Fördjupning

Mot okänt mål i försvarspolitiken

EU-perspektiv

Som ett mantra upprepar de flesta politiker, partier och EU-parlamentariker att ”EU är ett fredsprojekt”. Men är det verkligen det i dag? Trots att tillgången till information kring EU:s planer för en gemensam försvarspolitik är mycket god når de inte ut till allmänheten.

Fria Tidningen

Nu väntar betygen på betygen

I julas fick landets sjätte och sjundeklassare betyg för första gången sedan 1981, ett ovanligt steg då trenden i Europa går i motsatt riktning. Beslutet fattades utan utredning och i strid med en enig och kritisk forskarkår. Fria har granskat betygen, beslutsfattandet och dess ­positiva och negativa effekter på barn och lärare.

Fria Tidningen

Misslyckat drogkrig öppnar för legalisering

För första gången i historien har två delstater i USA legaliserat marijuana för fritidsbruk. En av dem är Washington. Det misslyckade kriget mot droger, orättvisa fängelsestraff och rasism är några saker som gjort att medborgarna nu vill pröva en ny väg.

Fria Tidningen

Jakt på papperslösa ökar

Papperslösa

Papperslösa barn och ungdomar vågar inte längre uppsöka psykiatrin eller ta sig till skolan. I Malmö har polisens projekt Reva lett till en kraftigt upptrappad jakt på papperslösa. I veckan startade polisen projektet i Stockholm.

Stockholms Fria

Vindkraftsbolagen flyr från Skåne

Förnybar energi

Att utveckla den egna energiproduktionen är en viktig del i att nå Skånes klimatmål. Men Skånes Fria Tidnings granskning visar att vindkraftsbolagen börjat vända regionen ryggen. "Det blir svårare att uppnå målen för utbyggnaden av förnybar energi", säger Göran Fagerström på länsstyrelsen i Skåne.

Skånes Fria

Fukushima ersätter kärnkraft med vindkraft

Förnybar energi

I kölvattnet av kärnkraftsolyckan och tsunamin 2011 har Japan beslutat att bygga världens största havsbaserade vindkraftspark 1,6 mil utanför Fukushimas kust.

Skånes Fria

Katamaran drivs med sol och vind

Förnybar energi

Studenter vid International school of design i Köln har tagit fram en ny katamaran som kan drivas framåt av antingen sol- eller vindenergi.

Skånes Fria

Stiltje för vindkraft till havs

Förnybar energi

Det finns en stor potential för framtida havsbaserade vindkraftsparker utanför Skånes kuster. För att de ska kunna bli verklighet efterfrågas nu gynnsamma stödsystem av samma slag som redan finns i Tyskland och Storbritannien.

Skånes Fria

Sidor

© 2023 Fria.Nu