Debatt


Lisbeth Forsberg och Lotta Larsson, Solrosuppropet.se
  • När Försäkringskassan tar hårdare tag för att minska antalet sjukskrivna är det viktigt att sjuk som frisk kämpar för våra gemensamma rättigheter att få bli friska utan indragen sjukpenning.
Fria Tidningen

De friska måste stå med de sjuka

Det svenska sjukförsäkringssystemet är på väg att i praktiken monteras ned. För att trygghetssystemen ska fortsätta att fungera som det är tänkt är det viktigt att sjuka som friska kämpar tillsammans för dem, skriver Solrosuppropet.

Bredvid och bakom varje sjuk borde stå en frisk. Man tycker det borde räcka med att en läkare står bakom en genom ett välskrivet läkarintyg för att man ska kunna få vara sjukskriven men tyvärr gör det inte det. Då kan man som frisk tänka att då är nog inte personen så sjuk som den vill göra gällande. Eller?

I en artikel på Läkartidningen.se den 19/1 kan man läsa om hur sjuka hamnar i kläm när Försäkringskassan mer och mer ofta ber om irrelevanta kompletteringar. Läkare skriver i kommentarerna att man från Försäkringskassan bland annat vill ha ett foto på en patient för att man på en bild ”kan se om patienten ljuger”. Artikeln som kommenteras avslutas ”Ska inte läkare och Försäkringskassan samarbeta för att sjuka patienter ska få rätt ersättning?”

Innan man själv blir sjuk är det lätt att tro att vi har trygghetssystem och vård som fungerar. Vi har det. Så länge du inte blir allvarligt eller långvarigt sjuk. Vid förkylning, benbrott eller maginfluensa fungerar det oftast som det ska och som vi är vana att förvänta oss. Det är när hälsa och arbetsförmåga inte återfås inom de administrativa tidsgränserna som systemet visar sina fel och brister.

Det är då vi sjuka behöver hjälp. Hjälp att peka på dessa systemfel. För vår skull, för din skull. Att inte engagera sig för en fungerande sjukförsäkring är att tro att man aldrig kommer att behöva nyttja den mer än i korta perioder. Att man aldrig kommer att råka ut för allvarlig, långvarig sjukdom eller skada. Men om du väl hamnar där är risken överhängande stor att du inte orkar kämpa för din rätt som du trodde skulle ges till dig per automatik.

Poängen med försäkringar är att man betalar till dem under perioder man inte behöver dem för att de ska falla ut den dag man gör det. Nu räcker det inte längre att betala. Du måste kämpa för att det ska fungera. Din läkare måste kämpa och spendera betydligt mer tid för att Försäkringskassan ska godkänna sjukintyget. Din familj kommer behöva kämpa för att hålla sig flytande på en ersättning mindre i månaden om Försäkringskassan beslutar sig för att din sjukdom inte borde utgöra något hinder för arbete.

I en diskussion på Facebook angående sjukförsäkringen skriver någon ”Vem som helst kan bli sjuk eller skada sig. Hur länge klarar man vardagens utgifter utan inkomst? Och om situationen då blir långvarig - hur snabbt kan man kapa sina kostnader? Uppsägning av abonnemang av olika slag - ja, hur lång tid tar det att avveckla ett hushåll för att få stopp på utgifterna? En sådan plan behöver dessvärre alla ha idag.”

Om du nu jobbar och kanske äger ditt hus - hur länge klarar du det med indragen sjukpenning? Två månader? Tre månader och du får kanske söka försörjningsstöd hos kommunen. Där får du veta att du måste göra dig av med ditt hus om du ska få hjälp. Har du en sambo med inkomst blir du nekad försörjningsstöd och du får bli anhöringförsörjd. Mitt i allt det här ska du söka och delta i behandlingar och rehabiliteringar för att återfå hälsa och arbetsförmåga. Dessutom är det nu som du inser att du borde ha gett dig ut och debattera för en fungerande sjukförsäkring medan du ännu orkade.

Så om du tror att du aldrig kan bli allvarligt och långvarigt sjuk eller skadad kan du bara fortsätta som vanligt. Men du, hur lång tid tar det att avveckla just ditt hushåll? Och vem står bredvid dig när du inte orkar slåss för dina rättigheter längre?

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2024 Fria.Nu