• ”Att byta arbetsgivare tror jag är ointressant för de flesta äldre. Det som är intressant är vem som kommer hem till dig, hur du får hjälp och när den hjälpen ges”, säger Carina Nilsson (S) ordförande i Sociala resursnämnden i Malmö.
Skånes Fria

23 av 33 kommuner har infört privat hemtjänst

Under den senaste mandatperioden har kommun efter kommun i Skåne infört privat hemtjänst, genom upphandling eller genom att införa lagen om valfrihet (LOV). I valet är det en fråga som i flera kommuner delar de båda blocken.

Ska fri etableringsrätt ges till företag inom bestämda välfärdssektorer? Ja, har en majoritet av politikerna i 25 av Skånes kommuner ansett, där lagen om valfrihet har röstats igenom. I 22 av fallen är det inom hemtjänsten som nya företag får konkurrera med kommunen genom LOV – medan Lomma valt att lägga ut hemtjänsten på entreprenad genom Lagen om upphandling. Det visar Skånes Frias kartläggning. Men efter valet kan det bli annorlunda.

– Vinner vi och får en majoritet tar vi bort LOV igen, säger Tony Hansson (S) ordförande i vård och omsorgsnämnden i Eslöv.

I Helsingborg har hemvården lagts ut på entreprenad till Attendo AB och flera företag konkurrerar med kommunen om hemservicen, genom LOV. Ingela Andersson (S), vice ordförande i vård och omsorgsnämnden är kritisk. Även om företaget som sköter hemvården gör det nästan 30 procent billigare än vad kommunen kan.

– Men det är ju för att de är en sämre arbetsgivare med otrygga anställningar och inte lika mycket kompetensutbildning, säger hon.

Istället för ett vinstdrivande företag skulle Ingela Andersson vilja se en nonprofit-organisation som skulle få sköta verksamheten på entreprenad eller partnerskap. Men lagen om valfrihet vill hon avskaffa.

– All forskning säger att som gammal kan man inte välja, och har man väl valt har man väldigt svårt att välja om.

Också i Höör vill Socialdemokraterna riva upp LOV-beslutet som togs i fjol.

– Det skapar en massa administration och det som gäller kommunens medborgare ska också kommunen utföra, säger Stefan Lissmark (S).

I Malmö är situationen den omvända. Där har LOV ratats av den styrande rödgröna majoriteten. Något Moderaterna vill förändra – om de vinner. Enligt oppositionsledaren Stefan Lindhe (M) finns det flera fördelar med Lagen om valfrihet.

– Är man äldre ska man kunna påverka servicen. Man myndigförklarar de äldre och ger dem valfrihet, det tror vi gynnar kvaliteten och mångfalden.

– Är man orolig kan man alltid välja det kommunala alternativet, det ska alltid finnas som ett bra alternativ.

Men Carina Nilsson (S), ordförande i sociala resursnämnden är kritisk.

– Jag tycker inte det är någon valfrihet som tillför något. Stockholms äldre, som är i behov av hemtjänst, tvingas på en vårdplanering välja mellan 150 olika vårdföretag. För många blir det ett kryss i tomma intet.

Att äldre skulle kunna dra fördel av att mindre företag kan ha lättare för att specialisera sig på exempelvis språk eller hbtq-kompetens avfärdar Carina Nilsson.

– Vi som stor organisation kan redan tillmötesgå sådana krav. Men har du lagt ut verksamheten kan du aldrig mer ta ett samlat grepp.

Fakta: 

Så ställer sig partierna i Lund

Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet är positiva till LOV. Partierna är inte emot vinstuttag men kvalitet och långsiktighet ska vara det avgörande i samband med upphandlingar eller när villkor skrivs.

Socialdemokraterna vill inte ha LOV. Vinst för att täcka upp för det egna insatta kapitalet ska kunna tas ut, annars ska de skattepengar som verksamheten får för att bedriva företaget gå till omsorgstagaren.

Feministiskt initiativ vill inte ha LOV och vill att alla vinster i välfärden återinvesteras eller ges tillbaka till skattebetalarna.

Vänsterpartiet är emot vinster i välfärden och LOV.

Miljöpartiet är positiv till LOV om det ställs höga ackrediteringsvillkor som följs upp. Vinst ska återinvesteras i verksamheten.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Expo: ”Svp:s röster gick till SD”

Val 2014

Inte ett enda mandat lyckades det nazistiska Svenskarnas parti knipa i de 34 kommuner som partiet ställt upp i. I Sjöbo fick de 46 röster. Ett ”praktfiasko”, enligt Daniel Poohl, chefredaktör på Expo.

Skånes Fria

Stor dramatik inför valet

Val 2014

Alliansen knappar in i slutspurten ­­– men att de skulle gå förbi de rödgröna på söndag bedömer de flesta som osannolikt.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu