• Afrah Nasser föreläser och bloggar för att nyansera mediebilden av kriget i Jemen.
Fria Tidningen

Jemenitisk bloggare får svenskt fredspris

Skribenten och bloggaren Afrah Nasser är den som i år får ta emot Eldh-Ekblads fredspris. Hon kommer ursprungligen från Jemen men har levt i exil i Sverige sedan den arabiska våren.

Vad betyder det för dig att få det här priset?

­– Svenska Freds var en av de första organisationer som jag kom i kontakt med när jag kom till Sverige men jag kände sedan tidigare till deras mer än 100-åriga arbete för fred. Att få ta emot ett pris från en sådan prestigefull organisation gör mig väldigt stolt och tacksam. Men det viktigast är att priset ger mig ny energi att fortsätta mitt arbete.

Vad tycker du om medierapporteringen kring situationen i Jemen i dag?

­– Om man jämför medierapporteringen om Jemen med annan krigsrapportering eller till och med naturkatastrofer är det tydligt att Jemen inte bevakas tillräckligt. Det är mer fokus nu än tidigare på att den humanitära krisen har förvärrats dramatiskt. Men när det gäller den typen av bevakning misslyckas medierna ofta med att ge en heltäckande bild och att ifrågasätta västländer som USA och Storbritannien i deras stöd till Saudiarabien och Förenade arabemiraten. Ofta fokuserar medierapporteringen endast på den humanitära situation och inte den politik och västländernas agerande som har eldat på konflikten. Samtidigt är jag frustrerad över att internationell media misslyckas med att beskriva de politiska konflikterna inom landet. Det är svårt att att ha en bra bevakning som alltid får med alla de här detaljerna när det gäller kriget i Jemen och det kan bara lösas genom att mer lokala jeminitiska journalister och experter får chans att komma till tals och skriva om situationen.

Hur är situationen för civilsamhället i Jemen just nu?

­– Det påverkas så klart av instabiliteten till följd av kriget men det finns flera lokala organisationer som arbetar på och försöker motarbeta de förödande konsekvenserna av kriget.

Svenska utrikesminister Margot Wallström deklarerade förra veckan att FN:s säkerhetsråd diskuterade situationen i Jemen på Sveriges initiativ och försökt få alla parter i konflikten att arbeta för att underlätta humanitära organsationers arbete i landet och poängterar också att Sverige är en av de länder som ger störst humanitärt bistånd. Vad tycker du om svenska regeringens arbete och vad skulle den kunna göra mer?

­– Jag tycker det är jättebra att Sverige försöker leda det humanitära arbete och stödet men man skulle kunna göra mer på det diplomatiska och politiska planet. För det första är det viktigt att Sverige inför ett förbud mot vapenförsäljning till Saudiarabien. För det andra att fortsätta med de humanitära operationerna i landet, hittills har bara ungefär 50 procent av det stöd som utlovades under det svensk-schweisiska FN-mötet om Jemen i april nått fram till landet. För det tredje måste Sverige anstränga sig mer på diplomatisk nivå för att få alla parter i konflikten att nå fram till en fredslösning.

Vad hoppas du att ditt fortsatta arbete ska leda till?

­– Två saker. För det första hoppas jag att det skapar bättre medvetenhet om den tragiska situationen i Jemen och att det påverkar makthavarna att göra något för att vi ska nå en fredslösning. För det andra hoppas jag att jag kan forsätta arbeta så att jag inte förlorar förståndet. Det är förödande att se mitt land i en sådan smärta men att jag skriver om det gör det lättare att hantera. Jag älskar att skriva så mycket och skrivandet har blivit till min frälsare.

Fakta: 

Om priset:

Eldh-Ekblads fredspris beskrivs som Svenska Freds- och skiljedomsföreningens förnämsta utmärkelse, som delats ut årligen ända sedan 1960. Priset delas ut till den som under den föregående treårsperioden verkat för fred och samförstånd mellan människor och mot rädslor, aggressivitet eller upprustning.

Bland tidigare mottagare finns Per Anders Fogelström (1960), Anita Dorazio och Hédi Fried (1999), Peter Englund (2002), Cordelia Edvardson (2007) Rickard Söderberg (2015) och Blank Spot Project (2016)

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Privatiserad polis allt vanligare”

Journalisten Kolbjörn Guwallius beskriver i nya boken Ordningsvakter en samhällsförändring där privata företag allt oftare tar över polisens uppgifter – nästan helt i det tysta.

Stockholms Fria

Drömmen om en hållbar telefon blev verklighet

För snart fem år sedan lanserades den första telefonen som hade fokus på både miljö, rättvisa och hållbarhet. Men vissa kunder ifrågasätter att Fairphone inte kunnat göra verklighet av alla sina löften.

Fria Tidningen

De är nazisterna som kommer till Göteborg

Den 30 september samlar nazistiska Nordiska motståndsrörelsen till demonstration i Göteborg. Rörelsen är på frammarsch i regionen. Jonathan Leman från Expo berättar om vilka de är.

Göteborgs Fria

Mobiljättar motarbetar krav på hållbarhet

Tillverkare som tidigare erbjöd telefoner som gick att reparera satsar på produkter som är svåra att återanvända och återvinna. Samtidigt motarbetar de stora mobiljättarna tuffare hållbarhetskrav.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu