Göteborgs Fria

Maria miste jobbet för att hon var sjuk

Maria berättade för sin chef att hon har bipolär sjukdom. Det ledde till att hon i dag inte har kvar sitt arbete. Nu har hon anmält händelsen till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Många med erfarenhet av psykisk sjukdom ser det som utsiktslöst att få ett arbete om deras psykiatriska bakgrundshistoria skulle bli känd för en arbetsgivare. Det framkommer i en aktuell avhandling från Lunds universitet, där sjuksköterskan Bertil Lundberg kartlagt erfarenheter av stigmatisering och diskriminering bland personer med psykisk sjukdom.

Nästan hälften av de 200 personer som ingått i studien har upplevt diskriminering och intolerans på grund av sin sjukdom. En som har erfarenhet av detta är 51-åriga Maria. Hon heter egentligen något annat, men eftersom hon är i konflikt med sin arbetsgivare och gärna vill återgå till sitt arbete vill hon inte gå ut med sitt riktiga namn.

I tjugoårsåldern fick Maria en depression som sedan övergick i mani. Hon fick diagnosen bipolär sjukdom. Efter några månader kom hon tillbaka till arbetslivet, gifte sig och fick två barn.

– Under alla mina yrkesverksamma år har jag varit sjukskriven fyra gånger på grund av min psykiska sjukdom, ett par månader varje gång. När jag blivit sjuk har det alltid varit samband med andra livskriser, till exempel skilsmässa. Min sjukdom ger mig en extra sårbarhet och jag har inte alltid orkat med när det blivit för mycket, säger Maria.

Fram till alldeles nyligen arbetade hon som specialpedagog inom grundskolan. Hon var omtyckt av både elever, föräldrar och kollegor.

– Bipolär sjukdom har hög ärftlighet, och tyvärr har båda mina döttrar också drabbats. I samband med att min yngsta dotter insjuknade försökte hon ta sitt liv flera gånger, och på grund av det såg jag ingen annan utväg än att ha min mobil påslagen på låg volym under arbetstid.

En dag uppmärksammade chefen att Marias mobil ringde och kallade in henne för ett samtal.

– Jag tänkte att jag skulle få förståelse om jag berättade som det var, att min dotter hade fått bipolär sjukdom, precis som jag fått den från min mamma.Men förståelsen uteblev, och istället blev Maria tillrättavisad för att hon haft mobilen på under arbetstid.

Redan tidigare hade Maria och hennes arbetsgivare haft olika uppfattning om vissa saker på arbetet. Efter att chefen fått reda på Marias diagnos började hon använda den mot Maria för att förklara och undkomma meningsskiljaktigheter.

– Om vi hade olika åsikter drog chefen helt enkelt växlar på att jag hade en psykisk sjukdom. Jag fick höra att ingen arbetsgivare kunde tänkas arbeta med mig på grund av de svårigheter jag hade.

Maria kände sig allt mer motarbetad. Samtidigt befann hon sig i en svår livssituation. Förutom dotterns sjukdom inträffade flera jobbiga saker under kort tid och till slut orkade hon inte mer. Hon blev dålig och fick sjukskriva sig.

– Nu mår jag bra och vill börja arbeta igen. Men jag har inget arbete att gå tillbaka till. Min arbetsgivare anser inte att det kan beredas plats för mig på grund av att jag har en psykisk sjukdom.

Maria har erbjudits avgångsvederlag men tackat nej. Hennes fackförbund har förhandlat med arbetsgivaren utan framgång. Till slut såg Maria ingen annan utväg än att koppla in DO.

– Vad jag vet nu är att det kommer att bli en tvistefråga mellan arbetsgivaren i min kommun och DO. Var det landar vet jag inte. Det enda jag vill är att få tillbaka mitt arbete. Jag har läst fyra år på högskolan, och arbetat som lärare i 14 år. I dag ångrar jag att jag berättade för min chef att jag har en diagnos. Jag har ju inget arbete kvar.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Politiker utmanas i Psykopol

I tisdags arrangerade Hjärnkoll landsomfattande manifestationer för att sticka hål på fördomar om psykisk ohälsa. I Göteborg utmanades politiker att spela Psykopol – ett spel som ger insyn i psykiatrins värld.

Göteborgs Fria

Rekordutskrivning av antidepressiv medicin

Västra Götaland ligger i topp när det gäller förskrivning av antidepressiv medicin. Förra året använde runt 12 procent av kvinnorna och 6 procent av männen sådana läkemedel.

Göteborgs Fria

© 2024 Fria.Nu