Skånes Fria

Landskronas uthyrningspolicy driver bort bidragstagare

Landskronas uthyrningspolicy ställer nästan omöjliga krav för socialbidragstagare att uppfylla. Socialarbetare i staden talar nu om en avsiktlig politik för att inte bara hålla bidragstagare borta från kommunen utan också driva iväg dem som redan bor där.

Sydnytt berättade i december om tvåbarnspappan Meti och hans fru, som har socialbidrag och fått beskedet att deras hyra, 7 100 kronor i månaden för en trea, är för hög. Socialtjänsten kräver därför att de ska flytta till en billigare lägenhet.

– Är man försörjningsstödstagare i Landskrona så har man goda möjligheter att hitta en ny, billigare bostad, förklarade då Annette Lindberg-Mohlin, chef för socialförvaltningen.

Men det kan visa sig svårare än det låter. Under hösten antog nämligen Landskrona också en ny uthyrningspolicy, som det kommunala bostadsbolaget kommer att följa och som man vill att alla privata hyresvärdar också ska skriva under. En punkt i policyn är ”rimligt antal boende” – max två personer per sovrum. Det innebär för en familj som Metis alltså minst en trea.

Gränserna för skäliga boendekostnader ligger enligt Karin Pettersson, sektionschef för ekonomiskt bistånd, på 3 900 kronor för ungdomar, 4 900 kronor för en familj utan barn, 5 900 med 1–2 barn, 7 400 med 3–4 barn, och 9 000 med fler barn än så. När Skånes Fria gör en sökning ligger 52 treor ute till uthyrning i Landskrona enligt lägenhetssökmotorn Kvalster.se. Av dem är det bara 8 som kostar under ”skälig boendekostnad” för en familj som Metis. En fyrabarnsfamilj skulle behöva en fyra för att antalet boende ska räknas som ”rimligt” – men av 35 fyror till uthyrning har bara tre en hyra under gränsen för ”skälig boendekostnad”. Att uppfylla bägge kraven samtidigt närmar sig därför ett moment 22.

De socialbidragstagare som ändå lyckas, stöter på ett annat hinder. Enligt hyrespolicyn ska fastighetsägaren ta kontakt med socialens individ- och familjeomsorg och få deras godkännande innan hen hyr ut till någon med försörjningsstöd, eller som placerats ut av Migrationsverket.

– Vad den här uthyrningspolicyn tar sikte på är att få till stånd en inbromsning av inflyttning av bidragshushåll, har kommunalrådet Torkild Strandberg (FP) förklarat för tidningen Helsingborgs dagblad (Hd).

Enligt honom gäller den alltså bidragstagande invånare i andra städer som vill flytta till Landskrona på grund av stadens relativt stora bestånd av lediga lägenheter. Landskrona har i dag de åttonde högsta socialbidragskostnaderna per invånare av Sveriges kommuner.

Men i praktiken rapporterar Hd att alla de största fastighetsägarna, inklusive kommunala Landskronahem, konsekvent nekar socialbidragstagare att hyra – även om det handlar om personer redan folkbokförda i Landskrona, och som kanske tidigare arbetat och betalat skatt i kommunen.

– Torkild Strandberg har varit väldigt tydlig med att kommunens problem är att det finns för många bidragstagare i kommunen och att man vill byta ut dem mot bättre beställda invånare. Hade jag fortfarande varit arbetslös och beroende av försörjningsstöd, hade det varit omöjligt för mig att byta lägenhet i dag. Det är en del av en politik som också innehåller aktiveringsåtgärder och starkare krav på socialsekreterarna att ge avslag, säger Cecilia Mattson, socialarbetare på ett kommunalt boende.

Den hårdare politiken märks redan av på flera sätt.

– Det syns bland annat på att akutboendet är fullbelagt. I socialens egna lägenheter går tillsynarnas uppdrag knappast alls ut på att fråga hur personerna mår utan bara om att kolla att lägenheten är i gott skick och att personen är nykter – annars åker hen ut, säger Heidi Ukkola Grönlund, också hon socialarbetare som tidigare arbetat med de boende i socialens egna lägenheter.

Fakta: 

Får brev med uppmaning att flytta

Socialbidragstagare i Landskrona som anses ha för hög hyra har fått hem ett brev med uppmaningen att leta efter en ny billigare lägenhet. Hittar man ingen inom fyra månader uppmanas man att flytta till en annan kommun. ”Vi uppmanar att man får söka lägenheter aktivt, utanför Landskrona också. Det är likadant som med arbete, har du inget arbete så kan du inte bara söka i Landskrona utan då måste du söka utanför också”, säger Karin Petersson, sektionschef på individ- och familjeförvaltningen till HD.

Politiken genomförs av nytt stadsutvecklingsbolag

För att rusta upp Landskrona centrum och öster har kommunen ett nytt bolag tillsammans med fem andra privata fastighetsägare. Bolaget kan bland annat köpa och rusta upp nedgångna bostäder.

Syftet med bolaget är också att stoppa inflyttningen av bidragstagare. Genom att övertala fastighetsägare att anamma en ny gemensam uthyrningspolicy och säga nej tack till bidragstagare hoppas man få ner antalet personer med ekonomiskt bistånd i staden.

Vd:n för stadsutvecklingsbolaget tjänar 100 000 kronor i månaden och bolaget finansieras till 95 procent av kommunen.

Källa: HD/SR

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Så schysst är din bank

En svensk bank får full pott i senaste Fair Finance Guide ­– men de flesta brister stort i hållbarhetsarbetet.

Fria Tidningen

Ett OS kantat av protester

I skuggan av spelen i Rio bubblar missnöjet mot Brasiliens tillförordnade högerpresident Michel Temer.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu