Fördjupning


Månadens omställningsinitiativ

  • En av de två grupper som sköter om tillsammansodlingen i Njurunda tar en fikapaus och planerar årets odlingar. Lena Ericsson sitter i mitten och bläddrar bland papper.
Landets Fria

Omställning Njurunda gräver där de står

En tillsammansodling som är inne på sitt femte år och populära föreläsningsserier med samtal om hållbart resande och lokala resurser. Omställning Njurunda är en löst sammansatt grupp med mycket vilja att förändra.

Omställning Njurunda uppstod som i så många andra fall ur en oro och en känsla av frustration. En grupp människor som kände sig uppgivna över att det hände alldeles för lite inom politiken när det kom till klimatfrågorna.

– 2012 var vi några som gick samman för att prova att göra något på hemmaplan, agera lokalt. Vi började med att titta på det här med lokalproducerade livsmedel. Njurunda har mycket bra jordbruksmark men ändå hade vi väldigt lite koll på hur man tar vara på resurser lokalt, säger Lena Ericsson som är en av initiativtagarna till gruppen.

De fick med sig kyrkan och arrangerade under hösten en marknad med lokala småskaliga producenter samt ett par föredrag om klimatfrågor.

– Vi lyckades inte hitta så många producenter men det var ett väldigt stort intresse för föredragen. Det ledde till att vi fick med oss fler likasinnade.

Nästa projekt blev att dra igång den tillsammansodling som nu är inne på sitt femte år. I dag odlar en grupp på runt 15 personer tillsammans i 64 bäddar. Här finns förutom en mängd olika grönsaker en kryddträdgård, bärbuskar, potatisland och en del för odling av gröngödsel.

– Alla är med och jobbar med odlingarna i den mån de kan och sedan delar vi på skörden. Det var viktigt när vi drog igång att det inte skulle bli kolonilotter, utan att vi skulle göra det tillsammans. Det är roligare och gör att vi kan lära av varandra, säger Lena Ericsson.

Kunskapsmobiliseringen är även ett viktigt inslag i de föreläsningar och kafékvällar som har ordnats av Omställning Njurunda. Det har bland annat varit samtal om kollektivtrafik, WWOOF:ing och andra sorters hållbart resande. Efter en filmvisning och efterföljande diskussion 2014 var det en grupp som startade en gemensam biodling.

– Det gick inte så bra med försökssamhället och just nu händer det ingenting där, men de har byggt upp en kunskap som finns kvar.

Under våren har de arrangerat en serie föreläsningar om hur en kan fånga upp lokala resurser. En av gästerna var författaren David Jonstad som pratade om sin egen omställning och hur vi kan möta de samhällsutmaningar vi står inför genom att samarbeta lokalt.

Lena Ericsson är imponerad av hur mycket folk föreläsningsserierna har lockat.

– Det har varit mellan 40 och 60 personer på varje träff. Vi har också fått mycket stöd ekonomiskt för att kunna arvodera föreläsarna, både Naturskyddsföreningen, Sundsvalls kommun och en hel hög med politiska partier har bidragit. Det känns som att vi kan vara de här kontaktskaparna som kopplar ihop olika lokala grupper.

Hon kan också se hur samtalen under föreläsningarna börjar leda till konkreta resultat. Runt om i samhället går det att se initiativ till att till exempel starta grönsaksodling eller reparera cyklar.

– Vi ser att det händer saker, även om det inte alltid är inom ramen för Omställning Njurunda. Förra året var det till exempel några asylsökande som lagade cyklar för att lotta ut till de som behövde.

Vad Omställning Njurunda ska satsa på framöver är ännu inte bestämt. Lena Ericsson själv har tankar på allt från att titta mer på energifrågor och lära sig mer om till exempel solceller till att göra något kring transporter. Hon skulle också önska att gruppen kan bli delaktig i den ombyggnation som planeras av en del av Njurunda.

– Där skulle vi kunna vara med och komma med synpunkter kring hur det kan gå att bygga det på ett hållbart sätt. Det finns fantastiska möjligheter.

Gruppen har ingen egentlig struktur med någon styrelse eller regelbundna träffar, utan består av personerna som sköter tillsammansodlingen samt några ytterligare eldsjälar.

Om det är något som Lena Ericsson saknar inom omställningsrörelsen, både lokalt och nationellt, så är det mer samverkan.

– Det kan vara lite svårt att beskriva vad omställningsrörelsen är eftersom den är så spretig. Jag hade velat ha mer koll på vad andra grupper gör och mer kontakt mellan oss.

Fakta: 

Omställning Njurunda

Startades år: 2012

Finns i: Njurunda, en kommundel i Sundsvall

Medlemmar: 20 -25 aktiva personer

Läs mer på: Gruppen Omställning Njurunda på Facebook.

Månadens omställningsinitiativ är ett samarbete med Omställningsnätverket.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu