Fria Tidningen

Teater K formulerar en framtid utan tillväxt

Teater K i Katrineholm jobbar med att iscensätta en framtid efter att kapitalismen och marknadsekonomin har spelat ut sin roll.

Julia Fries på Teater K är precis i uppstarten av flera projekt som handlar om framtidsfrågor och att formuleraolika förslag på strukturer som på allvar hanterar de problem vi står inför.

– Vi ägnar all vår verksamhet just nu åt framtidsfrågor. Vi vill hjälpa människor att lita på sig själva och sin egen känsla, trots att politiken går i en annan riktning. Har du en känsla i magen av att världen är på väg i en farlig riktning så är det viktigt att ta på allvar, säger hon.

Teatergruppen jobbar med visionsworkshops där människor kan reflektera kring samtiden och visionera kring hur en annan värld kan se ut. Teater K jobbar med interaktiva processdramer där människor delvis spelar egna roller och simulerar framtiden. De arbetar också med workshops där människor själva funderar kring bättre fungerande system och hur vi kan nå dit.

Julia Fries tycker att det saknas visioner, både inom partipolitiken och inom alternativa rörelser.

– Även i alternativa sammanhang där det finns många människor som är trötta på det ekonomiska system vi har idag så finns få visioner om ett annat reellt alternativ, säger hon.

Sociala forum anordnas regelbundet med samma bakomliggande tankar, men har kritiserats för att inte lyckats formulera ett tydligt alternativ.

Teater K har i sitt researcharbete kollat på framförallt deltagarekonomi och demokratisk ekonomi. Det är nu dessa system som de låter deltagare testa och reflektera kring.

– Alla är de ekonomiska system som etablerade ekonomer har tagit fram modeller för. Men förvånansvärt få har fördjupat sig inom det här, säger hon.

Största utmaningen blir att nå ut till en bred allmänhet.

– Jag har stora förhoppningar. Medelsvenssons förstår att det här inte håller. Vi vill nå ut till alla dem som tvivlar när de konsumerar och som anar att vi kör slut på planeten. Alternativen behöver mainstreamas, säger hon.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Omställning pågår

Omställningsrörelsen växer och har blivit en påverkansfaktor i samhället. Men hur ser framtidens omställning ut?

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu