Skånes Fria

Sämre villkor för privatanställda

De som arbetar inom privat äldreomsorg har sämre anställningsvillkor. Det konstaterar fackförbundet Kommunal i en färsk rapport.

Sedan början av 1990-talet har välfärden gradvis öppnats för privata utförare. Bland annat med förhoppningen att anställdas arbetsvillkor skulle förbättras genom ökad konkurrens mellan arbetsgivare. Men så har det inte blivit, enligt en rapport från fackförbundet Kommunal.

– Villkoren är till och med sämre för dem som är anställda privat. Tanken var att det skulle dra upp det för alla, men det är uppenbart att det inte skett, säger Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef på Kommunal.

Lönen för vårdbiträden och undersköterskor som arbetar heltid är i genomsnitt 900 kronor lägre inom det privata än inom det kommunala. Samtidigt som det privata i större utsträckning använder sig av visstids- och deltidsanställda, enligt Kommunals rapport.

– Generellt är det allt för dåliga villkor både privat och offentligt.

Sedan 2008 har antalet visstidsanställda ökat – både inom det privata och det kommunala. Vilket Kristina Mårtensson också tror påverkar vårdtagarna.

– Den viktigaste kvalitetsindikatorn är kontinuitet. Att det är samma person som kommer hem till en. Om fler arbetar visstid eller deltid blir kontinuiteten sämre.

Sedan början av 1990-talet har privatiseringarna främst skett genom att kommunerna lagt ut verksamheter på entreprenad. Då har det ofta handlat om stora och medelstora företag som ofta kritiserats för att ta ut stora vinster. Men sedan lagen om valfrihet (LOV) infördes har också mindre företag börjat slå sig fram inom välfärdssektorn. I Stockholm finns det i dag 200 företag godkända inom ramen för Lagen om valfrihet, säger Kristina Mårtensson.

– En generell känsla är att små arbetsgivare ofta brister i kollektivavtal och anställningsvillkor, säger hon.

Fakta: 

Andelen deltidsanställda i privat driven äldreomsorg är 69 procent. Det är 6 procent fler än i kommunalt driven äldreomsorg, enligt rapporten. 

Läs rapporten i sin helhet: Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg (pdf)

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Sällsynt med domar

Endast sex ärenden som rör koppleri, grovt koppleri och människohandel ledde till fällande domar i Malmö tingsrätt mellan 2010 och 2014, visar en undersökning som Skånes Fria har gjort.

Skånes Fria

Allt fler fristäder för hbtq-flyktingar

De flyr sina hemländer för att deras känslor är förknippade med livsfara – men på Migrationsverkets boenden tvingas de återigen dölja sin sexualitet. Under året som gått har tre nya kaféer öppnats i Skåne för att erbjuda hbtq-flyktingar en fristad.

Skånes Fria

© 2024 Fria.Nu