• Råstasjön flankeras numera av Friends arena. Det stora byggprojektet och hemliga avtal med byggherrarna tros av många vara skälet till att den borgerliga majoriteten så gärna vill bygga runt sjön.
Stockholms Fria

Råstasjön prisad av WWF

Världsnaturfondens sommarkampanj Svenska pärlor har utsett Råstasjön till Stockholms läns mest skyddsvärda naturområde. Det ger nytt bränsle till kampen för att bevara Råstasjöns omgivningar obebyggda.

Nätverket Rädda Råstasjön har fått nytt stöd från en tung instans i sin kamp för att stoppa bebyggelse kring Råstasjön i Solna. Nu är det Världsnaturfonden som har utsett sjön till det mest bevaransvärda naturområdet i Stockholms län.

– I dag har Råstasjön bara strandskydd, men den fågelrika Råstasjön och dess omgivningar bör naturligtvis skyddas som ett naturreservat. I ett allt mer tättbebyggt Solna utgör sjön och dess omgivningar ett viktigt område både för den biologiska mångfalden och för boende och besökare, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonen, WWF, i ett pressmeddelande.

Men samtidigt som Världsnaturfonden slår ett slag för Råstasjön har den borgerliga majoriteten i Solnas stadsbyggnadsnämnd kommit med en ny vision för hur området ska exploateras. Det sker efter att länsstyrelsen satt stopp för den förra planen för området. Enligt planen skulle det byggas innanför strandskyddslinjen.

I det nya direktivet minskar den styrande majoriteten bostäderna från 1 500 till 900 stycken. Det mesta av bebyggelsen är också flytta till utanför strandskyddat område.

Henrik Persson i Nätverket Rädda Råstasjön är dock inte imponerad av det nya förslaget.

– Visst finns det många framsteg jämfört med den förödande plan som lades fram i december 2012. Men grundbudskapet är ändå fortfarande att vi ska ha husbebyggelse vid Råstasjön. Och i en del fall hög sådan, säger han.

Nätverkets aktiva har tillsammans med ekologer hela tiden poängterat de gröna sammanhang som Råstasjön ligger i. Dess artrikedom har mindre att göra med själva vattenspegeln och stränderna, som med de omgivande skogsdungarna och sammanlänkningen med Järvafältet.

– Med det nya förslaget skapas fortfarande en slags stadspark av sjön, och då spelar det ingen roll om man kallar det för naturreservat. Öven en begränsad bebyggelse i området skulle skada väldigt mycket, säger Henrik Persson.

Han hoppas att slaget om Råstasjön ska bli en valfråga i Solna. Han tror att det till och med skulle kunna påverka utgången av valet. Vänsterpartiet vill göra ett naturreservat av sjöns omgivningar, Miljöpartiet är också starkt kritiskt till att bygga i området.

– Det är närmast förbluffande att majoriteten inte tagit mer intryck av den breda folkopinion som finns i Solna och kringkommunerna. Nära 12 000 personer har skrivit under vår namninsamling, säger Henrik Persson.

Henrik Persson berättar också att Socialdemokraterna i Solna hållit en låg profil i frågan. Det kommer alltså att bli intressant vilken position de väljer inför valåret 2014.

Världsnaturfondens utmärkelse kommer i alla händelser som en skänk från ovan för nätverket. De har just öppnat en utställning om sjöns mångfald på Sundbybergs bibliotek och de planerar nu att fortsätta sitt arbete med att informera om byggplanerna för att bilda opinion.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu