• Alla svenska storbanker kan göra mer för att förbättra sitt hållbarhetsarbete, visar kartläggningen.
Fria Tidningen

Så schysst är din bank

I Fair Finance Guide Sverige senaste kartläggning får Ekobanken full pott medan Danske Bank är sämst i klassen.

Varje år kartlägger Fair Finance Guide Sverige vilka krav de sju största och de två alternativa bankerna i Sverige ställer på hållbarhet och socialt ansvar när de investerar.

Utifrån fallstudier kontrolleras sedan om dessa riktlinjer följs i praktiken.

Här är kartläggningen för 2016. Betyget visar hur stor del av Fair Finance Guides viktigaste hållbarhetskrav som banken ställer sig bakom.

 

1. Ekobanken (99%)

 • Lånar endast ut pengar till verksamheter som gynnar samhället socialt, kulturellt och miljömässigt.
 • Är den enda banken som öppet redovisar vilka företag som den ger lån till.

 

2. JAK (91%)

 • Har relativt låga hållbarhetsrisker eftersom den bara lånar ut till små företag som är verksamma i Sverige.
 • Banken lånar inte ut pengar till företag som är aktiva inom vapen, gruvor och fossila bränslen.
 • Redovisar inte öppet vilka företag som banken ger lån till.

 

3. SEB (59%)

 • Ställer högst krav när det gäller mänskliga rättigheter, korruption och vid investeringar i vapenföretag.
 • Visar brister i hur riktlinjerna följs.
 • Investerar i flera företag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter utan att banken aktivt försöker påverka dem att ta ansvar, bland annat i vapenföretag som exporterar till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter.
 • Är bäst av de svenska storbankerna på att investera i förnybar energi.

 

4. Swedbank (55%)

 • Ställer högst krav på mänskliga rättigheter och vid investeringar i skogsbranchen.
 • Är bättre än andra banker på att följa sina riktlinjer i praktiken.
 • Investerar i flera företag som kränker mänskliga rättigheter men kan också uppvisa att de försökt påverka företagen i positiv riktning.
 • Saknar helt en policy mot investeringar i vapenföretag.
 • Har investerat elva gånger mer i fossila bränslen än förnybart de senaste fem åren.

 

5. Handelsbanken (51%)

 • Ställer högst krav när det gäller mänskliga rättigheter, korruption och arbetsvillkor.
 • Brister i hur policyn följs i praktiken.
 • Investerar i flera företag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter utan att banken aktivt försöker påverka dem att ta ansvar.
 • Investerar i vapenföretag som exporterar till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter men saknar några riktlinjer för det.
 • Har investerat 24 gånger mer i fossila bränslen än förnybart de senaste fem åren.

 

6. Skandia (48%)

 • Ställer högst krav inom mänskliga rättigheter och korruption.
 • Brister i hur policyn följs i praktiken.
 • Investerar i flera företag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter utan att banken aktivt försöker påverka dem att ta ansvar.
 • Investerar i vapenföretag som exporterar till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter trots att det strider mot bankens riktlinjer.
 • Har investerat 30 gånger mer i fossila bränslen än förnybart de senaste fem åren.

 

7. Länsförsäkringar (46%)

 • Ställer högst krav inom mänskliga rättigheter och korruption.
 • Är bättre än andra banker på att följa policyn i praktiken men det finns också brister.
 • Investerar i flera företag som kränker mänskliga rättigheter men kan också uppvisa att de försökt påverka företagen i positiv riktning.
 • Investerar i vapenföretag som exporterar till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter trots att det strider mot bankens riktlinjer.
 • Har investerat 50 gånger mer i fossila bränslen än förnybart de senaste fem åren.

 

8. Nordea (43%)

 • Ställer högst krav inom mänskliga rättigheter, korruption och arbetsvillkor
 • Brister i hur policyn följs i praktiken.
 • Investerar i flera företag som kränker mänskliga rättigheter utan att banken aktivt försöker påverka dem att ta ansvar.
 • Investerar i vapenföretag som exporterar till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter men saknar helt några riktlinjer för det.
 • Har investerat åtta gånger mer i fossila bränslen än förnybart de senaste fem åren.

 

9. Danske Bank (28%)

 • Ställer högst krav inom mänskliga rättigheter och korruption.
 • Brister i hur policyn följs i praktiken.
 • Investerar i flera företag som kränker mänskliga rättigheter utan att banken aktivt försöker påverka dem att ta ansvar.
 • Investerar i vapenföretag som exporterar till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter trots att det strider mot policyn.
 • Har investerat 15 gånger mer i fossila bränslen än förnybart de senaste fem åren.
Fakta: 

Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ som grundades i Nederländerna år 2009 och som syftar till att öka insynen i hur hållbart bankerna investerar.

I dag finns Fair Finance Guide i åtta länder: Nederländerna, Sverige, Frankrike, Japan, Indonesien, Belgien, Tyskland och Brasilien. Bakom svenska Fair Finance Guide står organisationerna: Naturskyddsföreningen, Sveriges konsumenter, Amnesty International, Diakonia och Fair Action.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Glesbygdens framgångssagor studeras

Vad är det som gör att vissa orter i glesbygden lyckas bättre än andra? Det frågar sig forskare i en nytt stort nordiskt projekt kring regional utveckling.

Landets Fria

Bilfri dag med fastighetskapitalet

Medborgardriven stadsutveckling kallas det när fastighetskapitalet firar bilfri dag med Stockholms stad, skriver Kristian Borg.

Stockholms Fria

© 2024 Fria.Nu