• ”En sak som jag är tacksam för är säkerheten, men att leva går inte. Tillgång till sjukvård, jobb och att kunna tjäna något – att ha ett meningsfullt liv, det fattas oss”, säger Deeqa. Till vänster står Leyla.
Skånes Fria

Är på flykt – hamnar i ingenmansland

De har fått avslag på sina asylansökningar men betraktas som nära omöjliga att utvisa. Myndigheterna har kontakt med dem men de lever likt papperslösa i en rättslig gråzon. År ut och år in.

Med Reva har polisen infört ett prioriteringssystem för att effektivisera utvisningarna. Grönt betyder att personen anses kunna utvisas inom två månader, gult två månader och framåt, rött –att gränspolisen anser ärendena som i princip omöjliga att utföra.

– Kategoriseringen är mycket utifrån land men vi gör en individuell bedömning, säger Kristina Hallander Spångberg, enhetschef på gränspolisen i Skåne.

De som inte kan utvisas kan vara personer som inte kan eller vill uppvisa resehandlingar och som kommer från länder utan fungerande ambassader. Men det kan också vara personer från länder som inte erkänner sina egna medborgare eller som inte tar emot de som lämnat landet. Exemplen är flera men beduiner från Kuwait, statslösa palestinier och personer från de södra delarna av Somalia är några, enligt Kristina Hallander Spångberg.

– Detta är ett problem, i synnerhet för de personer som vill åka hem och som inte kan åka hem.

Anser gränspolisen att alla vägar är uttömda och att ärendet inte kan verkställas kan de meddela Migrationsverket. Något som kan ge underlag för en ny prövning. Men svaret från Migrationsverket blir i regel att verkställigheten ska fortsätta, säger Kristina Hallander Spångberg.

– Då är vi där vi är, även om saker kan förändras i ärendena.

Det juridiska utrymmet för att få sitt ärende omprövat på grund av att man inte kan återvända är ytterst litet, enligt Ulrik Åshuvud, processledare för återvändande på Migrationsverket.

– Det händer sällan, lagstiftningen är väldigt restriktiv, alla möjligheter måste vara uttömda.

De som överlämnats till polisen har av Migrationsverket bedömts vägra ett självmant återvändande. Exempelvis genom att inte samarbeta för att ta fram resehandlingar. Tvång anses behövas. Men många samarbetar i ett senare skede när de överlämnats till polisen, enligt Kristina Hallander Spångberg och vill åka hem.

Vad kan personerna då göra?

– Har de pass men inte uppvisat det tidigare, då går det. Men i de fall där det inte finns är det jättesvårt. I vissa fall kan man åka till ambassaden men det är inte säkert att ambassaden tar emot en. Det blir en moment 22-situation.

Fakta: 

I oktober månad hade gränspolisen 879 ärenden som hade överlämnats för att Migrationsverket ansåg att tvång skulle behövas eller på grund av att personerna hade avvikit (gömt sig) – 266 av dem tillhör den röda kategorin. I slutet av november var 90 av de personerna överlämnade på grund av tvång och placerade sig i den röda kategorin.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Migrationsverket får kritik – och håller med

Migrationsverket måste bli bättre på att bedöma om en asylsökande har gjort vad den kan för att återvända. Det menar Anders Sundquist, chef för Rådgivningsbyrån för asylsökande flyktingar. Och han får medhåll från Migrationsverkets egen rättschef Fredrik Beijer.

Skånes Fria

”Katter och hundar har mer rättigheter”

De är ensamstående småbarnsföräldrar. Bortslitna från sina barn i Somalia och i en rättslig gråzon i Sverige. De kan inte återvända till hemlandet och har inte rätt till uppehållstillstånd.

Skånes Fria

Sällsynt med domar

Endast sex ärenden som rör koppleri, grovt koppleri och människohandel ledde till fällande domar i Malmö tingsrätt mellan 2010 och 2014, visar en undersökning som Skånes Fria har gjort.

Skånes Fria

Allt fler fristäder för hbtq-flyktingar

De flyr sina hemländer för att deras känslor är förknippade med livsfara – men på Migrationsverkets boenden tvingas de återigen dölja sin sexualitet. Under året som gått har tre nya kaféer öppnats i Skåne för att erbjuda hbtq-flyktingar en fristad.

Skånes Fria

© 2023 Fria.Nu