Stockholms Fria

”Vi vill ha folkomröstning”

Regeringens budget för 2011 innebär att bygget av Förbifart Stockholm kommer igång. Den finns nu med i budgeten och byggstart planeras till 2012. Men miljörörelsen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har inte gett upp hoppet om att stoppa bygget genom en folkomröstning.

– Det viktiga beskedet är ju att Stockholmsöverenskommelsen ligger fast och är inarbetad i budgeten och att det viktiga projektet Förbifart Stockholm kan komma igång som planerat, säger Sten Nordin, moderat finansborgarråd i Stockholm, till Radio Stockholm.

En som inte är lika positiv är Göran Folin från Alternativ stad och Miljöförbundet Jordens vänner:

– Katastrof, vi ska försöka tvinga fram en folkomröstning i frågan.

Men blir inte det svårt med tanke på att det är fullmäktige som bestämmer?

– Får vi ihop en namnlista med fem procent av Stockholms stads invånare så kommer fullmäktige tvingas ta upp frågan och vi hoppas att det ska tvinga majoriteten i stadshuset att gå med på en folkomröstning.

När sätter ni igång att samla namn?

– Vi ska diskutera frågan och förankra den först, men jag hoppas det ska gå fort.

Göran Folin berättar också att det ligger en rad överklaganden på myndigheternas bord mot Förbifart Stockholm.

– Vi hoppas fortfarande på att våra överklaganden mot Förbifarten ska tas i beaktande. Klimatet behöver verkligen inte fler bilar vilket blir konsekvensen om motorvägen byggs.

Per Bolund, oppositionsborgarråd för Miljöpartiet i Stockholm stad, berättar att partiet kommer fortsätta arbeta för en folkomröstning.

– Vi tycker fortfarande att det är en så pass stor fråga att det behövs en folkomröstning.

Hur då?

– Vi ska försöka väcka opinion bland stockholmarna och försöka få med oss fler partier i stadshuset för vårt krav.

Även Vänsterpartiet komer driva frågan vidare. Anna Sehlin, borgarrådssekreterare för Vänsterpartiet i Stockholm, berättar att redan innan uppgörelsen mellan de rödgröna hade Vänsterpartiet i Stockholm krav på en folkomröstning.

– Det var våra krav som så att säga låg till grund för övernskommelsen.

Så ni kommer hjälpa miljörörelsen att samla namn till en folkomröstning?

– Absolut, de kan räkna med vårt stöd.

Hur ser ni på reglerna om att få till en folkomröstning och att det även är en regional fråga, dessutom med statliga pengar?

– Det finns ett lagförslag i grundlagsutredningen i riksdagen där det föreslås ändrade regler kring folkomröstningar på kommunal nivå. Där det föreslås att det ska krävas tio procent av medborgarna för att få till en folkomröstning. Men det kommer bara krävas en tredjedel av fullmäktiges röster för att få igenom kravet.

Anna Sehlin berättar att Vänsterpartiet tycker att folkomröstningen också bör hållas på regional nivå. Men att det inte utesluter att det bara hålls en folkomröstning i Stockholm stad.

– Även om vägen berör stockholmarna så berör den även andra kommuner. Staten är ju även med och finasierar stora delar. Men vi i Stockholm kan ju ändå rösta om frågan och om det blir ett nej framföra vår åsikt till regeringen och vägra vara med och finansiera.

Socialdemokraterna utgör en viktig bricka i pusslet att få till stånd en folkomröstning om Förbifart Stockholm. Även om riksdagen skulle klubba igenom grundlagsutredningens förslag kommer Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte själva upp till en tredjedel (34 mandat) av fullmäktiges 101 röster. De har tillsammans 24 mandat. Socialdemokraterna är för byggandet av motorvägen, men hade en uppgörelse med sina alliansvänner, V och MP, om att en folkomröstning skulle hållas ifall de vann valet.

Robert Mogert, Socialdemokraterna i Stockholms stad berättar att partiet inte diskuterat ifall de kommer driva frågan eller stå bakom ett eventuellt krav på en folkomröstning.

– Vi har inte hunnit prata om det än, dessutom var det ett initiativ på riksnivå och det är regional fråga och därmed en statlig fråga.

Mikael Damberg (S), representant i riksdagen för Stockholms län, tror inte det blir någon folkomröstning och tror att Förbifart Stockholm kommer byggas.

– Svenska folket har valt regering och jag tror inte regeringen kommer vilja ha en folkomröstning och då blir det ingen.

Men ni kan ju driva frågan ändå, det gör ni väl med andra frågor som ni vet att ni inte kommer få majoritet för?

– Det är sant, men ett av problemen blir ju hur alternativen ska formuleras. I vårt gemensamma förslag hade vi till exempel satsningar för kollektivtrafiken i alternativen.

Miljörörelsen i Stockholm har börjat diskutera frågan om att kräva en folkomröstning och med de alternativ ni tillsammans med V och MP hade. Kan de då inte räkna med ert stöd?

– Vi har ju inte hunnit diskutera frågan närmare, men jag tror man ska vara försiktig. Jag tror varken Miljöpartiet eller miljörörelsen vill ha en folkomröstning ifall det är regeringen som bestämmer vad det ska stå på alternativen.

Jan Hult på Stockholms stads valnämnd och sakkunnig i frågor kring vilka lagar som gäller kring val berättar att det är fullmäktige som bestämmer om det ska bli en folkomröstning eller ej.

– Det är enkel majoritet som avgör.

Men det gör inte Göran Folin pessimistisk till möjligheten till folkomröstning.

– Jag tror politikerna kommer få svårt att stå emot det tryck som skapas ifall vi får ihop ett krav på en folkomröstning från stockholmarna.

En annan som inte heller är pessimistisk är Riggert Anderson, projektchef för ett av Sveriges hittills största vägbygge.

– Det känns bra. Vi är inne i slutfasen av arbetsplanen och tidigt i vår räknar vi med att ställa ut det slutliga förslaget. Så snart kan vi påbörja arbetet rent fysiskt.

Ni fick 50 miljoner av Stockholms stad för kunna fortsätta projekteringen. Hur mycket pengar har det kostat hittills?

– 300 miljoner under de tio år vi hållit på.

Kommer nu kunna hålla er inom kostnadsramarna och bli färdiga i tid?

– Allting tyder på det, vi gör hela tiden kalkyler på kostnaderna.

Ni tror inte det finns risk för att det kommer in en massa överklaganden som gör att hela projektet försenas?

– Överklagande är normalt vid sådana här stora projekt. Vi håller som sagt var på att göra en arbetsplan. När den är klar kommer vi att skicka en ansökan till miljödomstolen.

Riggert Anderson berättar att anbuden för själva bygget kommer starta 2012.

– Men det förutsätter att vi klarat av att få alla våra tillstånd och att alla prövningar är klara.

SFT har sökt Sten Nordin för en kommentar.

 

Utredningens förslag:
"En kommunal rådgivande folkomröstning ska hållas i en fråga om minst tio procent av de röstberättigade begär det. Vid beräkningen av hur många som står bakom initiativet ska endast de räknas med som skrivit under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet. För att förhindra att folkomröstning hålls i frågor som helt saknar förankring i fullmäktige ska det finnas en möjlighet för en kvalificerad majoritet om två tredjedelar av fullmäktiges ledamöter att avslå ett folkinitiativ."
Källa: SOU 2008:125 s. 247 

Nuvarande Kommunallag:
Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige också väckas av minst fem procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Initiativet skall vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, namnförtydliganden och uppgift om deras adresser.
Källa: SOU 2006:369

 

Fakta: 

<h2><a href="http://www.fria.nu/tema/foerbifarten">Läs fler artiklar om Förbifart Stockholm på vår temasida.</a>&nbsp;</h2>

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Första miljarden på väg till Förbifart Stockholm

Nästa år ges drygt 1,2 miljarder från trängselskatten tillbaka till Stockholm, vilket är dubbelt så mycket som tidigare år. Nästan allt går till att finansiera Förbifart Stockholm. "Ett stort svek mot folkomröstningsresultatet", säger Göran Folin från Alternativ stad.

Stockholms Fria

SL:s chockhöjning

Den 1 september höjs avgiften på SL- korten. Den som behöver ett månadskort blir då tvungen att betala 100 kronor extra för att ta sig runt i kollektivtrafiken. Kritiken har varit massiv och organisationen Planka är övertygade om att beslutet endast leder till att fler nu väljer att hoppa över spärrarna.

Stockholms Fria

© 2024 Fria.Nu