• I Nöbbele, Skåne, har det tidigare odlats industrihampa för forskning. I Sverige finns bara ett fåtal odlare. Frankrike, Kanada och Kina är stora odlingsländer.
  • Hampaisolering och hampadrev som används vid bland annat husbyggen.
  • Hampafrön i en skål gjord av hampaplast.
Fria Tidningen

Bubblande intresse för hampa

Kläder, biobränsle, husbygge och mat. Hampa är ett miljösnällt material som kan användas till det mesta och det blir alltmer populärt. Men odlingen har minskat dramatiskt sedan 2007.

I Mari Elfvings butik Hampvaruhuset finns det mesta som går att tillverka av industrihampa. Kläder, byggisolering, hudvård, mat och olja. Hon lockades från början av växtens många användningsområden och att den är snäll mot miljön.

– Hampa binder mycket koldioxid när den växer och renar jorden. Den suger upp föroreningar och luftar myllan. Det behövs inte heller några besprutningsmedel, säger Mari Elfving, som också är ordförande i nätverket Hampnätet som jobbar med information och rådgivning.

Den så kallade industrihampan innehåller försumbara mängder av det narkotiska ämnet THC och är tillåten för odling i Sverige sedan 2003. Drogen cannabis framställs av hampa med högre THC-halter. Oljan som utvinns ur fröna innehåller en hel del fleromättade fettsyror och kan ätas som kosttillskott. Oljan verkar enligt Mari Elfving balanserande för huden samt bidrar till uppbyggnaden av celler. Fibrerna kan användas till bland annat slitstarka tyger och kläder som andas.

– Jag använder mest hampakläder och började genast svettas när jag tog på mig en polyesterblus för ett tag sedan. Det kändes som att vara i en plastpåse eftersom fukten inte hade någonstans att ta vägen. Hampamaterial leder bort fukten från huden och fibrerna har små håligheter som skapar en värmebuffert, säger hon.

De egenskaperna gör också att hampan fungerar bra som byggnadsisolering. Enligt Mari Elfving innehåller den inte heller mikrodamm som fastnar i lungorna, som kan vara problemet med konventionell isolering. Med ”hempcrete”, där vedämnet används, går det att bygga hus genom att gjuta väggar runt en bärande träkonstruktion.

Thomas Prade är doktor i biosystem och teknologi vid Sveriges lantbruksuniversitet och har forskat om hampa.

– I dag används den framför som energiråvara, briketter för hushållsbruk och som djurströ. Att använda växten till kraftvärmeverk har dock visat sig vara för dyrt, säger han.

Mari Elfving upplever att det bubblar av intresse på gräsrotsnivå, och även antalet kunder samt företag växer.

– Det finns definitivt en ökad medvetenhet och alltfler söker upp hampan. Flera omställningsgrupper och ekologiskt medvetna privatpersoner tittar på möjligheterna att börja odla lokalt för industriellt bruk.

Men det går trögt. Enligt Jordbruksverket minskade odlingen av hampa i Sverige från 800 hektar 2007 till 51 hektar i år. Thomas Prade tror att det delvis beror på att växten kanske inte var så lättodlad i storskaligt jordbruk som många bönder trodde. En annan faktor är höga kostnader.

– Fröerna är dyra eftersom utsädet ska vara certifierat. De produceras i Frankrike och måste köpas från ett fåtal svenska mellanhandlare, säger han.

Mari Elfving menar att många bönder saknar tillräcklig ekonomi för att utveckla tekniken kring att skörda och förädla hampa. Enligt henne har det långa förbudet i stora delar av världen lett till att tekniken är eftersatt, och att fiberförädlingen därför är energikrävande. Det behövs finansiellt stöd för att utveckla den, men hon har inte märkt något sådant intresse för från till exempel regeringen.

– Jag tror inte att de är medvetna om möjligheterna. Cannabis är en het potatis och kanske tycker de inte att de kan uppmuntra oss att använda det. Men hampa har odlas genom historien och fibrerna har använts och ätits i hela världen. Det är de senaste 50 åren som den har stått för något negativt.

Hampan skulle dock fortfarande vara dyrare än bomull eftersom fibrerna kräver mer bearbetning. Men den skulle kunna ersätta bomullen inom flera områden.

– Kläder, väskor och tyger i offentliga miljöer som görs av bomullscanvas är några exempel. Fibrerna kan också användas i bilklädslar, instrumentbrädan och bilstolsstommar, säger Mari Elfving.

Thomas Prade menar att hampan inte är särskilt unik utan att det finns andra bra och billigare fibergrödor som kan odlas ekologiskt.

– När det gäller olja ger till exempel raps högre avkastning. Skillnaden mot andra grödor är kanske att hampan, enligt en studie, ger samma avkastning i ekologisk som konventionell odling. Men det gäller att använda växtens alla delar om odlingen ska vara ekonomiskt försvarbar, säger han.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu