• Fredskalla rensar luften från flera skadliga ämnen.
Fria Tidningen

Rätt växter rensar luften

Svärmorstunga och Fredskalla är exempel på krukväxter som rensar inomhusluften från gifter. Men det finns ingen allroundväxt som sväljer allt, utan trixet är att kombinera flera sorter.

Växter inomhus tillför luften syre genom fotosyntesen liksom alla växter gör. Så den enkla grundregeln med ju fler växter desto mer syre i luften gäller generellt. Men det finns växter som på ett unikt sätt har en förmåga att minska halterna av till exempel aceton, ammoniak, bensen, toluen och xylen i inomhusluften. Den första upptäckten gjordes redan 1980 då amerikanska rymdflygsstyrelsen Nasa visade i vetenskapliga undersökningar hur det gick att ta bort formaldehyd från inomhusluften i slutna rum. Formaldehyd finns i bland annat färgämnen, gardiner, golvmaterial och kläder. Till krukväxter som har förmåga att minska halten formaldehyd hör till exempel spjutbräken, krysantemum, gerbera, doftdracena, ormbunkar, fönsterfikus, benjaminfikus och murgröna.

Aceton finns i till exempel nagellackborttagningsmedel, kosmetika och utandningsluft. Fredskallan är bra på att ta hand om bland annat aceton.

Ammoniak finns i produkter som används i fotolabb, i frisörsalongen, i skrivare och i olika rengöringsmedel. Bra på att minska halten av ammoniak är exempelvis buskpalm, rosenkalla, krysantemum, påfågelsblad och tulpan.

För kontorsmiljöer med mycket dataskärmar och kopieringsmaskiner kan guldpalm, brudorkidé, prickblad och kantdracena vara bra växter. Dessa krukväxter kan effektivt ta bort ämnena xylen och toluen som kan finnas i kontorselektronik.

Det som händer med giftet i luften är att krukväxternas blad tar in föroreningarna genom små hål, så kallade klyvöppningar. Samtidigt som bladet avger vattenånga uppstår en luftström som för ner giftet till växtens rot. Där omvandlas ämnet och ger näring till växten.

Men det finns ingen växt som har förmåga att minska halterna av alla skadliga ämnen som kan finnas inomhus utan receptet är att skapa en mix av flera växter som tillsammans skapar en hälsosammare miljö.

Fakta: 

Bästa luftrenarna

Dessa växter är bäst på att absorbera trikloretylen, benzen och formaldehyd.

Trikloretylen

gerbera, murgröna, kantdracena, fredskalla, svärmorstunga, banddracena, bambupalm

Benzen

gerbera, krysantemum, murgröna, svärmorstunga, banddracena, fredskalla, silverkalla, kantdracena, bergspalm

Formaldehyd

ädelbanan, svärmorstunga, murgröna, bergspalm, klätterkalla, stor spjutranka, ampellilja, gullranka, banddracena, kantdracena, fredskalla

Källa: Wolverton & Douglas artikel i Florida Nurseyman

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu