• Enligt datalagringsdirektivet är operatörer skyldiga att lagra kundernas trafikuppgifter i sex månader.
Fria Tidningen

MP kan tänka sig att ha kvar lag om datalagring

Miljöpartiet gick till val på att riva upp det kritiserade datalagringsdirektivet. Nu kan partiet tänka sig att kompromissa om att ha kvar lagstiftningen.

I april förra året slog EU-domstolen fast att det så kallade datalagringsdirektivet strider mot grundläggande fri- och rättigheter. Miljöpartiet, som har varit stark motståndare till direktivet sedan det infördes i svensk lag år 2012, var snabbt ute och krävde att det skulle rivas upp.

Senare fastslog den borgerliga regeringen att de svenska lagarna inte har samma brister som EU-direktivet. När Socialdemokraterna och Miljöpartiet senare bildade regering tillsattes en utredning som skulle se över hur den personliga integriteten kan stärkas i den nuvarande lagstiftningen och som ska vara klar i mars 2015.

I november sa inrikesminister Anders Ygeman (S) att man inte har för avsikt att sluta med den omfattande lagringen av datatrafik.

– Jag vill naturligtvis först avvakta utredarens slutsatser men grundhållningen är ju att utredaren ska se över hur man kan stärka den personliga integriteten. Så jag misstänker att det snarare handlar om hur de rättsvårdande myndigheterna ska få tillgång till den här informationen snarare än vilken typ av information som ska tas in. Och det beror ju på att den här informationen är så pass viktig som den är för de rättsvårdande myndigheterna, sa han under en interpellationsdebatt i riksdagen.

Riksdagsledamoten Jens Holm (V) är kritisk till Anders Ygemans hållning.

– Jag tycker att det är en stor besvikelse att S ger det beskedet. Vi kommer att fortsätta verka för att direktivet rivs upp eftersom vi vet att det finns många brister i den här urskiljningslösa insamlingen av vår persondata. Vi tycker att utgångspunkten för insamlingen är fel och att den bör vara mer selektiv där man utgår från personer som misstänks för grov brottslighet, säger han.

Han ställer sig också frågande till Miljöpartiet tystnad i frågan sedan valet.

– Tyvärr har det varit tyst. Vi får hoppas att de fortsätter driva på i frågan inifrån regeringen.

Miljöpartiets it-politiska talesperson Anders Schröder hänvisar liksom Ygeman till den utredning som nu pågår. Men han säger att det inte är någon hemlighet att MP och S har olika ingång i frågan och att deras mål nu är att försöka stärka integritetsskyddet så mycket som möjligt.

Tidigare har ni sagt att den enda rimliga vägen att gå är att riva upp lagen helt. Har ni ändrat inställning i den frågan?

– Miljöpartiets hållning är ju att den här lagen inte är särskilt lyckad och att vi måste ju dra slutsatser utifrån den dom som har kommit i EU nu men vi sitter också i en regering och då får man ge och ta.

Men ni inte är främmande för att gå med på vissa ändringar av lagstiftningen?

– Nej, det skulle jag inte säga att vi är. Vi är ju det mindre partiet i en samarbetsregering och då kommer man att behöva kompromissa och får inte igenom allt man vill tyvärr.

Fakta: 

EU:s datalagringsdirektiv

• EU-direktivet syftar till att skapa samma regler och skyldigheter för leverantörer av kommunikationstjänster att lagra trafikuppgifter i alla medlemsländer.

• Operatörerna ska lagra kundernas uppgifter i sex månader för avslöjande, utredning och åtal av allvarliga brott.

• De uppgifter som lagras svarar på frågorna om vem som kommunicerade med vem, när det skedde, var de som kommunicerade befann sig och vilken typ av kommunikation som användes.

• Uppgifterna får inte avslöja innehållet i en kommunikation.

• Information om vilka internetsidor användaren besöker får inte lagras.

Från EU-förslag till svensk lag

21 september 2005
EU-kommissionen lägger ett förslag om att lagra trafikdata.

14 december 2005
EU-parlamentet röstar ja till datalagringsdirektivet efter en överenskommelse med ministerrådet.

21 februari 2006
Ministerrådet röstar ja till direktivet.

4 februari 2010
Sverige fälls av EU-domstolen för att inte ha infört direktivet.

16 mars 2011
V, MP och SD röstar igenom en bordläggning av förslaget som därmed får vila i ett år.

21 mars 2012
Riksdagen röstar ja till direktivet.

1 maj 2012
Direktivet införs i Sverige.

30 maj 2013
EU-domstolen ger Sverige 3 miljoner euro i böter för att Sverige inte infört direktivet i tid.

8 april 2014
EU-domstolen ogiltigförklarar datalagringsdirektivet.

13 juni 2014
En svensk regeringsutredning anser att de svenska reglerna om datalagring fortfarande gäller.

Källa: EU-upplysningen, regeringen

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu