportationen ska gå till eller om den ens kommer att äga rum vill varken Migrationsverket eller gränspolisen kommentera. Något återtagandeavtal mellan Sverige och Afghanistan finns dock inte enligt Fredrik Bengtsson, Migrationsverkets presschef. Migrationsverket arbetar endast med självmant återvändande flyktingar och alla fall utöver det blir polisärenden. Per Uno Johansson, chef för polisens utredningsenhet, förklarar att verkställandet av utvisningar av personer utan pass generellt går till så att någon från polismyndigheten i Sverige åker med och förhandlar på flygplatsen i det land som personen utvisas till.

– Oftast så tar man fram sina handlingar till slut. Annars för vi en förhandling med mottagande myndigheter och är det så att de inte blir accepterade så får vi ta hem personerna igen, säger han.

Fakta: 

IOM:

Internationella migrationsorganisationen IOM (International Organization for Migration) är en global organisation som består av 127 medlemsstater, däribland Sverige. IOM:s centrala verksamhet består av att organisera transporter för flyktingar och migranter. IOM ger också råd till regeringar i migrationsfrågor och bedriver, på uppdrag av medlemsstaterna, migrationsrelaterade projekt som anpassas till ländernas behov.

Källa: Regeringen

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu