Skånes Fria

”Oundvikligt med diskriminering”

Etnisk profilering i samband med inre utlänningskontroller är ofrånkomligt, så som lagstiftningen ser ut i dag. Det menar kriminologen Jerzy Sarnecki. ”Det går inte att göra på något annat sätt”, säger han.

Syftet med en inre utlänningskontroll är att hitta människor som är utlänningar. Därför är det också självklart att polisen använder sig av indikatorer som språk, namn och utseende för att välja ut vilka de ska kontrollera, säger Jerzy Sarnecki.

– Ska det ifrågasättas så måste man ifrågasätta hela lagstiftningen och inte polisens agerande. Jagar man utlänningar är det klart att det också leder till etnisk diskriminering. Det är de indikatorerna man har att gå på.

Du menar alltså att lagstiftningen öppnar upp för etnisk diskriminering?

– Självklart är det så. Observera också att inre utlänningskontroller generellt sett inte bara är riktade mot ickesvenskar utan främst mot ickeeuropéer. Vilket ytterligare förstärker inriktningen på etnisk profilering.

Det är alltså rimligt att tro att etnisk diskriminering ökar i proportion till antalet kontroller?

– Så är det. Här finns inga bra lösningar, det finns bara sämre lösningar och ännu sämre lösningar. Det är en Moment 22-situation. Men jag ser inte något alternativ.

I en stad som Malmö där 40 procent har utländsk härkomst riskerar alltså nästan hälften av befolkningen att diskrimineras och den andra inte?

– Det är problematiskt. Man diskriminerar vissa utpekade grupper utifrån deras tillhörighet, vilket skapar motsättningar mellan de som utövar kontrollen, alltså polisen, och de boende i landet. Det finns även andra indikationer som polisen kan använda sig av som inte heller är särskilt sympatiska, som att papperslösa ofta är fattiga vilket kan beskrivas som en profilering baserad på klass. Lagstiftningen leder helt enkelt till att man skiljer ut de mest fattiga och utsatta från alla andra.

Läs mer: En avhandling om risken för etnisk diskriminering i samband med inre utlänningskontroller finns att läsa på internet, skriven av Sophie Hydén och Anna Lundberg 2004.

Fakta: 

Kontroll i tunnelbanan
I samband med ett avslöjande i december i fjol kritiserade Jerzy Sarencki gränspolisen för att ha använt sig av tunnelbanespärrarna i Stockholm för att ta fast plankare och sedan utföra en inre utlänningskontroll. Enligt kriminologen använde sig polisen då av ett annat lagrum som förevändning för att motivera en kontroll. Händelsen ledde till en JO-anmälan som sedan lades ner.

Läs även:
Kraftig ökning av utlänningskontroll
”Är Lund ett annat land?” 

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Är Lund ett annat land?”

Papperslösa

På tåget, cykelbanan, torget eller gatan. Att kontrolleras och bli krävd på legitimation är inget ovanligt för Danial Feroz och Abbas Shahbazi. ”Man känner sig som en kriminell”, säger Danial Feroz.

Skånes Fria

Kraftig ökning av utlänningskontroll

Papperslösa

En av grundbultarna inom Schengensamarbetet är den fria rörligheten. Samtidigt ökar kontrollen av personer med utländsk härkomst. ”Det handlar om systematiska trakasserier baserade på etnisk profilering”, säger Jallow Momodou från Afrosvenskarnas forum för rättvisa.

Skånes Fria

Ökade insatser för utlänningskontroll

Papperslösa

De senaste två åren har det skett stora utbildningsinsatser för att fler poliser ska göra inre utlänningskontroller. Skånes Fria har tagit del av polisens egen intranätutbildning. "Tanken är att all polis ska klara av det här", säger Sören Clerton, polisöverintendent vid Rikskriminalpolisen.

Skånes Fria

Reva leder till fler utvisningar

Papperslösa

Gränspolisen i Skåne slår nu ifrån sig kritiken om att Reva skulle innebära fler inre utlänningskontroller. Eller en intensifierad jakt på papperslösa. "Det handlar om att vi har verkställt fler utvisningar", säger Leif Fransson, biträdande gränspolischef.

Skånes Fria

”Jag är livrädd”

Papperslösa

I Akrams liv handlar allt om rädsla. Och om polisen. "Den jävla polisen", säger han.

Skånes Fria

© 2023 Fria.Nu