”Arrogans i mästarklass” | Fria.Nu

Debatt


Dalibor Eminefendic
Göteborgs Fria

”Arrogans i mästarklass”

Byråkratisk arrogans i mästarklass. Så upplever jag Karin Martinssons replik, som över huvud taget inte bemöter mina påståenden eller svarar på frågor, utan bara nonchalerar och vill lägga locket på, replikerar Dalibor Eminefendic.

Svaren från Karin Martinsson är exakt samma svar som jag fick av organisatörerna när jag, under två tillfällen, försökte väcka frågan hos arbetsgivaren. Jag har reagerat på begrepp och påståenden som uttrycker missaktning mot folkgrupper, vilket är förbjudet enligt lag, som fördömer en väldig massa människor och som är förringande och nedlåtande. Då kan man inte nonchalera mina synpunkter utan att bemöta varje enskild påstående sakligt med fakta.

Inte ett enda ord, en enda mening eller ett enda påstående på föreläsningen framfördes på något annat sätt än det jag beskrivit. Det finns över 50 Powerpointbilder från föreläsningen som jag med kollegor fotade i panik när vi såg att föreläsaren började slänga ur sig fördomar, osanningar , myter och problematiska slutsatser.

Det stämmer alltså inte att ”en person har reagerat negativt på föreläsningarna”. Flera deltagare har reagerat såpass kraftigts så att kommunledningskontorets kommunikatörer har kopplat in Kungsbacka kommuns kommunikationschef. Varför håller sig inte Karin Martinsson till sanningen?

Det är fortfarande inte försent att behandla frågan utifrån kommunens etiska och rättsliga ramverk och ta ställning till ochavstånd från formuleringar som strider mot det Kungsbacka kommun vill stå för.

Kräver jag verkligen för mycket?

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Skäms Kungsbacka!

På en Powerpointbild under Barnrättsdagen, en utbildning anordnad för Kungsbacka kommuns anställda står det: ”Integration ELLER Assimilation?” Dalibor Eminefendic förfäras och uppmanar till ett bemötande av rasism.

Göteborgs Fria

© 2021 Fria.Nu