• EU-domstolen häver det omstridda datalagringsdirektivet.
Fria Tidningen

Lagring av trafikdata stoppas

Datalagringsdirektivet hävs av EU-domstolen – intrånget i medborgarnas privatliv alltför stort.

Det omstridda datalagringsdirektivet upphävs av EU-domstolen. Anledningen att kraven på att mobil- och bredbandsbolag måste lagra trafikuppgifter om data- och teletrafik i sex månader är ett allför långtgående ingrepp i medborgarnas privatliv och inte tillräckligt noga reglerat, skriver Reuters.

Beskedet välkomnas av lagens kritiker.

– Efter åtta år har denna skymf mot EU-medborgarnas grundläggande rättigheter äntligen förklarats olaglig. Åtta år av övergrepp och åtta år av försäkringar från medlemsstater och EU-kommissionen att ingreppet var lagligt, säger Joe McNamare från organisationen European Digital Rights.

­

Datalagringsdirektivet utfärdades i mars 2006 efter bombdåd mot tunnelbanan i Madrid och London. I Sverige har Säpo med stöd av direktivet krävt att operatörer ska lämna ut trafikuppgifter. Sverige har även fått böta tre miljoner euro för att ha dröjt med att göra direktivet till lag.

Men direktivet har också mött häftig kritik i flera länder, inte minst Tyskland. Och efter att domstolar i Irland och Österrike bett EU-domstolen att ta ställning till om lagen är förenlig med EU-rätten har direktivet nu förklarats ogiltigt.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu