Göteborgs Fria

Rekordutskrivning av antidepressiv medicin

Västra Götaland ligger i topp när det gäller förskrivning av antidepressiv medicin. Förra året använde runt 12 procent av kvinnorna och 6 procent av männen sådana läkemedel.

Georg Dolk är apotekare och arbetar med riktlinjer, terapiråd och läkemedelsrekommendationer inom VG-regionen. Han bekräftar att det förekommer en viss överförskrivning.

– Det kan exempelvis handla om att en medicin används trots att det inte längre finns behov.

Ett sätt att komma tillrätta med detta är VG-regionens nya rekommendation om årlig läkemedelsavstämning. Läkaren ska då se över patientens mediciner och ta ställning till om behovet förändrats.

– Vid depression räcker det ofta med läkemedel under sex till tolv månader vid ett förstagångsinsjuknande, sedan mår de flesta bättre och kan sluta utan problem.

Men det finns också en liten grupp personer som blir sämre av att sluta. En del får allvarliga utsättningssymptom som kan upplevas som väldigt plågsamma.
– Återinsjuknar man snabbt, eller om man är sjuk under en lång del av sitt liv, så är det inte fel med kontinuerlig behandling, säger Georg Dolk.

Av alla som uppskattas vara deprimerade söker en tredjedel vård. Bara en tredjedel av dessa, alltså totalt tio procent, får optimal behandling som leder till symtomfrihet. Detta är det stora problemet, menar Georg Dolk. Ny forskning visar att långvarig depression kan påverka hjärnans funktion, bland annat så att kognition och minne försämras.

– Vi ser troligtvis också att antidepressiva läkemedel skyddar mot självmord. Sedan löser sig inte allt med medicin, men det är en viktig faktor.

Det finns också behandlingsalternativ som kan vara lika effektiva som läkemedel. I våras kom Socialstyrelsen med nya nationella riktlinjer, som anger att lättare ångest och depression i första hand ska behandlas med kognitiv beteendeterapi. Läkemedel rekommenderas först vid medelsvår eller svår depression.
– Detta kommer troligen att få ner läkemedelsförskrivningen. Men förändringar tar tid och det går inte att se skillnad över en natt, säger Georg Dolk.

Fakta: 

Inre Rum

Denna artikel är producerad genom ett samarbete med Inre Rum, ett kunskapscenter om psykisk sjukdom och ohälsa i Göteborg.

www.inrerum.com

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Politiker utmanas i Psykopol

I tisdags arrangerade Hjärnkoll landsomfattande manifestationer för att sticka hål på fördomar om psykisk ohälsa. I Göteborg utmanades politiker att spela Psykopol – ett spel som ger insyn i psykiatrins värld.

Göteborgs Fria

Maria miste jobbet för att hon var sjuk

Maria berättade för sin chef att hon har bipolär sjukdom. Det ledde till att hon i dag inte har kvar sitt arbete. Nu har hon anmält händelsen till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Göteborgs Fria

© 2024 Fria.Nu