• Upprustningen av Östergatan påbörjade i maj. Sammanlagt går ombyggnaden på öster på 48 miljoner kronor.
Skånes Fria

Allt svårare för fattiga att få boende i Landskrona

En mur mot fattiga personer håller på att resas runt Landskrona. Allt fler hyresvärdar väljer att skriva på den hyrespolicy som hindrar personer med försörjningsstöd att få en bostad i staden. Enligt fastighetsägaren Roland Gummesson handlar det om olagliga påtryckningar.

Det var i september förra året som Landskronas stadsutvecklingsbolag påbörjade arbetet med att hindra inflyttningen av personer med försörjningsstöd. Sedan dess har 17 hyresvärdar skrivit på den hyrespolicy som förbinder dem att bland annat meddela kommunen om asylsökande vill flytta in och att inte hyra ut till personer med försörjningsbidrag, liksom att ställa ett antal andra krav på presumtiva hyresgäster.

– Om vi tar andelen bostäder i innerstaden så ligger det på 91,1 procent av hyresrätterna i flerbostadshus, när det gäller hela Landskrona ligger det på strax under 80 procent som är anslutna, säger Christian Alexanderson, vd för Stadsutvecklingsbolaget.

Bostäder som alltså är stängda för personer med försörjningsstöd. Enligt Christian Alexandersson och den statistik som Skånes Fria tagit del av har också arbetet med hyrespolicyn gett resultat. Antalet personer med försörjningsstöd som flyttat till staden har minskat kraftigt.

När det tidigare rört sig om en inflyttning på 10–15 personer per månad har det sedan införandet handlat om 0–6 personer.

– Den bromsar upp de nya inflyttade, säger Christian Alexandersson.

I en intervju i Helsingborgs dagblad förra året säger han att ”en hundraprocentig anslutning till hyrespolicyn inte är trolig” och sedan att ”det finns några exempel på fastighetsägare som inte är intresserade. Vi försöker att identifiera de som inte bryr sig och där ska vi använda oss av myndighetsbiten med miljö, stadsbyggnad och räddningstjänst”.

Det Christian Alexandersson säger här tycks vara att kommunen kommer använda hot om kontroller som påtryckning för att tvinga hyresvärdar att skriva på uthyrningspolicyn.

Det vore i så fall en olaglig metod, eftersom det skulle innebära särbehandling utan sakliga skäl.

När Skånes Fria frågar honom i dag nekar han till att det är så uttalandet ska tolkas.

– Nej, det finns ingen koppling. Det jag syftade på var fastighetsägare som utnyttjar att deras hyresgäster är utsatta och inte erbjuder en rimlig boendemiljö. Det är frivilligt att skriva på uthyrningspolicyn, svarar Christian Alexandersson.

Roland Gummesson, som äger ett antal hyreshus i staden, menar att det är just olagliga påtryckningar det handlar om.

– Jag har personligen talat med Christian Alexandersson och fått höra att ”det är jag som jag ska jaga er” om ni inte skriver på hyrespolicyn, att då ska vi ”få ett helvete” med inspektioner av brandsäkerhet, ventilation och allt sådant. Men jag skulle aldrig i mitt liv skriva på ett sådant papper. Det är ju min investering och jag som väljer hur jag ska sköta den och vem jag hyr ut till, säger han.

Han menar att det inte går att likställa fastighetsägare som säger nej till policyn med ”oseriösa”.

– Att vara seriös är att följa gällande lagar och regler, inte en massa egna regler som kommunen hittar på utan stöd i lagen. Det är klart att det finns de som är oseriösa, som inte renoverar sina fastigheter utan bara plockar ut hyror, och de skriver naturligtvis inte på. Men sedan finns det andra som inte skriver på för att de vet att de har alla papper i ordning och ser inget behov av det.

Roland Gummesson är också kritisk till hur Landskrona väljer att handskas med de socialt utsatta.

– Man får titta på den struktur som Landskrona har och Landskrona har en struktur som den har och då får man anpassa sig efter det och försöka hitta andra metoder.

Fakta: 

Stadsutvecklingsbolaget ägs av Landskrona kommun och flera stora fastighetsägare i staden.

Bakgrund

För att rusta upp Landskrona öster och centrum bildade kommunen i slutet av 2012 Stadsutvecklingsbolaget. Av kommunfullmäktige har bolaget fått en rad områden att arbeta med. Bland annat inflyttningen av bidragstagare, oseriösa fastighetsägare och att skapa en variation i upplåtelseformer.

Till följd av Stadsutvecklingsbolaget arbete har också fastigheter i områdena sålts till köpare med mer kapital. Om de kommer att välja att höja standarden på husen och därmed hyrorna i området eller endast sköta underhållet återstår att se.

I maj i år sa vd:n för stadsutvecklingsbolaget, Christian Alexandersson, till Helsingborgs dagblad att han trodde på Landskrona: ”Stan är attraktiv ­– jag har flyttat hit.”

Drivande bakom upprustningen av öster och hyrespolicyn är kommunstyrelseordförande Torkild Strandberg (Fp).

Källa: Stadsutvecklingsbolaget/Landskrona stad/Christian Alexandersson

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Vård ska ges efter behov”

Asylsökande och papperslösa får inte diskrimineras i vården. Det slår ett stort antal vårdaktörer och organisationer fast i ett uttalande om hur begreppet ”vård som inte kan anstå” ska tolkas.

Fria Tidningen

Boende tycker till om hyrespolicyn

Östra Landskrona ligger i politikernas blickfång. Bidragstagare ska hållas borta och området rustas upp. Men vad tänker de boende om utvecklingen?

Skånes Fria

Så kan ortens varor konkurrera

För att kunna slå igenom måste närproducerade varor kunna stå sig mot billiga importvaror. Lundaprofessorn Alf Hornborg har skissat på en lösning.

Skånes Fria

Övervakade på obestämd tid

I juni 2010 fick Bostadsbolaget tillstånd att med rörliga kameror och i realtid övervaka fasader, parkeringar, miljöhus och områden mellan bostadshusen i Norra Biskopsgården. Ett unikt beslut som gjorde platsen till Sveriges enda kameraövervakade bostadsområde. GFT granskar den kontroversiella satsningen.

Göteborgs Fria

© 2022 Fria.Nu