Debatt


Lokal ekonomi är bättre och säkrare för människor och klimat

En planet med ändliga resurser, klimatförändringar och ökande sociala klyftor kan inte baseras på ett ekonomiskt system som främjar ökande frihandel och internationell konkurrens.

Globalisering innebär större grupper, stör-re företag, att beslut tas längre bort och att det är otydligt vem som är ansvarig. Det rimmar illa med människans natur som trivs bäst i mindre grupper och miljöer där vi kan lära känna varandra, samarbeta, påverka och ställa ansvariga till svars direkt.

Men innebär inte detta att stänga ute resten av världen då? Nej, lokal ekonomi innebär fortsatt internationellt samarbete och utbyte där idéer, teknik, information, kultur, pengar och varor skapar hållbara nationella och lo- kala ekonomier. Fokus är inte konkurrens för det billigaste, utan samarbete för det bästa.

Vad är lokalt då? För några är lokalt vår gata, för andra innebär det vår by, kommun, stad eller region. Hur vi än tänker så har ”lokalt” anknytning till en grupp av människor, när- miljön och de saker de är beroende av för livskvalitet och välmåendeaffärer, sjukvård, skolor och parker.

En del länder är stora nog för att kunna öka graden av självförsörjning inom sina egna gränser, medan mindre länder först söker samarbete med grannländer. Ibland betyder lokalt regionssamarbete inom en nationalstat. Över tid innebär det här en övergång från beroende av exportmarknader och länders konkurrens om lägsta sociala och miljömässiga standard till nationell självförsörjning av så många varor och tjänster som behövs. Global handel reduceras till sitt ursprungliga syfte; tillgodose efterfrågan på mer exotiska varor som inte kan produceras i närområdet.

Lokal ekonomi ger lokala företag som använder resurser på ett hållbart sätt, anställer lokal arbetskraft till anständiga löner och främst har lokala kunder. Kontrollen över människors arbete, vardag, ekonomi och miljö förflyttas från styrelserummen tillbaka till närsamhället. Det ökar sammanhållningen i samhället, minskar fattigdom och ojämlikhet, ökar livskvaliteten, gynnar social försörjning, miljöskydd och skapar en trygghet hos människor.

I en lokal ekonomi kan länder skydda egna industrier och livsmedelsproduktion från billig import. Importvaror är nämligen billiga endast på bekostnad av utnyttjade människor och/eller förorenad miljö.

Liberaliseringen av finansiella investeringar är en nyckelfaktor i globaliseringen, som

går dubbelt hårt åt nationella lokala ekonomier. För att få lån måste nationer underställa sig krav från IMF, Världsbanken och WTO om att privatisera och öppna upp det lokala näringslivet för konkurrerande transnationella aktörer. Dessutom underminerar spekulationerna på de finansiella marknaderna de lokala ekonomiernas stabilitet.

I en lokal ekonomi ökar demokratin när människor kan och får besluta lokalt hur de önskar utveckla ekonomin, då finns potentialen till en mer rättvis fördelning. Så kallade medborgarpaneler med expertstöd kan lösa komplicerade frågor lokalt tillsammans med politiker.

Socialpsykologisk forskning visar att när människor upplever avståndstagande, översitteri och att beslut tas långt bort, av okända som är svåra att hålla ansvariga, utan hänsyn till de som faktiskt påverkas av åtgärder och beslut, uppstår klyftor och frustration och tilliten försvagas. Hållbarhet i alla dess aspekter – socialt, ekonomiskt och miljömässigt – blir bäst i nära samarbete, lokalt när människor tar del i lösningarna.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2024 Fria.Nu