• Klimatfrågan är viktig men utgör bara halva problemet, enligt Bo Hagstedt. ”Den andra halvan är överbrukandet av jordens resurser.”
  • Jenny Hellsing och Daniel Ringström rensar ogräs i omställningsgruppens pallkrageodling.
  • Per-Olof Eriksson står vid Mat-Jord-montern inför ett föredrag om jord med professor Håkan Wallander.
Landets Fria

Omställning Gävle får pris

En pakt med djävulen ledde till en nytändning för Månadens omställningsinitiativ Omställning Gävle. Nu har gruppen fått Gävle Miljöpartis miljöpris.

Hos Omställning Gävle är det full rulle efter en tid på sparlåga, berättar en av de aktiva Bo Hagstedt. Under våren har gruppen bildat tre arbetsgrupper. En fokuserar på mat samt stad och land. De har bland annat arrangerat ett föredrag med forskaren Håkan Wallander i april som talade utifrån sin bok Jord funderingar kring grunden för vår tillvaro, tillsammans med omställningsprofilen Anders Persson från föreningen Närjord i Söderhamn. En arbetsgrupp satsar på energi och har tagit kontakt med Högskolan i Gävle och Gävle kommun för att höra vad de har på gång.

Och en arbetsgrupp arbetar med kommunikation och kultur. Det här är något som Bo Hagstedt har mycket erfarenhet av efter att ha jobbat som dramapedagog. Han menar att det handlar om att komma in ”bakom vallarna” hos människor för att nå fram och bli förstådd.

– När man kommer med värderingar som strider mot någons grundläggande värderingar tar de inte till sig budskapet. Vi har kommit med förslag till hela gruppen kring hur man kan arbeta för att komma bakom vallarna. Att använda kultur är ett sätt att nå människor känslomässigt och inte bara intellektuellt.

En del av nytändningen för Omställning Gävle har att göra med den fiktiva figuren Faust och hans pakt med djävulen. 2015 satte nämligen Folkteatern i Gävleborg, Gävle Symfoniorkester med flera upp en stor gemensam föreställning på Gasklockorna i Gävle om just Faust utifrån frågor som: råder det i dag en samsyn om att vi lever i de yttersta av tider? Förgör vi människor oss själva? Ligger det i vår natur att ständigt vilja mer, utan att reflektera över konsekvenserna?

I samband med föreställningen hölls en studiecirkel om berättelsen och kopplingarna till miljö- och omställningsfrågor blev tydliga.

– Vi läste bland annat boken Den faustiska människan om den människa som kännetecknas av omåttliga ambitioner och behov samt ett gränsöverskridande begär efter vetande utan hänsyn till att det kan leda till vårt fördärv. De frågor som Folkteatern ställde kunde vi besvara jakande. Med alla de sociala och ekologiska problem vi skapat kan man säga att vi nu lever i en ännu mer utpräglad faustisk tid. Boken Antropocen (människans tidevarv) av Sverker Sörlin bekräftar detta. Vår cirkel om föreställningen Faust fortsatte därför som en cirkel om vårt samhälle och vår miljö och vi gick med i Omställning Gävle, säger Bo Hagstedt.

Omställning Gävle startade 2010 och har sedan dess bland annat ordnat studiecirklar, samtalskaféer och utbildningar samt föredrag för både allmänhet och skolelever med exempelvis författarna Björn Forsberg och Johan Ehrenberg.

Gruppen ordnade sin första Framtidsvecka 2011. Framtidsveckor ordnas runt om i landet som ett sätt att samla både företag, kommuner, organisationer och privatpersoner och visa allt positivt som sker i närområdet för ett bättre samhälle. Sedan dess har det blivit flera Framtidsveckor i Gävle, ofta i samarbete med andra omställningsgrupper i länet och alltid med uppåt 40 programpunkter om exempelvis odling och ekonomi.

I år blir det dock ingen, utan fokus läggs istället bland annat på att utarbeta visioner och berättelser för framtiden på gruppens månatliga träffar.

– Vi i miljörörelsen har varit duktiga på att peka på problem, men nu måste vi också peka på visioner, annars trycker vi bara ner folk i skoskaften. Om vi inte har en föreställning om hur ett bättre samhälle ser ut kan vi inte heller skapa det.

Dessutom blir det fler föredrag i höst. Bokat hittills är ett evenemang om frö och odling. Det finns också planer på att bjuda in författaren David Jonstad och på att samarbeta mer med föreningen Närjord och Södra Norrlands omställningscentrum i Söderhamn, som Landets Fria tidigare skrivit om.

Bo Hagstedt tycker generellt att det händer en del positivt på klimatområdet. Förnekarna är färre och allt fler inser att det finns problem med dagens samhälle, men han säger att det inte räcker.

– Förnekelse 2.0 är att man inte inser allvaret i vår situation. Problemen är inte enskilda utan strukturella – vi måste förändra samhällssystemet och det ekonomiska systemet.

Det räcker inte heller att bara fokusera på klimatet, även om det är en viktig fråga.

– Men det är bara halva problemet. Den andra halvan är överbrukandet av jordens resurser. Det återstår så mycket att göra även om man börjar att hantera klimatfrågan.

Omställning Gävle har nyligen tilldelats Miljöpartiet i Gävles årliga miljöpris för sitt arbete. Gruppen fick ett diplom och 5 000 kronor som kommer väl till pass för att betala arvode till föredragshållare och hyra lokaler. Motiveringen löd ”För sitt arbete med att uppmärksamma Gävleborna på den samhällsomställning som vi alla måste vara en del av för en hållbar plats att bo på”.

– När man jobbar med de här frågorna är det oftast i motvind så det känns uppmuntrande att någon observerar det och att få ett positivt erkännande. Vi tyckte att det var jättekul allihop, säger Bo Hagstedt.

Fakta: 

Omställning Gävle

Startades år: 2010

Finns i: Gävle kommun

Antal medlemmar: Ca 100 varav cirka 20 aktiva

Läs mer på Omställning Gävles sida på Facebook.

Bo Hagstedt har tagit fram ett diskussionsunderlag med titeln Allt hänger ihop som är ett av underlagen för gruppens arbete. Det finns på www.bohagstedt.wordpress.com.

Månadens omställningsinitiativ är ett samarbete med Omställningsnätverket.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Klimatfolket ska festa och växa

Östgötska initiativet Klimatfolket ska starta festkvällar, bli en ideell förening och spridas till fler platser i landet.

Landets Fria

Klimatbantare får mental coachning

I projektet BeChange är det lika viktigt att deltagarna minskar sin klimatpåverkan som att de känner mindre klimatångest och större hopp.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu