Debatt


Tord Lundgren
Fria Tidningen

Ensidig bild av Syrienkonflikten

Det eskalerande våldet i Syrien har fått stor uppmärksamhet i svenska medier. Men vad rapporteras egentligen? Får vi verkligen se båda sidor av konflikten, eller framhålls bara en ensidig kritik av Syriens regering? Tord Lundgren har reagerat på artiklar i Fria Tidningen. Här förklarar han varför.

För att förstå vad som händer i Syrien bör vi gå tillbaka några år i tiden, då USA:s dåvarande utrikesminister Condolezza Rice deklarerade att USA och Israel var fast beslutna att förändra den politiska kartan i Mellanöstern. Ingen kunde missförstå att hon avsåg skapandet av västvänliga regimer i Syrien och Iran, samt krossandet av Hizbollah och Hamas. Under en längre tid har Syrien varit utsatt för hemliga destabiliserande operationer av Israel, västmakterna, arabiska kungadiktaturer. En titt på kartan räcker för att se hur omringat Syrien är av antagonistiska stater.

I Fria Tidningen (nr 21, 14 mars) förekommer två artiklar, vilka bägge ger uttryck för den syriska oppositionens ståndpunkter, det vill säga den version vi dagligen matas med i våra media. En talesman för oppositionen uttalar sig sålunda: ”När regimen skjuter på dig i sju månader så är det oundvikligt att du till slut börjar försvara dig.” Vittnesutsagor må vara sanna men är sällan opartiska.

Låt oss lyssna på ett annat vittne, Ebtessam, som lyckats rädda sig från de väpnade bandens framfart i Homs: ”Civila bussar har attackerats av väpnade band, kvinnor har kidnappats och våldtagits, flera unga män har halshuggits. I fria syriska arméns vägspärrar har bussar stoppats och passagerarna fått frågan: ’Vilka är alawiter?’ Vissa har kidnappats, skymfats...”

Den ensidighet vi bombarderas med när det gäller rapporteringen om Syrien ger onekligen ett ganska obegåvat intryck. Vi förväntas tro att endast den syriska regeringen står för våldsövergreppen. Men nu är det inte så enkelt att bara den ena sidan begår grymheter i krig.

Det vore ett tecken på bristande kritiskt omdöme att förneka den syriska regeringsarméns våldsövergrepp. Det vore lika illa att förneka den väpnade oppositionens grymheter och övergrepp.

Finns det då inga opartiska bedömare vi vågar lita på? Svårt att säga. Men möjligen har de 166 observatörerna från 13 arabländer och sex olika organisationer något väsentligt att rapportera. Observatörerna, som i sin rapport säger att de kunde röra sig fritt inom hela Syrien, kom huvudsakligen från länder som är antagonistiska gentemot Syrien. Detta förtjänar att beaktas. Vad kom observatörerna då fram till?

1. Påståendena att syriska armén mejar ner fredliga demonstranter tillbakavisas.

2. I städerna Homs och Deraa noterade övervakarna beväpnade gäng som sköt mot regeringssoldater.

3. Observatörerna kunde se fredliga demonstrationer på flera platser, både regeringssympatisörer och oppositionsanhängare demonstrerade fritt och utan störningar.

4. Det förekom falska rapporter om explosioner och våld. När observatörerna kom till platsen, fann de rapporterna ogrundade.

Slutrapporten godkändes av Arabförbundets ministerkommitté med röstsiffrorna 4-1. Det land som röstade emot var Qatar, vars regering är den som jämte Saudiarabien kanske hårdast stöder den väpnade oppositionen i Syrien.

Finns det i dag någon som tror att det är av demokratiska skäl som Nato och EU vill störta Syriens regering? Vi kan se hur västvärlden samarbetar med de arabiska kungadiktaturernas ultrakonservativa regimer. Det militära samarbetet mellan Sverige och Saudiarabien säger mycket. Finns det härför något annat ord än hyckleri?

Det är en normal uppfattning att ett land och dess regering har rätt att försvara sig mot uppror, särskilt om upproret har stöd utifrån. USA, Israel, Qatar och Saudiarabien har redan agenter och specialförband i Syrien. Just när detta skrivs, kommer ett meddelande om ett sprängattentat i Damaskus med många dödade och skadade. När liknande terrordåd begås i Madrid, London eller Oslo, så fördöms de av en hel värld. Varför inte i Syrien?

Det måste erkännas att den fredliga delen av den syriska oppositionen är berättigad. Ty visst behöver Syrien demokratiska reformer.

Problemet är att reformer är svårgenomförbara under krigstillstånd. Ett annat problem är att en del upprorsmakare vill ha en väpnad intervention av Nato och vägrar att förhandla med den syriska regeringen. Den 26 februari röstade det syriska folket om en ny konstitution, som föreslår demokratiska reformer, flerpartisystem, Baathpartiets ledande roll ska bort etcetera. Den syriska regeringen har framfört en inbjudan till den fredliga delen av oppositionen att delta i den politiska reformprocessen. Så har Nationella samordningskommittén för demokratisk förändring, NCC, inbjudits.

Vi kan konstatera att den gamla kolonialmakten i Syrien, Frankrike, är särskilt ettrig i sin kritik av Syriens regering. Och det vi har sett de senaste 20 åren, det handlar om en återkomst av de gamla kolonialkrigen. Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien och kanske snart Iran – alla dessa länders resurser av olja och gas, vill västvärlden få kontroll över.

Till sist en fråga angående Syriens regering: Finns det något annat historiskt exempel på att ett land, som utsätts för ett utlandsstött uppror, tillåter fredliga regeringsfientliga demonstrationer, inbjuder observatörer från antagonistiska stater att röra sig fritt samt anordnar en folkomröstning för demokratiska reformer? I alla fall undertecknad har aldrig hört talas om något liknande.

Fakta: 

Läs också Fria Tidningens utrikesreporter som svarar:

"Vi rapporterar om den verklighet vi ser"

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Wallenbergs uppdrag stöddes av flera

RAOUL WALLENBERG För att förstå vad Raoul Wallenbergs vistelse i Budapest hösten l944 handlar om måste man fråga: Hur kunde nazisterna tolerera, ja till och med vara angelägna om, den svenska legationens och Raoul Wallenbergs närvaro? För nazisterna stod den här tiden den ”slutgiltiga lösningen av judeproblemet” på dagordningen. Men samtidigt tillät man alltså räddningsaktioner i Ungern. Här är det ju något som inte stämmer, kan man tycka.

Fria Tidningen
Debatt
:

Västvärlden hycklar om demokratin

INTERNATIONELLA ALLIANSER Västvärlden stärker i dag banden med de reaktionära arabregimerna i kampen mot alliansen Iran-Hizbollah-Syrien. I det sistnämnda landet utkämpas en strid som inte bara gäller landets självständighet utan handlar om maktbalansen i hela regionen.

Fria Tidningen
Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2023 Fria.Nu