• Två deltagare har filmats till en dokumentär om hur du med enkla medel kan hjälpa till att uppnå FN:s globala klimatmål. Den hade premiär den 18 februari och finns nu på www.youtube.com/watch?v=BGzg5QY0ddY. På bilden syns initiativtagarna Ann Murugan och Stina Sundqvist.
  • Ann Murugan har bland annat hämtat inspirationen till sin mentala coachning från ett mentalt träningsprogram med läraren Kate Turner i Australien, meditation i Tibet, universitetsstudier i psykologi samt egna erfarenheter.
  • När BeChange startade var Linnéa Sandbergs koldioxidavtryck 7,6 ton per år, varav 0,7 ton var relaterat till ”biffen” eller kosten. ”Mitt mål var att minska till 0,6 ton men det blev 0,4. Det var jätteroligt”, säger hon efter första etappen.
Landets Fria

Klimatbantare får mental coachning

Projektet BeChange i Luleå skiljer sig från många andra initiativ där privatpersoner minskar sin klimatpåverkan. Här ligger nämligen fokus lika mycket på inre omställning och positivt tänkande.

De 25 deltagarna i BeChange är snart halvvägs igenom projekttiden och har hittills minskat koldioxidutsläppen från sin kost med 50 procent. Hemligheten kan vara att de inte bara får praktiska tips utan också ”klimat-terapi”. För initiativtagarna Stina Sundqvist, Studiefrämjandet, och egenföretagaren Ann Murugan är det viktigt att deltagarna ska må bättre samtidigt som de lever klimatsmart.

Projektet inleddes i september med att deltagarna fick ”väga in sig” och beräkna hur stora koldioxidutsläpp de gav upphov till. Dessutom fick de svara på frågor kring hur de mådde och hur mycket klimat-ångest och hopp de kände inför framtiden.

Fokus i de praktiska delarna av projektet ligger på de tre b:na ”bilen, biffen och bostaden”, det vill säga transporter, kost och boende, som ger upphov till störst utsläpp för de flesta.

Steg ett blev biffen. Deltagarna har bland annat fått information om hur mycket koldioxidutsläpp olika livsmedel orsakar från klimatrådgivaren Stina Sundqvist, samt lagat en buffé tillsammans.

– Det viktiga är att prova sig fram och hitta en kost som man känner är god och inspirerande och som passar ens budget och hur mycket tid man har. Blir det för extremt så lägger man av, säger Ann Murugan.

På den mentala sidan har det handlat om målbilder och var ens mentala fokus ligger. Stina Sundqvist och Ann Murugan har valt att inte prata alls om dagens klimatproblem. Det menar de att deltagarna vet tillräckligt mycket om. Istället betonar de vikten av att lägga sin mentala energi på lösningar och hopp.

– Deltagarna ska göra det här för att de vill, inte för att de måste. Fokus ligger på lösningar som är glädjefyllda, då blir de också hållbara, säger Ann Murugan.

Hon har varit engagerad i miljöfrågor hela sitt liv och haft stark klimatångest.

– Jag var så panikslagen att jag sa till folk vad de skulle göra och jag förstod inte varför ingen ville lyssna. För oss som är engagerade i klimatet och miljön betyder det så mycket och om det inte går bra kan man väldigt lätt fastna i det negativa, bli bitter eller arg.

En person som är arg eller bitter vill människor inte lyssna på, och den som bara ser det negativa kan bli handlingsförlamad, menar hon.

– Det är så viktigt att jobba med inre processer för att bli effektiv och uppnå det man vill. Målet är att spendera 95 procent av sin tid på lösningar och 5 procent på att förstå problemen.

Det inte så samhället ser ut i dag, enligt Ann Murugan, och hon tycker att det är synd att medier, miljöorganisationer och universitet lägger fokus på det som är negativt.

– Det är klart att vi ska förstå vad som är fel men om vi fastnar i det blir vi en del av problemet.

Hon har bland annat hämtat inspirationen till sin mentala coachning från ett mentalt träningsprogram med läraren Kate Turner i Australien, meditation i Tibet, universitetsstudier i psykologi samt egna erfarenheter.

Efter steg ett gjordes en delutvägning där deltagarnas koldioxidutsläpp och välbefinnande mättes igen och redan mår de bättre.

– De känner sig stärkta, oroar sig mindre och har större tilltro till att det kommer att fixa sig. När jag såg datan blev jag helt darrig och fick gåshud. Om det fortsätter i den här takten blir det en riktigt framgångssaga, säger Ann Murugan.

Nu har deltagarna börjat att jobba med bostaden och samtidigt med hur deras känslor påverkar förmågan att skapa ett klimatsmart liv. Förutom föreläsningar, övningar och aktiviteter träffas deltagarna i mindre grupper för att dela erfarenheter, och så får de personlig coachning utifrån sina egna förutsättningar.

Sist ut i april och maj blir bilen och transporterna. När det gäller inre omställning kommer det bland annat att handla om hur mentala och känslomässiga aspekter kan knytas ihop. Deltagarna har också bett om hjälp med att kommunicera kring miljö- och klimatfrågor med personer som blir provocerade av deras engagemang.

BeChange avslutas i juni med att deltagarnas koldioxidutsläpp och mående mäts i en slututvägning. När projektet har utvärderats vill initiativtagarna utveckla och sprida sin metod.

– Vi hoppas kunna ha det här som ett gott exempel på hur man kan jobba med hållbarhet och klimatfrågor och få andra att jobba på liknande sätt.

Linnéa Sandberg är en av deltagarna och hon är mer än nöjd med projektet hittills.

– Det känns jätteroligt att få hjälp med konkreta saker som jag kan göra för att känna att jag bidrar till en positiv förändring. Jag har tänkt mycket på klimatet men också förträngt det för att det varit för jobbigt att tänka på. Det här blev en push för mig att göra något istället för att må dåligt.

Hon tror att hon har mer klimatångest än många men säger att projektet har hjälpt henne att komma tillrätta med den.

– Jag kan fortfarande inte sova ibland för att jag känner mig så orolig. Men jag har blivit mycket mer positiv när jag har träffat många andra som också vill förändra. Även om det bara är små saker man gör själv har det lättat mitt samvete och gjort mig mer hoppfull. Jag hoppas att det också ska inspirera folk utanför projektet.

Linnéa Sandberg tycker att BeChange är inspirerande och uppskattar att det inte är så mycket pekpinnar. Under arbetet med ”biffen” har hon i stort sett gått från vegetarisk till vegansk kost, men tycker att det är svårt att göra det fullt ut när hon har små barn och en man som äter kött.

– Man behöver inte vara militant utan det handlar om att göra förändringar utifrån sin nivå och sina förutsättningar.

Hon tror att hon kommer att fortsätta att minska sin klimatpåverkan även efter projektets slut.

– Jag tar små steg åt gången och tänker fortsätta hela livet. När det gäller bostaden till exempel skulle jag vilja skaffa solceller men det är en dyr grej så det är på flera års sikt. Nu gör jag istället små saker som att tänka på vattenförbrukningen, byta till grön el och ställa in värmepumpen så att den blir så effektiv som möjligt.

Samtidigt har Linnéa Sandberg gett sig själv ytterligare uppdrag som att försöka att minska sin konsumtion, laga saker istället för att slänga dem och välja mer begagnat.

I hennes målbild ingår att familjen ska bli självförsörjande på grönsaker på sin gård. Hon vill också välja cykelkärran och bussen framför bilen oftare, vilket hon tror blir lättare när barnen blir lite äldre, och så ska bilen bytas till en elbil.

– I min vision finns ett stort växthus och drivbänkar. Jag ser framför mig att vi är ute mycket. Vi jobbar också mindre så att vi har mer tid med barnen och till att odla, ta bussen och promenera – när man jobbar mycket ska allt gå så fort.

Fakta: 

Mer om BeChange

Projektet är en satsning av Studiefrämjandet, Luleå kommun, Earth och Klimatklivet-Naturvårdsverket på drygt en miljon kronor. BeChange samarbetar även med Energikontor Norr och Luleå tekniska universitet.

Har blivit dokumentär

Två deltagare har filmats till en dokumentär om hur du med enkla medel kan hjälpa till att uppnå FN:s globala mål. Den hade premiär den 18 februari och finns nu på www.youtube.com/watch?v=BGzg5QY0ddY. Klimatsmarta jag Matglädje koldioxidbanta med klimatterapi handlar om hur du med enkla medel kan hjälpa till att uppnå FN:s globala mål och finansieras av Sida.

Resultat hittills

Under projektets första del har koldioxidbantarna i snitt minskat sin klimatpåverkan från kosten med 50 procent. En av deltagarna har minskat sina årliga koldioxidutsläpp med 4,5 ton, att jämföra med snittet i Sverige som är 11 ton. Deras hopp om att vi kommer att lyckas skapa en hållbar värld ökade med runt 20 procent och deras klimatångest minskade med omkring 15 procent.

Mer klimatbantning

Vill du själv mäta dina koldioxidutsläpp kan du göra det på www.klimatkontot.se eller www.svalna.se.

Den 22 februari startar UR:s nya realityserie Zero impact som handlar om fyra familjer som får hjälp att minska sin klimatpåverkan. Den visas i SVT1 kl 21 och på www.urplay.se.

Övningar att testa

Ann Murugan tipsar om två av de övningar som deltagarna fick göra i början av projektet.

Målbilder

Ta ett stort papper och skapa visionen för din framtida hållbara livsstil med fokus på bilen, biffen och bostaden. Utgå ifrån dig själv och dina egna drömmar, helt utan begränsningar. Klipp och klistra, teckna, skriv dikter eller en historia – gör det som fungerar för dig. Det viktiga är att skapa en målbild som sitter på näthinnan och gör dig upplyft. Måla exempelvis upp hur en måltid ser ut – vilka äter du med? Är det närproducerat, vegetariskt, ekologiskt? Hur ser hemmet ut – ligger det nära naturen, har du solceller på taket? Hur ser transporterna ut?

Mentalt fokus

Var medveten om var du befinner dig i tanken. Undvik att vara i problemen, utan försök istället att fokusera på vad du vill ha och hur du kan komma dit. Ett tips är att börja att leta efter goda nyheter som är upplyftande och gör dig inspirerad.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Omställning Gävle får pris

Månadens omställningsinitiativ har just vunnit ett miljöpris. I höst satsar de på visioner, mat, energi och kommunikation.

Landets Fria

Klimatfolket ska festa och växa

Östgötska initiativet Klimatfolket ska starta festkvällar, bli en ideell förening och spridas till fler platser i landet.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu