Fördjupning

”Ny teknik är inte lösningen”

Förnybar energi

Till år 2020 ska halva Sveriges energianvändning komma från förnyelsebara energikällor. De mest hållbara alternativen anses vara sol, vind och vatten. I sista delen av vår artikelserie intervjuar vi Alf Hornborg, professor i humanekologi vid Lunds universitet.

Skånes Fria

”Är Lund ett annat land?”

Papperslösa

På tåget, cykelbanan, torget eller gatan. Att kontrolleras och bli krävd på legitimation är inget ovanligt för Danial Feroz och Abbas Shahbazi. ”Man känner sig som en kriminell”, säger Danial Feroz.

Skånes Fria

”Oundvikligt med diskriminering”

Papperslösa

Etnisk profilering i samband med inre utlänningskontroller är ofrånkomligt, så som lagstiftningen ser ut i dag. Det menar kriminologen Jerzy Sarnecki. ”Det går inte att göra på något annat sätt”, säger han.

Skånes Fria

Kraftig ökning av utlänningskontroll

Papperslösa

En av grundbultarna inom Schengensamarbetet är den fria rörligheten. Samtidigt ökar kontrollen av personer med utländsk härkomst. ”Det handlar om systematiska trakasserier baserade på etnisk profilering”, säger Jallow Momodou från Afrosvenskarnas forum för rättvisa.

Skånes Fria

Regeringens mineralplaner skapar oro

Gruvboomen

Inom kort väntas regeringen presentera en ny mineralstrategi som ska göra svensk gruvnäring mer konkurrenskraftig. Men flera organisationer är kritiska och tror att strategin kommer att leda till en gruvboom som hotar att slå hårt mot miljön.

Fria Tidningen

Dramatisk ökning av spelberoende kvinnor

Spelberoende

Antalet medelålders kvinnor som lider av spelberoende har det senaste åren fördubblats. Ett fenomen som tidigare varit typiskt manligt börjar nu också drabba kvinnor i högre utsträckning.

Göteborgs Fria

Spel på nätet fångar allt fler göteborgare

Spelberoende

Spelbolagens aggressiva marknadsföring gör att många fastnar i spelberoende och tvingas finansiera det med snabba sms-lån. Nu söker allt fler göteborgare hjälp för sitt spelmissbruk.

Göteborgs Fria
Debatt
:

Svensk gruvindustri utan miljöhänsyn

Nästa vecka fattar regeringen beslut om den nya svenska mineralstrategin. Den kan medföra negativa lagförändringar för miljön och den långsiktiga hållbarheten, menar skribenterna.

Fria Tidningen

”Vågkraften kommer att slå allt”

Förnybar energi

Tekniken är vid en brytpunkt. Och förhoppningarna är stora.”Vågkraft kommer konkurrera ut både vind- och solenergi”, säger Jan Sunberg, projektkoordinator för ett forskningsprojekt om vågkraft utanför västkusten.

Skånes Fria

Osäker framtid för skånsk vattenkraft

Förnybar energi

Småskaliga vattenkraftverk kan bidra till den förnybara energiproduktionen. Men nu hotas många av nedläggning. Miljötillstånd måste sökas och stora investeringar kommer att krävas. ”Det kan bli för kostsamt”, säger Bertil Trobro, vattenkraftsägare i nordöstra Skåne.

Skånes Fria

Sidor

© 2023 Fria.Nu