”Vi har inte gjort något olämpligt” | Fria.Nu

Debatt


Karin Martinsson • Kungsbacka kommun
Göteborgs Fria

”Vi har inte gjort något olämpligt”

Dalibor Eminefendic uppmanar i sin debattartikel till ett tydligt ställningstagande emot rasism. Inom kommunen råder inga otydligheter i den frågan – vi tar avstånd från all form av främlingsfientlighet, skriver Karin Martinsson, integrationschef på Kungsbacka kommun.

I sitt inlägg hänvisar Dalibor Eminefendic till en föreläsning som hölls på Aranästeatern på Barnrättsdagen den 18 oktober 2016. Föreläsningen på Barnrättsdagen vände sig primärt till nyanställda i kommunen med syftet att ge grundläggande kunskap om begrepp, lagstiftning och ekonomi kring flyktingmottagande. Under föreläsningen lyftes olika begrepp fram, där föreläsarna förklarade innebörden av dem och hur de tidigare har använts i olika sammanhang. Det framgick mycket tydligt att Kungsbacka kommun inte på något sätt använder begreppen som en del av sin kommunikation eller i sitt arbete. Det är ett förhållningssätt som också genomsyrar alla våra verksamheter.

Dalibor Eminifendic skickade in en anmälan av föreläsningarna till kommunen. Som integrationschef gjorde jag då en granskning av föreläsningsmaterialet. Det är tråkigt att en person har reagerat negativt på föreläsningarna, som generellt sett är mycket uppskattade. Men genom granskningen kunde vi dra slutsatsen att materialet som användes vid föreläsningarna inte kan pekas ut som stötande eller olämpligt. Det framkom också att åhörarna uppfattade innehållet som en del av det sammanhang som föreläsningen syftade till – att förklara begreppen och dess innebörd.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Fria.Nu