Abigail Sykes

Fördjupning


Månadens omställningsinitiativ

  • Hållbart Rimforsas första torgstånd i juni 2015 med Birgitta Olander, Catarina Olsson och Hildegard Nufer.
  • I augusti 2016 har torgförsäljningen utökats med inläggningar, stickat och virkat.
  • Anika Agebjörn berättar om sumak kawsay, Latinamerikas urfolks tankar om ett gott liv.
Landets Fria

Hållbart Rimforsa satsar på samarbete, studiecirklar och solel

Hållbart Rimforsa är en liten grupp med mycket på gång. Just nu handlar det om att starta en rekoring, att få kommunen att skriva en klimatplan samt att rädda järnvägen.

Hållbart Rimforsa startades 2014 och första aktiviteten blev ett öppet möte för att presentera omställningsrörelsen, som lockade ett 20-tal personer. På nästa träff visades internationella Transition networks film In transition 2.0. De har också haft besök av en bevarandebiolog, fyra visningar av Naomi Kleins film This changes everything med efterföljande samtal, ett öppet möte om den lokala järnvägen samt två träffar för att spåna idéer att arbeta med.

– Vi har massor av bra idéer men det är svårt att hitta någon som vill ta itu med dem, säger initiativtagaren Maj-Lis Persson och skrattar.

– Det är gruppens största utmaning, säger hon mer allvarligt och berättar att alla aktiva är 50 år och uppåt och att många även är engagerade på annat håll. Men de har bland annat samarbetat med den lokala folkhögskolan.

– Jag har lärt mig att man måste hålla ut. Och så ska man inte bara prata, utan göra praktiska saker, så att folk ser att man gör något.

Några områden är prioriterade nämligen mat, transporter, påverkan och samverkan. Hållbart Rimforsa har bland annat haft en studiecirkel om ätliga vilda växter och just nu pågår en om mjölksyrning. De har också fått tillstånd att stå på torget en förmiddag i veckan under sommaren och sälja sitt överflöd av lokal mat, exempelvis honung och nässlor. Sedan starten 2015 har det vuxit och nu kan det vara fem–sex lantbrukare och privatpersoner som säljer sina varor.

– Det är en liten grej, men rätt roligt, säger Maj-Lis Persson.

Nu finns det intresse från matföretagare i området att starta en så kallad rekoring i Kinda där lokala producenter och konsumenter håller kontakt via Facebook.

En annan studiecirkel som pågår handlar om elbilar. Men transportarbetet handlar framför allt om att bevara järnvägen som går igenom orten på väg mellan Kalmar och Linköping. Där har de ett samarbete med föreningen Järnvägens vänner och har bland annat gjort en namninsamling och träffat tjänstemän.

När det gäller påverkan har Maj-Lis Persson och en annan medlem i gruppen, Anika Agebjörn, stämt träff med chefen för kommunens miljö-, bygg- och räddningsnämnd.

– Vi ska prata om samverkan och om vi kan vara en påtryckningsgrupp.

De har också tänkt ha samtal med ordförandena i de partier som styr kommunen, bland annat för att ta upp att Kinda saknar en klimatplan. Hållbart Rimforsa ska snart träffa representanter för Hultabygdens kretsloppsförening för att se om de kan samarbeta och så har gruppen gått med i föreningen Leva och bo i Rimforsa.

Medlemmarna är främst lokala företag och målet är att Rimforsa ska vara attraktivt att bo i.

– Det är ganska ekonomiskt inriktat men jag tänkte ta upp klimatfrågan där. Vi försöker att samarbeta och knyta kontakter.

Gruppen har dessutom knackat dörr hos nästan 60 av Maj-Lis Perssons grannar för att samla in namn för att installera solceller på hyreshusens tak.

– Det var väldigt kul för folk var genomgående positiva, det var bara några som inte skrev på. Nu ska vi ligga på, säger Maj-Lis Persson.

Hennes dröm är att starta ett cykelkök i Rimforsa.

– Då kunde vi låna ut verktyg, fika och ha klädbyten. Men då måste vi ha en lokal och några som drar i det.

Gruppen har möte sista tisdagen i varje månad. De har fått låna en möteslokal av ortens sparbank som föreningar får använda gratis.

En viktig fråga för gruppen är att skapa mötesplatser i Rimforsa. I dag finns bara kyrkor, idrottsförening och pensionärsförening – inget där fler kan träffas, säger Maj-Lis Persson.

– Vi sökte bidrag för att kunna visa This changes everything på biografen i Rimforsa och fick lite pengar över. Då bjöd vi folk på kaffe på torget. Det var rätt kul.

De beslutade att inte kalla sig Omställning Rimforsa eftersom det är många som inte känner till ordet och de såg en risk att skrämma bort folk.

– Vi har satt upp affischer varje gång vi haft möte och nu vet folk vilka Hållbart Rimforsa är.

Månadens omställningsinitiativ är ett samarbete med Omställningsnätverket, läs mer på http://xn--omstllning-t5a.net.

Fakta: 

Hållbart Rimforsa

Startades: Hösten 2014

Finns i: Rimforsa, Kinda kommun, Östergötland

Antal aktiva: 12–13 personer

Läs mer på: www.hallbartrimforsa.wordpress.com

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu