Debatt


Nina Jansdotter och Linda Mathiasson
  • Mobbningen tar sig nya uttryck i och med det ökade användandet av sociala medier, skriver Nina Jansdotter och Linda Mathiasson.
Göteborgs Fria

Minska mobbningen med medvetet nätverkande

På sociala medier har mobbning tagit sig nya uttryck, skriver Nina Jansdotter och Linda Mathiasson.

Genom att skaffa sig fejkprofiler på sociala media och lägga till ”vänner” tar sig den som vill mobba någon fram för att komma åt sitt offer, skriver Nina Jansdotter och Linda Mathiasson.Det är oftast vänner till utvalda offer som vänförfrågas. Allt för att kränka personen i flera sammanhang. Som till exempel genom att bli inbjuden till ett event och den vägen lägga upp nidbilder, kalla sitt offer för hora och så vidare.

Mobbningen tar sig nya uttryck i takt med att aktiviteten på sociala medier ökar och ett av dessa uttryck är att skaffa sig fejkprofiler med fina bilder där det mestadels står ”tack för vänskapen” på tidslinjen. Här bör man vara vaksam. Ibland kan dessa fejkprofiler dessutom vara fyllda med nidbilder på personer som verkar på sociala medier i sina affärsroller och nätverk men det finns också ett antal bilder på högt uppsatta politiker. Samtidigt som någon fejkprofil försvinner efter ett antal anmälningar så dyker det upp nya – allt för att fortsätta mobba sina offer.

Den som mobbar har ett antal ”vänner” som gillar och pushar det den skriver. Ibland verkar det som en del inte ens läser det som står utan bara trycker på gilla även om budskapet är kränkande. Även om du har gemensamma vänner med profilen så betyder det inte att det inte är en fejkprofil, så kolla alltid upp vem det är du accepterar som vän. Du som är vän med en fejkprofil blir en medlöpare då du möjliggör för mobbaren att fortsätta mobba.

Om vi börjar nätverka smartare och inte slentrianmässigt accepterar vänförfrågningar skulle det försvåra för den/de som mobbar. Vi behöver tillsammans hjälpas åt att höja medvetenheten.

Vad det gäller nätmobbning kräver lagen att det eventuellt misstänkta brottet ska kunna leda till fängelse för att polisen över huvud taget ska kunna agera. Om den möjligheten inte finns är det i dag lönlöst att försöka få fram uppgifter om gärningsmannen.

Här anser vi att det behöver ske en förändring i lagstiftningen så att den som utsätts för denna nya form av mobbning har möjlighet att anmäla mobbningen som det brott det faktiskt är.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Varför inte fråga medborgarna?

Den EU-kritik som växer sig allt starkare i krishanteringens spår är inte förvånande. Överföringen av makt till EU har ägt rum högt över huvudena på medborgarna, skriver Anne-Marie Pålsson i del 6 av vår debattserie om Europa och krisen.

Fria Tidningen
Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2023 Fria.Nu