Abigail Sykes

Fördjupning


Månadens omställningsinitiativ

  • Bilden är från när Omställning Hudiksvall körde igång Stadsodlarna 2013.
  • Nyligen ordnade föreningen en välbesökt Café Planet om lokal matproduktion.
Landets Fria

Omställning Hudiksvall jobbar på många fronter

Med hjälp av allt från regelbundna föredrag till kommunala remissvar arbetar månadens omställningsinitiativ Omställning Hudiksvall för en mer hållbar kommun.

– Vi vill vara droppen som urholkar stenen, säger Ingmar Höglund, föreningens ordförande.

Hjärtat i Omställning Hudiksvalls arbete är Café Planet-träffarna som de ordnar i stort sett varje månad med föreläsare och diskussioner. På senare tid har det bland annat handlat om bredband, fleråriga grönsaker och biologisk mångfald med Permakultur Stjärnsund, samt om Sveriges kanske första ekologiska flerfamiljshus i stadsmiljö som nyligen invigdes i Hudiksvall.

Fröet till Omställning Hudiksvall såddes när Framtidsveckan ordnades i kommunen år 2009–2011.

– Vi tyckte att det var bra att vi kom ut med budskapet om att leva hållbart, men det var bara en vecka per år. Vi ville göra något mer, säger Ingmar Höglund.

De beslöt att starta föreningen Omställning Hudiksvall med målet att arbeta för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet med ansvar för kommande generationer.

– Det väsentliga i vår verksamhet är att sprida information. Vi har också blivit en remissinstans för kommunen, säger Ingmar Höglund.

2013 startade föreningen en stadsodling som odlar grönsaker i omkring 60 pallkragar inne i Hudiksvall. Dessutom skriver de insändare och har genomfört en studiecirkel om Svante Axelssons bok Vår tid är nu. Framöver hoppas de samarbeta med Naturskyddsföreningen kring en studiecirkel om solel.

Omställning Hudiksvall samarbetar även med den lokala biografen Bio Kontrast, som exempelvis visade dokumentären Bikes vs cars i samband med Earth hour 2015. Föreningen försöker ofta ordna så att föreläsarna från Café Planet även håller föredrag på kommunens gymnasium. Den har dessutom nyligen börjat att samarbeta med Jak medlemsbank.

– Det är viktigt med samarbeten för att skapa en bredd, säger Karin Ekberg, föreningens vice ordförande.

Det märktes bland annat när Omställning Hudiksvall deltog i Riksteaterns satsning Run for your life inför FN:s klimattoppmöte i Paris 2015. Det var en löpstafett från Arktis till Paris som direktsändes på webben, tillsammans med deltagarnas berättelser om varför klimatfrågan var viktig för just dem.

– Vi stod i en galleria i centrum hela veckan före loppet vilket jag upplevde som väldigt givande. Vi fångade upp folk och kunde visa på vår padda hur folk sprang. Vi fick närkontakt, det borde vi upprepa, säger Karin Ekberg.

– Det svåra är att nå dem som inte är frälsta, tillägger Ingmar Höglund.

– Jag tror att det är väldigt viktigt att vi har något återkommande. Vi har Café Planet i stort sett varje månad och affischen ser alltid likadan ut. Det är ett sätt att skapa ett ”varumärke” kring hållbarhet i Hudiksvall, säger Karin Ekberg.

Föreningen försöker att fånga upp det som händer i kommunen, exempelvis när ett nytt köpcentrum skulle etableras utanför Hudiksvall. Från Omställning Hudiksvalls sida fanns en oro för att det skulle tvinga många mindre butiker i området att slå igen. Tack vare före-ningens engagemang fick frågan uppmärksamhet.

– Kommunen blev tvungen att ha ett informationsmöte. Vi lyckades inte stoppa etableringen men vi hindrade åtminstone livsmedelshandel där, vilket sannolikt räddade de lokala butikerna, säger Ingmar Höglund.

En aktuell fråga gäller cykling. Föreningen har lämnat in synpunkter på kommunens cykelpolicy och gläds åt att kommunen infört parkeringsavgifter i centrum för att minska biltrafiken.

– Vi efterlyser fler cykelbanor och det kommer vi att ha Café Planet om. Vi försöker att få hit landshövdingen som brukar tala sig varm för cykling, säger Karin Ekberg.

Något som föreningen vill jobba mer med är lokalproducerad mat och matsuveränitet. I februari bjöd Omställning Hudiksvall in lokala producenter till Café Planet för att berätta om sina verksamheter. En närliggande fråga är krisberedskap.

– Vi vill göra folk medvetna om hur utsatta vi är om vi hamnar i en krissituation. Vi klarar oss bara i ett par dagar om något skulle hända, säger Ingmar Höglund.

I maj har kommunen en krisberedskapsvecka och då tänkte föreningen passa på att lyfta frågan på Café Planet.

– Stina Oscarson har sagt ja till att tala om avspänning och fred under rubriken Samtal eller vapen? Det är viktigt att minska spänningar i vårt närområde, säger Karin Ekberg.

Fakta: 

Omställning Hudiksvall

Startades år: 2012

Antal medlemmar: Förutom en kärngrupp runt styrelsen är runt 450 personer med på mejlinglistan.

Läs mer på: www.omstallninghudiksvall.se eller föreningens Facebooksida.

Nästa Café Planet hålls den 29 mars och har rubriken Landsbygden – en skräpyta värd att bevara och utveckla. Det blir ett slags svar på ekonomen Kjell A Nordström som beskrev landsbygderna som ”skräpytor”. Kommunens landsbygdsutvecklare Olle Persson medverkar.

Läs mer om Hudiksvalls nya kollektivboende på www.klokahem.com/nyheter/pensionarernas-grona-boende-mitt-i-staden.

Månadens omställningsinitiativ är ett samarbete med Omställningsnätverket, läs mer på http://xn--omstllning-t5a.net.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Omställning Gävle får pris

Månadens omställningsinitiativ har just vunnit ett miljöpris. I höst satsar de på visioner, mat, energi och kommunikation.

Landets Fria

Klimatfolket ska festa och växa

Östgötska initiativet Klimatfolket ska starta festkvällar, bli en ideell förening och spridas till fler platser i landet.

Landets Fria

Klimatbantare får mental coachning

I projektet BeChange är det lika viktigt att deltagarna minskar sin klimatpåverkan som att de känner mindre klimatångest och större hopp.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu