Fritid

Omställning pågår

Omställningsrörelsen växer och har blivit en påverkansfaktor i samhället. Men hur ser framtidens omställning ut?

Fria Tidningen

Lajvkulturen har vuxit upp

Lajv handlar inte längre bara om att klä sig i medeltidskläder och leka ute i skogen. Det senaste decenniet har lajvkulturen i Norden tagit steget in i vuxenvärlden och antagit en alltmer seriös form av kulturutövande där politiska åskådningar och vår egen samtidskultur kan skildras.

Fria Tidningen

Sidor

© 2024 Fria.Nu