Abigail Sykes

Fördjupning


Abigail Sykes
 • Debattören och regissören Stina Oscarson har varit moderator för seminarierna.
 • Debattören, författaren och chefredaktören för DalaDemokraten Göran Greider var en av talarna på seminariet om land och stad.
 • Kitty Ehn är både medarrangör till Medborgarutredningen och deltog i samtalet om ekonomi i egenskap av nationalekonom och talesperson för Klimataktion.
Fria.Nu

1 000 röster om ett hållbart samhälle

Skolan ska utbilda planetskötare, maten ska odlas där folk bor och bara Riksbanken ska kunna skapa pengar. Det är några av slutsatserna från Medborgarutredningen för ett samhälle inom planetens gränser, som nu arbetar mot Klimatriksdagen 2018.

Nio seminarier, sju studiecirklar och totalt 1 000 deltagare i framför allt Stockholm men också Gävle. Det är resultatet hittills från Medborgarutredningen för ett samhälle inom planetens gränser som föreningen Klimataktion Sverige startade i september 2015.

Några av frågorna som tagits upp är global rättvisa, jobben och vårt dagliga bröd. Gästtalare har bjudits in till ABF i Stockholm men samtalen finns också som video och text på webben. Seminarierna har legat till grund för studiecirklar som har jobbat vidare med respektive tema. De har bland annat kommit fram till att det krävs politiska beslut för att komma framåt i klimatfrågan, även om individer och grupper kan göra mycket själva.

– Alla studiecirklarna har sagt att man inte ska subventionera dåliga saker. De har också pratat om att naturen borde vara ett eget juridiskt subjekt och att politiker måste ha en betydligt starkare plan, säger Elisabeth Lundqvist som är initiativtagare och projektansvarig för Medborgarutredningen.

En central fråga har varit maten och relationen mellan land och stad, med målet att stärka jordbruket och producera mat nära städer för att korta transporterna. Exempelvis pratade humanekologen Alf Hornborg om lokala valutor som bara kan användas för varor som producerats inom tre mils radie.

– 80 procent av det vi behöver kan vi producera där vi bor. Det gäller kanske inte bananer och kaffe och då ska vi inte betala 19:90 för det utan rejält, motsvarande vad det skulle kosta för oss att göra det själva.

Många av samtalen har just kommit in på ekonomi. Några slutsatser är att det bör vara Riksbanken som skapar pengar, inte banker, och att pengar ska tjänas genom arbete, inte genom att äga pengar.

Utbildning var ett annat tema och där har deltagarna bland annat kommit fram till att det behövs ett mycket mer tvärvetenskapligt synsätt generellt. Exempelvis bör skolan inte dela upp schemat i ämnen och skapa stuprörstänkande, utan istället främja ett mer övergripande synsätt.

– Alla lärare borde bli mycket mer medvetna om hållbarhet och samband. Det är deras skyldighet att utbilda blivande planetskötare, säger Elisabeth Lundqvist.

Ett av målen med Medborgarutredningen har varit att folkbilda kring hållbarhet och skapa en känsla av att det är möjligt att påverka. Ett annat mål har varit att fånga upp olika förslag, visioner och goda exempel som redan finns på hur en hållbar värld kan se ut. Ett tredje mål har varit att samla en folkrörelse och visa politikerna att det finns ett stöd för att förändra samhället i en mer hållbar riktning.

– Det är synd att det inte hände mer ute i Sverige, eftersom det har varit möjligt för alla att följa arbetet. Nu ska vi återigen uppmana ABF att slå ett slag för lokala studiecirklar.

Samtalen finns dokumenterade i ungefär 200 sidor text som seminarieledaren Stina Oscarson har fått i uppdrag att bearbeta. Hon ska plocka ut de bilder, uttryck och exempel som berör mest och är svåra att värja sig för, och sammanfatta dem i ett häfte på omkring 20–30 sidor. För Elisabeth Lundqvist är det flera sådana ”guldkorn” från arbetet som sticker ut.

– Ett är att alla har en slav som jobbar 24 timmar om dygnet åt dem någon annanstans i världen. Ett annat var när Johanna Björklund från Örebro universitet sa att det är vår skyldighet att bruka den svenska jorden nu, så att den är okej när det inte längre går att odla vid ekvatorn och de som bor där måste komma hit. Flyktingströmmarna vi har sett nu är bara toppen på ett isberg.

Ett tredje exempel gäller jobben, där Elisabeth Lundqvist berättar om en kvinna som skulle förlora sitt jobb på grund av införandet av trängselskatt i Stockholm. Det skulle bli färre kunder på macken där hon jobbade.

– Hon var ju inte positiv till den minskade bilismen. Den stora omställning vi står inför kommer så klart att drabba den enskilde och då är det viktigt att ha en vision som är övertygande och lockande på annat sätt.

De som deltagit i arbetet bjuds in till ett seminarium i februari på ABF i Stockholm där häftet ska presenteras. Exakt hur materialet ska spridas efter det är fortfarande inte bestämt, men första prioritet är att söka pengar för en film.

– Det ska bli en konstnärlig produkt som går förbi hjärnan in till hjärtat, säger Elisabeth Lundqvist.

De som vill fortsätta processen, eller ansluta sig nu, bjuds in till en ny studiecirkel som ska arbeta under 2017. Den ska utgå ifrån det sista seminariet i serien som hölls 5 december och vars rubrik var: går det att ställa om samhället inom rådande strukturer eller måste vi förändra dessa? Tanken är att fler studiecirklar också ska startas runt om i landet för att fördjupa frågorna ytterligare inför Klimatriksdagen som hålls på Stockholms universitet den 4–6 maj 2018.

Målet då är att samla klimatengagerade från hela landet och ge klimatfrågan en rejäl skjuts inför valet. Under Klimatriksdagen kommer deltagarna att rösta fram de bästa motionerna att överlämna till de politiska partierna. Sedan ska de driva en valkampanj kring dessa.

Fakta: 

Mer om Medborgarutredningen

Följande seminarier har hållits:

 • Varför en medborgarutredning?
 • Vår livsstil
 • Global rättvisa
 • Jobben
 • Land och stad
 • Vårt dagliga bröd
 • Energi
 • Utbildning
 • Ekonomi
 • Omställningen

Material från seminarierna, studiecirklarna och det fortsatta arbetet finns på www.medborgarutredningen.se.

Se också www.fria.nu/a/119216.

Klimatriksdagen

Världens första klimatriksdag anordnades 2014 i Norrköping av Föreningen Klimatriksdagen. De 600 deltagarna röstade fram 35 motioner som överlämnades till representanter för varje riksdagsparti och tillhörande ungdomsförbund. 2018 års klimatriksdag ska dessutom driva en valkampanj kring de motioner som väljs ut.

Läs mer på www.klimatriksdagen.se.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Hej månadens omställare Christian Tengblad!

– Som det är nu blir klimatfrågan något som står i vägen för bolagen. Vi måste vända på den steken, säger Christian Tengblad, samordnare för Fossil free Sverige.

Landets Fria

Klimatfolket ska festa och växa

Östgötska initiativet Klimatfolket ska starta festkvällar, bli en ideell förening och spridas till fler platser i landet.

Landets Fria

© 2023 Fria.Nu